NVSO Straatsburg en omstreken

De Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omstreken – Association néerlandaise de Strasbourg et ses Environs

De Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omstreken werd opgericht in 1982 en heeft in september 2013 haar zesde lustrum gevierd.

De vereniging stelt zich ten doel de banden tussen de Nederlanders en allen die een bepaalde band met Nederland onderhouden aan te halen. De Vereniging doet dit door het organiseren van recreatieve en culturele activiteiten, het verstrekken van informatie en advies aan Nederlanders die zich in de Elzas vestigen.

De vereniging organiseert regelmatig activiteiten van sociale of culturele aard, excursies naar bezienswaardigheden in de regio, vertoning van Nederlandse films in samenwerking met het departement Nederlands van de universiteit Marc Bloch te Straatsburg en een maandelijkse borrelavond. Een belangrijk aspect van de vereniging is de voorlichting aan de leden over alle aangelegenheden die voor hen van belang zijn via haar periodieke uitgave “De Rommelpot”. Hoofdredacteur van de Rommelpot is Gerard de Boer (deboergerard@hotmail.com).

Jaarlijkse hoogtepunten zijn de viering van het Koningsfeest en de komst van Sinterklaas. Vaderlandse producten, zoals Hollandse maatjes, leverworst, bier, vierkant in de fles, pepernoten en andere onvervalst Nederlandse producten, ontbreken dan niet.

De vereniging telt momenteel ongeveer 100 betalende leden. Hun gezinsleden meegeteld telt de vereniging tussen de 250 en 300 personen. De jaarlijkse contributie bedraagt 30 euro voor gezinnen, 20 euro voor enkele personen en 5 euro voor studenten.

De voorzitter van de vereniging is Frank van Lamsweerde.( frank.vl@wanadoo.fr).

Personen die lid willen worden van de vereniging kunnen dit doen door een cheque voor de verschuldigde contributie te sturen aan de penningmeester, Hans de Bruin, 279 route de la Wantzenau, 67000 Strasbourg (email: hansdebruin@free.fr).

Personen die nadere inlichtingen wensen te ontvangen kunnen zich wenden tot de vicevoorzitters, Gerard de Boer, 18 avenue de Gaulle; email deboergerard@hotmail.com, of Hans de Jonge,31 rue Kempf, 67000 Strasbourg; email: hans@dejonge.org.

Het secretariaat is tijdelijk gevestigd bij Gerard de Boer.nvso

Bekijk de site