Zorg

Woonland­factoren 2022

De staatscourant met daarin de vastgestelde Woonlandfactoren (WLF’s) voor 2022 is verschenen. De waarde voor Frankrijk bedraagt 0,8816, en is daarmee een fractie lager dan de 0,8918 voor 2021. In de toelichting wordt aangegeven dat de berekeningsmethodiek van de laatste jaren wordt gehandhaafd voor 2022. Wel wordt een (nieuwe) studie aangekondigd naar varianten.

Hierbij teken ik aan dat een groep verdragsgerechtigden in Frankrijk van mening is dat de WLF voor Frankrijk al jaren te hoog is, d.w.z. in hun ogen niet recht doet aan de actuele vergoedingssituatie in Frankrijk, en daarom hier werk van zal maken via bezwaar.

Ook de FANF ziet reden om zowel de hoogte van de vastgestelde WLF aan de hand van alle beschikbare informatie van gegevens die hierbij gebruikt worden, als ook de toegepaste berekeningswijze opnieuw tegen het licht te houden (eerdere pogingen via het Ministerie VWS waren niet succesvol).
De methode waarin de WLF 2017, vastgesteld met kosten informatie uit 2014, geïndexeerd blijft worden met de relatieve verhogingen sinds dat jaar, is ons inziens aan revisie toe. Een alternatieve methode is beschreven in een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maar niet gebruikt omdat de gegevens maar voor een deel van de verdragslanden beschikbaar is.
Een gesprek met het CAK, om de twijfels/bezwaren uiteen te zetten zal hopelijk op korte termijn mogelijk worden. Zodra dit gesprek geweest is, zullen we hierop terugkomen.

Arjen van Geuns
Voorzitter

Print Friendly, PDF & Email