Nieuws Algemeen

Occitaans Dagboek – maart 2019 Frits Baylé

LS! Alweer bijna maart! De zon wordt warmer.

In de bomen zie je een eerste groene waas. De lente zit in de lucht. Ook in Spanje, waar we even een weekendje waren. Maar voor de Catalanen lijkt dat allemaal nog ver weg. Niet alleen zij leren, dat dromen vaak bedrog zijn. Lees maar. FB.

Werd vervolgd

Best wat reacties gehad op het vorige Dagboek. Zo was er een lezer die niet uit de voeten kon met dat “respect” als aanvulling op mijn twee leefregels t.a.v. het tegen het licht houden of iets of iemand goed of fout is. “Respect, voor terroristen?” vroeg hij zich af. En ja, misschien is het beter niet woorden als “respect”, woorden die een waarde oordeel inhouden, te gebruiken als het gaat om het afwegen van “goed” of “fout”. Waarom niet mijn minder absolute benadering van “wat gij niet wil…” en “doe als de Romeinen …” aanvullen met de leefregel “maar blijf baas in eigen huis”. Want we moeten oppassen niet ‘te’ welwillend, ‘te’ voorkomend te willen zijn. Dat “Gutmenschen- trauma” leidt vaak tot onbegrip en daardoor tot wrevel en verdeeldheid.

Dezelfde lezer dacht ook dat ik de bevolkingsteruggang betreurde, terwijl overbevolking “de moeder van alle problemen” is. Helemaal eens met die conclusie. Maar wat ik aangaf was, dat die teruggang het economisch proces momenteel op vele fronten negatief beïnvloedt, en dat van de oplossing, immigranten in te zetten om de productiviteit te garanderen, nog zo weinig gebruik wordt gemaakt. Toch is al een derde van de 890.000(!) migranten die in 2015 in Duitsland werden toegelaten aan ’t werk. En nog zoekt men daar buschauffeurs in het buitenland.

Een andere lezer vond dat Le Figaro zich en daarmee ook ik, zich van fake news had bediend door de bevolkingscijfers te gebruiken van 1970 (18% van de bevolking ouder dan 60 jaar) en 2016 (25% ouder dan 60). De cijfers van ‘70 werden immers sterk beïnvloed door ruim 1 miljoen gesneuvelde soldaten in de eerste wereldoorlog en daar bovenop nog eens met 200.000 slachtoffers van de Spaanse griep, die in 1970 voor het merendeel ouder dan 60 hadden moeten zijn. In 2016 werden de cijfers beïnvloed door de baby boom van na de tweede wereldoorlog. Ja tot je dienst! Dan moet ik ook waarschuwen dat je er in kan verdrinken als ik zeg dat “het water lekker warm is”. Nee, die cijfers zijn correct, maar mogen best wat nadere uitleg. Waar ik ze voor gebruikte, en daar voldeden ze prima aan, was de snelle vergrijzing aan te tonen. Die wordt op basis van de huidige gegevens en onder voorbehoud dat we geen oorlog voeren noch een grote klimaat of kernramp zullen meemaken, geschat op 40% van de bevolking die dan ouder is dan 60. O ja, volgens de bronnen van Le Figaro!

Die lezer was ook niet erg onder de indruk van de 10% van de opbrengst van de Loto du Patrimoine die naar de restauratie van culturele monumenten gaat. En inderdaad in Nederland hebben wij de Postcode-, de Postgiro- en nog andere loterijen waar de opbrengst voor een deel naar allerlei doelen gaat. Volgens hem was dat naast 20% voor de organisatie, zelfs 30% naar goede doelen. Ik weet het. Blijft de vraag of daar ook een doel tussen zit dat 10% van de opbrengst krijgt. En met elk eurootje moeten we blij zijn, want de Franse monumenten kunnen dat zeer goed gebruiken! Hoewel: een lezer zag het niet zo somber in. Als er 6000 per jaar door de Overheid gerestaureerd worden ben je in 8 jaar door de 44.000 monumenten heen, rekende hij voor.

