ANEAS

Op 26 december 1884 werd het Nederlandse liefdadigheidsfonds opgericht door Z.E. Mr J.P.P. baron van Zuylen van Nyevelt, gevolmachtigd minister van Z.M. de Koning der Nederlanden Willem III. Op 18 mei 1885 werd besloten het “Nederlands Liefdadigheidsfonds” definitief te constitueren. Op 27 juli 1887 werd onze vereniging bij Koninklijk Besluit erkend. Dat fonds is de voorloper van de huidige Aneas, of te wel Association Néerlandaise d’Entre Aide Social (Nederlandse Vereniging voor Onderlinge Hulpverlening). Het is dus al een heel oude vereniging. ANEAS helpt Nederlanders maar ook “verfranste” Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen. Dankzij professionele medewerkers op diverse terreinen kan ANEAS directe of indirecte ondersteuning bieden. Het komt nog steeds regelmatig voor dat Nederlanders zonder kennis van de Franse taal en zonder onvoldoende voorbereiding naar Frankrijk komen. De problemen doen zich voor als zij eenmaal in Frankrijk geïnstalleerd zijn. Omdat ouder worden in Frankrijk ook niet altijd probleemloos verloopt, wordt de hulp van ANEAS regelmatig ter gelegenheid van dit soort moeilijkheden ingeroepen. Uitvoeriger is het werk van ANEAS beschreven op de website.logo_aneas

 

Bekijk de ANEAS site