Juridisch Fiscaal

Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap

toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs van nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs  krijgen bij deConsulaat Parijs gemeente waar u staat ingeschreven of bij de ambassade in Parijs. Ook kan bij de ambassade een verklaring omtrent bezit Nederlanderschap worden aangevraagd.

Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land; in het paspoort verzoekt de regering van dat land de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten.

De term paspoort wordt ook wel in overdrachtelijke zin of verkeerdelijk gebruikt voor papieren of digitale documenten die informatie over de houder verstrekken, zoals bij een identiteitskaart, een digitaal paspoort dat wordt gebruikt voor toegang tot webpagina‘s via internet, of een medisch paspoort.

Waarom is een Nederlands paspoort niet automatisch een bewijs van Nederlanderschap?

Om in aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort, wordt beoordeeld of de aanvrager op dat moment de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat is altijd een momentopname. Op de dag van goedkeuring van de aanvraag heeft de aanvrager de Nederlandse nationaliteit en krijgt daarmee een Nederlands paspoort. Dat paspoort is tien jaar geldig. Het is heel goed mogelijk dat na afgifte van het nieuwe paspoort de aanvrager het Nederlanderschap kwijtraakt (zie Nederlandse nationaliteit verliezen). In zo’n situatie heeft iemand soms nog het fysieke Nederlandse paspoort in zijn bezit, terwijl hij niet langer de Nederlandse nationaliteit bezit. Het bezitten van het paspoort bewijst derhalve niet het bezitten van het Nederlanderschap.

Over de auteur

Redactie FANF

1 Bericht

 • Ik woon al 15 jaar in Frankrijk.
  Hoe bewijs ik dat ik de Nederlandse Nationaliteit bezit?
  Alleen via de Ambassade?
  Heb hier problemen mee gehad.
  Met brief van de burgemeester (a titre d’honneur) van mijn Franse dorp waar in stond dat ik de Nederlandse Nationaliteit bezat, kwam alles in orde.
  De burgemeester kende alleen mijn paspoort…

Laat een bericht achter