En weer andere lezers reageerden op het “revenu universel”, het basisinkomen voor ons allemaal, arm én rijk. In Finland is een proef onder 2000 werkloze Finnen na twee jaar beëindigd. Het schrale bedrag van 560 euro, had hen niet tot werken aangezet. Dat was voor de meesten ook onmogelijk. Zij leven op het platteland waar geen banen voor handen zijn… Maar hun moreel was wel gesterkt en het gemis aan bureaucratie was een verademing. Mijn lezers wijzen ook op de wens van Italië, waar de schatkist leeg is. En op de wens van de oppositie in India, waar de arme bevolking te groot in aantal is om ook maar aan zo’n basisinkomen te denken. Maar ook de Gilets Jaunes eisen dat salaris, niet begrijpend dat door hun acties het nu al 11 miljard euro verder van realisering is komen te liggen

 Trouwens die Gele Hesjes moeten wel ook beter leren rekenen, schreef mij een lezer en voegde wat opzienbarende (gecheckte!) cijfers bij. De 20% rijksten in Frankrijk hebben een gemiddeld inkomen voor belasting van € 56.130,-. Niet schrikbarend veel, maar wel 8,4x zo veel als de 20% armsten. Zij hebben, alweer gemiddeld en voor belasting en subsidies, € 6.720,- per jaar. En nu komt ‘t: na belasting was dat inkomen van de rijksten nog “maar” 3,9x meer. Dat komt voor het overgrote deel door huur- en familiesubsidies (bij elkaar wel zo’n €600,- per maand voor de armsten!). En omdat 57% van de belastingschuldigen Gilet Jaunegeen inkomstenbelasting betaald, brengen de 10% rijksten €55 miljard van de €78 miljard op. Daar boven op betalen die 10% rijksten ook nog eens 1/3 van de CSG, de Sociale bijdrage van in totaal €100 miljard.  En zo houden de 20% rijksten 55% van het bruto beschikbare inkomen over en de 10% armsten 90%… Dus als de Gele Hesjes zeggen dat het altijd dezelfde zijn die moeten betalen, zíj namelijk, dan zitten ze er ook daar behoorlijk naast.  Meer nog, stelt hij, in Frankrijk is de ongelijkheid qua inkomensverdeling het minst ter wereld. Zelfs  het verdwijnen van de belasting op fortuin, de ISF, maakte maar €4 miljard uit op in totaal 1100 miljard euro belastinginkomsten. En nu blijkt ook nog dat de “vervangers” van de ISF, de IFI (l’Impôt sur la Immobilière) en de PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) 1 miljard meer opbrachten, waardoor de Hesjes ook dáár nog weer minder te klagen hebben!

Ik was ook nog benieuwd hoe rijk nu wel de 1% rijksten zijn. Nou dat wint Zwitserland met €151.560,-, daarna Australië (!) met €138.941,- en als derde de VS met €133.664,-. In Frankrijk is dat €109.157,- en Nederland’s 1% heeft een (gemiddeld) inkomen van €73.619,-. Ik durf te wedden dat u dat veel hoger had ingeschat!

Intussen vecht Macron zich een weg terug, met een “groot nationaal debat” waarbij hij  (redelijk succesvol) het land afreist om burgemeesters én bevolking in grote getalen antwoord te geven op hun vragen en eisen. In totaal waren er half februari 326 100 deelnemers ingeschreven en 220.412 voorstellen ingediend.  Een derde betrof de fiscus en publieke uitgaven, een kwart de ecologische aanpassingen, een vijfde de organisatie van de Staat en de publieke diensten en maar  20% over de democratie en het burgerschap! ’t Lijkt er op dat het basis inkomen als eis steeds minder nadruk krijgt. Maar de vraag van de Gele Hesjes door referenda meer invloed te kunnen uitoefenen op de politiek, heeft alle kans in vervulling te gaan. Wat mij met afschuw vervult, maar wat misschien nog te verteren valt als de probleemstelling op basis van multiple choice moet worden beantwoord…Eigenlijk is het wachten gewoon op heldere politici.

We zouden bijna het echte Gele Gevaar vergeten

 Ik krijg sterk de indruk, en vooral na het doornemen van de enorme stapel knipsels van het laatste halve jaar, dat ik terug moet komen op het “voordeel van de twijfel” dat ik China tot nu toe gegeven heb. Dat komt, indirect, toch door één van de doldrieste maatregels van Trump. Niet die handelsoorlog, die ik wel kan begrijpen en die Europa zeggen ze, 70 miljard kan opleveren: 20 miljard aan Amerikaanse goederen die door de extra invoerrechten te duur worden voor China en $50 miljard Chinese goederen die de VS na de verhoging niet meer interessant vindt om aan te kopen…Nee, ik bedoel de Huawei boycot.    

