Nieuws FANF

Dubbele nationaliteit

Voor veel Nederlanders is de mogelijkheid  een dubbele nationaliteit te hebben of te houden een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit de nadruk die deze kwestie krijgt in het werk van twee belangenbehartigings-stichtingen waarmee de FANF samenwerkt, zijnde de Stichting Goed, en de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, SNBN.

Ook onder een aantal  leden van de bij de FANF aangesloten verenigingen leeft dit onderwerp zoals vorig jaar bleek tijdens de ALV.

Daarom wil ik de aandacht vestigen op de mogelijkheid deel te nemen aan een van de  “Webinars”, die de SNBN tezamen met advocate Hermie de Voer van Everaert Advocaten Immigration Lawyers organiseert over dit onderwerp. Tijdens deze webinars, voor de details waarvan ik graag verwijs naar de SNBN Nieuwsbrief, bestaat de gelegenheid meer helderheid te krijgen over dit onderwerp, en met name de huidige wetgeving terzake: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-18-april-2020/. Er komt een dezer dagen nog een nieuwe nieuwsbrief uit met preciezere details.

Indien U nu al vragen hebt over dit onderwerp, de wetgeving, het recente Tjebbes arrest en plannen van de regering, kunt U die sturen naar info@snbn.nl.

Arjen van Geuns

Voorzitter

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email