Zorg

Zorg: CAK neemt aantal taken over van ZIN NL

Vanaf 1 januari 2017 neemt het CAK een aantal taken over van Zorginstituut Nederland.

Wat betekent dit voor U? Vanaf deze datum ontvangt u geen post meer van Zorginstituut Nederland, maar van het CAK. De inhouding van de verdragsbijdrage op uw inkomen via uw Nederlandse pensieoen- of uitkeringsinstantie verandert niet.

Met vragen kunt u vanaf 1 januri terecht op +31 88 711 5551. Het CAK is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur

Berichtgeving van Zorginstituut:

Op 1 januari 2017 draagt Zorginstituut Nederland het werk voor de verdragsgerechtigden over aan het CAK. Ook de medewerkers van het ZIN gaan mee naar het CAK en blijven daar hetzelfde werk doen.  Wat

Wat is het CAK?

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

Onze kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelstel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land.

Persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening

Het CAK vertaalt deze wetten en regels voor ruim 1,5 miljoen klanten naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht en overzicht in hun persoonlijke situatie. Zodat iedere klant zelfstandig de juiste keuzes kan maken.

 

Over de auteur

Redactie FANF