 Op verdenking van een twee dozijn overtredingen, misdaden zelfs, waaronder spionage, werd Canada door de VS verzocht de financieel directeur en dochter van de oprichter van Huawei uit te leveren. Het bedrijf dat eigendom is van de medewerkers, zette in 2018 $109 miljard om en strijd met Samsung en Ericsson, om het leiderschap op de smartphone markt. Maar waar het de VS werkelijk omgaat, is de onzekerheid of met de 5G (5de Generatie) communicatie apparatuur niet ook het militair apparaat, publieke werken en overheden kunnen worden afgetapt en zelfs gemanipuleerd. En die angst wordt gevoed door het feit dat China geen democratie is maar een autocratie die alom aanwezig is en met vaste hand door levenslang dictator Xi wordt geleid. ’t Lijkt er op dat Europa uit louter balorigheid tegen Trump, toch met Huawei in zee wil gaan. Ik vraag me af of dat verstandig is

China voorop

 Met het “Made in China 2025” geeft Xi subsidies en bescherming aan 10 industrieën op het gebied van o.a. luchtvaart, tech ontwikkeling en energie om wereldleider te worden. Met het “Belt & Road Initiative” investeerde hij al zeker voor $118 miljard in ontwikkelingslanden, terwijl de China Development Bank ook nog eens $180 miljard uitleende en voor de komende vijf jaar $150 miljard budgetteerde. Dat is vele malen meer dan onze Marshall Hulp, die trouwens voor 90% een gift was en geen lening.

 Het land is met 13% de grootste exporteur van de wereld en heeft nu al 12 bedrijven in de top 100 grootste bedrijven ter wereld. Het is wereldleider op het gebied van quantum computerisering. Volgens Security Strategy America heeft de VS al voor $1000 miljard aan schade door Chinese computer hacking en diefstal van bedrijfs- geheimen. Daar staat tegenover dat er al voor $3000 miljard in de VS is geïnvesteerd!

 De “Nieuwe Zijde Routes” moeten van China “Centrum van de Wereld” maken. Er wordt daarvoor $1000 miljard in de bouw van havens, wegen en luchthavens geïnvesteerd. Er zijn een miljoen Chinezen werkzaam in Afrika in 10.000 Chinese bedrijven. Alleen in 2017 werd al $200 miljard in dat continent geïnvesteerd. In Djibouti (Ethiopië) is de eerste militaire basis gevestigd. China heeft te weinig landbouwgrond en dus is het nu al de grootste buitenlandse landbouwgrondbezitter van Australië. Maar ook in 30 andere landen breidt zich het Chinese landbouwgebied uit. De CIL importeert al voor $117 miljard aan voedsel en wil wereldleider in de handel van voedselproducten worden.

 Er zijn wereldwijd 413 kernreactors in bedrijf. China heeft er 50 (Frankrijk 58, de VS 99) maar er zijn daar wel 16 in aanbouw, terwijl in Frankrijk één nieuwe is gepland (in India 7, in Rusland 5). Dat neemt niet weg dat China met 2538 ton de grootste kolen producent ter wereld is. Groter zelfs dan de daarop volgende 7 kolenproducenten samen, waaronder nummer twee de VS met 530 ton.

 De Chinese Radio steunt stiekem 33 radiostations, o.a. in de VS en Australië, die nu positief nieuws over China uitzenden in het Engels, Chinees, Italiaans, Thais en Turks. En op 500 universiteiten wereldwijd is het Confucius Institute gevestigd terwijl op 1000 scholen er een Confucius Classroom opereert. Trouwens er waren in 2016, 800.000 Chinezen die in het Westen studeerden. Ook worden we overspoeld met nieuwe aanbieders van consumptie goederen: natuurlijk het Amerikaanse Amazon, maar nu ook het Chinese Joom, Wish en AliExpress. Dit jaar zal voor het eerst in Frankrijk met e-commerce voor meer dan €100 miljard worden geconsumeerd.

 Zelfs op de donkere zijde van de maan zitten ze en roepen nu dat de halve maan van hen is. Net als op de twee Polen waar, vaak onder toezicht van het programma “Thousand Talents”, zij met inzet van veel materiaal en mankracht hun plaats opeisen. Nog steeds publiceert Europa de meeste wetenschappelijke studies: 50.000 per jaar. Maar ex aequo op 2 staan China en de VS met 30.000 studies. Akkoord: volgens wetenschappers is het Chinese niveau niet al te hoog, maar toch. En op 9 “elite” universiteiten, de “C9”, doet men er alles aan het wereldaanzien op te krikken. Voorlopig met één Nobelprijswinnaar als resultaat.

