Nieuws Algemeen Nieuws FANF

De VBNGN zoekt (gepensioneerde) fiscalist-belastingdeskundige

De VBNGN zoekt ter versterking van het bestuur

(gepensioneerde) fiscalist-belastingdeskundige

Medio 2005 werd opgericht de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland die als doelstelling heeft de behartiging van de belangen van de gepensioneerden met een Nederlands pensioen/AOW die woonachtig zijn in de z.g. verdragslandenVBNGB behorende tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Aanvankelijk beperkten zich de activiteiten tot het bestrijden van de nadelige gevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet maar in een later stadium voelde de vereniging zich genoodzaakt ten strijde te trekken tegen verdere uitholling van de rechten van de verdragsgerechtigden ook op fiscaal gebied zoals o.a. de Wet regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht alsmede bestaande weeffouten tussen de EU regelgeving en de nationale autonomie op het gebied van belastingwetgeving.

Om ook aan deze doelstelling de juiste invulling te kunnen geven bestaat de behoefte ons bestuur te versterken met een fiscalist-belastingdeskundige die bereid is zijn diensten beschikbaar te stellen ter verdediging van de belangen van deze volstrekt achtergestelde doelgroep. Met onze vereniging kan kennisgemaakt worden via de website www.vbngb.eu. Onze organisatie bestaat bij de gratie van een lidmaatschap ten bedrage van € 50,00 ter financiering van voornamelijk proceskosten. Het bestuur stelt haar diensten volledig belangeloos ter beschikking.

Mocht u zich aangesproken voelen neemt u dan contact op met de voorzitter via [email protected].  Een zeer gemotiveerd team zal u van harte welkom heten.

 

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter