Juridisch Fiscaal

Verlies van de Nederlandse nationaliteit

Auteur; Anna Gerlach

 

nieuwe regeerakkoord

Als je in het buitenland woont is het niet altijd makkelijk je paspoort of identiteitskaart te laten vernieuwen, omdat je daarvoor naar een Ambassade moet reizen en het veel kosten met zich mee kan brengen.

Gelukkig is het ook mogelijk tijdens een bezoek aan Nederland je paspoort bij een grensgemeente of op Schiphol te laten vernieuwen.

Toch moet je erop letten dat je je nationaliteit niet ongemerkt kwijt raakt.

Artikel 15 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geeft aan dat je onder andere de Nederlandse nationaliteit kwijt raakt als je

  • Vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt
  • Ook een andere nationaliteit bezit en als meerderjarige meer dan 10 jaar onafgebroken buiten het Koninkrijk der Nederlanden of buiten de EU verblijft.

 

Ik beschrijf hieronder de Frans – Nederlandse situatie:

 

Vrijwillig een andere nationaliteit aannemen

Als je al jaren in Frankrijk woont, kan het voorkomen dat je de Franse nationaliteit wilt aannemen om beter te integreren, gemakkelijker een baan te vinden of in een Frans sportteam te spelen. Let dan op dat je de Nederlandse nationaliteit niet ongewild verliest door het aannemen van de Franse nationaliteit.

 

Gelukkig zijn er sinds 1 april 2003 een aantal uitzonderingen op deze regel van verlies. Je verliest dus niet de Nederlandse nationaliteit :

 

  • Als je in Frankrijk bent geboren en daar op het moment van de verkrijging van de Franse nationaliteit je hoofdverblijf hebt
  • Als je voor je 18de gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar in Frankrijk hebt gewoond
  • Als je gehuwd bent met een Franse partner

 

Voorbeelden:

Lucas is in Frankrijk geboren en woont in Frankrijk op het moment dat hij de Franse nationaliteit aanneemt. Hij verliest niet het Nederlanderschap.

 

Hendrik is in Nederland geboren, maar heeft sinds zijn 12de jaar in Frankrijk gewoond. Als hij de Franse nationaliteit aanneemt, verliest hij niet de Nederlandse nationaliteit

 

Jan is gehuwd met een Française. Als hij de Franse nationaliteit aanneemt, raakt hij de Nederlandse nationaliteit niet kwijt.

 

 

Meerdere nationaliteiten bezitten en meer dan 10 jaar onafgebroken buiten het Koninkrijk der Nederlanden of buiten de EU verblijven

Deze grond van verlies van het Nederlanderschap zal misschien minder vaak voorkomen in de Frans-Nederlandse situatie, maar als één van de meerderjarige kinderen met bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en een Franse vader naar Amerika gaat om te studeren en daar tenslotte meer dan 10 jaar blijft wonen, moet hij ervoor zorgen dat hij zijn Nederlandse paspoort niet meer dan 10 jaar laat verlopen. Het is ook mogelijk om een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aan te vragen.

 

Als een Nederlandse vrouw gehuwd met een Fransman de Franse nationaliteit heeft aangenomen en meer dan 10 jaar expat buiten Europa is, moet zij ervoor zorgen dat zij haar Nederlandse paspoort niet meer dan 10 jaar laat verlopen.

Om de 10-jaren termijn te onderbreken moet u minstens een jaar verblijven in het Koninkrijk der Nederlanden of in de EU. Een vakantie van een maand is dus niet voldoende.

 

Voorbeeld:

Paul heeft de Franse en de Nederlandse nationaliteit en gaat in Amerika studeren. Hij komt daar Brigitta tegen en blijft in New York wonen. Hij vergeet zijn Nederlandse paspoort te vernieuwen en gaat uiteindelijk na 11 jaar terug naar Frankrijk. Daar blijkt bij het aanvragen van een nieuw Nederlands paspoort dat hij de Nederlandse nationaliteit kwijt is.

 

Mary is gehuwd met Gérard en heeft de Franse nationaliteit aangenomen. Zij krijgt een baan bij Shell en verblijft meer dan 10 jaar in Afrika. Zij kan gemakkelijker haar Franse paspoort vernieuwen omdat het Nederlandse consulaat te ver weg is. Na 12 jaar gaat zij terug naar Frankrijk en wil zij haar Nederlandse paspoort vernieuwen. Dan blijkt dat zij de Nederlandse nationaliteit is verloren.

 

Voor meer informatie, zie de onderstaande link:

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlandse-nationaliteit-verliezen

 

Stichting GOED en SNBN hebben initiatieven genomen om de regel van de tien jaar een beetje op te rekken en mogelijkheden te creëren om de evt verloren nationaliteit terug te krijgen. Ook in verkiezingsprogramma’s oa D66 wordt hiervoor gepleit.

 

 

Verlies Nederlandse nationaliteit van een minderjarige

Een minderjarig kind kan volgens artikel 16 van de Rijkswet op het Nederlanderschap de Nederlandse nationaliteit ook verliezen door het verlies van de Nederlandse nationaliteit door zijn ouder (s). Voor meer informatie zie de onderstaande link:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/documenten/publicaties/2016/08/18/minderjarigen-en-verlies-van-de-nederlandse-nationaliteit

 

 

Lees dus goed de regels door voordat je besluit de Franse nationaliteit aan te nemen!