China: even kalmer aan.

 Maar het is niet allemaal rozengeur. Er zijn 4000 Chinezen die van corruptie  verdacht worden, maar daarvan lopen er nog maar 1000 op vrije voeten. Het land telt 1000den politieke gevangenen. De Moslim Uighurs uit het Westen en de Boeddhisten uit Tibet worden vervolgd. Hong Kong zegt Chinees te willen blijven, maar moet steeds krampachtiger zijn tot 2047 beloofde autonomie bevechten.   

 En het klinkt dreigend als Xi zegt, dat Taiwan moet en zal verenigd worden met China. Dat land werd door de Portugezen ontdekt, door de Nederlanders veroverd en in 1683 ingelijfd door China, maar in 1895 toegewezen aan Japan. Daar kwam na de 2de wereldoorlog een einde aan. Als in 1949 Mao een burgeroorlog tegen de Kuomintang van Tchang Kai-chek begint, moet deze zich terugtrekken op het eiland Taiwan als Republiek van China, met een anticommunistisch, prowesters regiem. Mao’s China werd pas in 1971 door de VN erkend als de Volksrepubliek China. De Amerikanen werden grootste bondgenoot van Taiwan, dat  sinds 2010 al voor 14 miljard dollar aan wapens van hen afnam. Maar ook de onderzeeërs van de Amerikanen zelf, ziet China als een bedreiging. Maar dat is wederkerig: China’s militaire  activiteiten in de drukke Zuid Chinese Zee zijn minimaal verontrustend.

 Toch zijn er sinds 2008, 500 vluchten per week van Taiwan op China. Niet voor niets zijn daar 180 miljoen mensen, ¼ van de arbeidsmarkt, werkzaam in de handel. Wat niet wegneemt dat het bank- en verzekeringswezen door Trump’s handelsoorlog het moeilijk heeft, wat tot uitdrukking komt in de beurskoersen die de laatste maanden met 30% daalden. De jaren dat de Chinese economie met 14% groeide lijken voorbij. In 2018 was die teruggelopen tot een respectabele 6,5%. Een Chinese econoom gelooft echter, dat het niet meer is dan 1,67%…

 Naast de strakkere opstelling van de handelspartners, telt ook mee dat China steeds minder “goedkope” arbeidskrachten heeft. Het inkomen van de steeds groeiende middenklasse stijgt met 2%, dat van de welgestelden zelfs met bijna 7% per jaar. Tussen 1990 en 2015 groeide het GDP per persoon vijfvoudig. Niet dat men er blij van werd: in de lijst van 150 landen staat China op de 86ste plaats nog achter Rusland als het om gelukkig zijn gaat. Dat kan ook haast niet anders met 200.000.000 camera’s die je in de gaten houden, met kans op strafpunten.

 Maar ook dik 11% van de bevolking is ouder dan 65 jaar en werkt niet meer mee aan de opbouw van het land. De buitenlandse investeringen werden dan ook van $183 miljard teruggedraaid naar $ 123 miljard, terwijl juist de binnenlandse investeringen opgeschroefd werden van $134 miljard naar $143 miljard. Maar ook de investering in Research & Development zijn maar 2%, die van de VS en Duitsland 3% en Zuid Korea spant de kroon met 4% van het GDP. Er is veel meer te vertellen over deze nieuwe wereldmacht, maar ik zit aan mijn woordentaks. Conclusie: ambitie is mooi, maar pas op als het doel de middelen gaat heiligen. Toch nog dit:

Florence Knoll is op 101 jarige leeftijd overleden. Toen zij in 1951 Hans Knoll trouwde richtte zij met hem Knoll International op, waar zij de meubels van alle grote meubelontwerpers die zij in haar leven had ontmoet, Saarinen, Eames, Breuer, Van der Rohe, liet fabriceren en verkocht. Zonder bedrijven als Ikea en Habitat tekort te willen doen, is het een goed tegenwicht tegen de marketingmacht van handelaren met vaak pseudo designmeubelen als Rochebobois. Nu maar hopen dat met haar heengaan Knoll International toch zal blijven bestaan.

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter