Het Nederlands Ondersteuningsfonds

 

Beschermheer: De heer P. van Santen, Honorair consul der Nederlanden te Nice

 Al 50 jaar (2019) zet het Nederlands Ondersteuningsfonds zich in om permanent in Zuid-Frankrijk gevestigde landgenoten die hulp nodig hebben de helpende hand te reiken. In die periode is aan vele mensen -die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op Nederlandse of Franse instanties, geen familieleden hebben en voor wie terugkeer naar Nederland geen optie is- praktische of financiële steun verleend. Het fonds ondersteunt cliënten op leeftijd, maar zorgt er ook voor dat enkele kinderen de schoolopleiding van hun keuze kunnen volgen. Voorbeelden van de wijze waarop het fonds hulp verleent, de voorwaarden voor hulpverlening alsmede informatie voor donateurs kunt u lezen op:

www.nederlandsondersteuningsfonds.fr

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw Renée de Gans, voorzitter:              +33493 122173 /+31681875827
mevrouw Marigot Goossens, secr.:                  +33695981273/+31653 410862
e-mail: nlondersteuningsfonds@gmail.com  

 

NOF