Nieuws Algemeen Zorg en zorgverzekering

Vaccinatie Covid-19 vanaf 18 januari voor 75 jaar en ouder

Steller: Guido Smoorenburg 12-01-2021

Aanmelding:

Vanaf 14 januari kan men zich opgeven voor vaccinatie. Er wordt geen afspraak gemaakt via huisarts of pharmacie. U kunt uw huisarts natuurlijk wel om hulp vragen en ook zijn mening vragen ten aanzien van vaccinatie in uw persoonlijke situatie. De 75-jarigen of ouder ontvangen volgens plan een algemene oproep via de CPAM. Maar er wordt verwacht dat u op eigen initiatief handelt. Daarvoor is inmiddels een uitstekende website beschikbaar. U hoeft slechts sante.fr in te typen!  Vervolgens verschijnt er zonder verder zoeken een formulier waarop u uw postcode invult. Meteen verschijnen de locaties in uw omgeving waar u kunt worden ingeënt met telefoonnummers. De inenting is kosteloos. U moet uw Carte Vitale en een identiteitsbewijs meenemen. De inenting is bedoeld voor degene die onder het Franse zorgstelsel vallen. Wanneer men woonachtig is in Nederland maar in Frankrijk voor langere tijd verblijft, adviseert het Agence de Santé PACA dat u zelf de zorgverlener (ziekenhuis) die de inenting verzorgt beweegt op vertoon van uw EHIC de inenting te verrichten. De EHIC is de grijze kaart voor Europa die uw Nederlandse zorgverzekeraar u heeft verstrekt. De EHIC is bedoeld voor spoedeisende hulp. De bereidwilligheid van de zorgverlener zal afhangen van de lokale inschatting of men het administratief kan afhandelen.

Allergie:

Voor de inenting krijgt u een vragenformulier in te vullen met vragen zoals: bent u recent ingeënt, bent u positief getest op Covid-19, neemt u bepaalde medicijnen, heeft u last van allergische reacties. Een allergische reactie op het Covid vaccin zelf is eigenlijk niet te verwachten. Wel kunnen er lichte Covid-achtige ziekteverschijnselen optreden. Maar er is een kleine kans van een allergische reactie op de stoffen waarmee het vaccin wordt aangemaakt. Daarom rekent men op een verlengd verblijf ter plekke tot een kwartier na inenting om acute allergische reacties op te kunnen vangen. Op langere termijn kunnen ook nog allergische reacties optreden waarmee dan zo nodig naar de huisarts kan worden gegaan. Wanneer men zich zelf afvraagt of men allergisch zou kunnen reageren dan is op voorhand algemene aanleg voor allergische reacties een aanwijzing. De hulpstoffen die voor het Covid vaccin worden gebruikt, worden namelijk ook voor andere medicijnen gebruikt.

Tweede inenting:

De ontwikkelaars van de vaccins die het eerst beschikbaar kwamen gaven aanvankelijk aan dat een tweede vaccinatie na twee weken nodig zou zijn. Deze termijn wordt nu opgerekt tot zelfs 6 weken om zoveel mogelijk vaccin beschikbaar te hebben voor de eerste vaccinatie. De exacte termijn tussen eerste en tweede vaccinatie zal nog wel onderhevig zijn aan voortschrijdend inzicht. Het gaat hier om het mogelijke verlies in bescherming bij langer tijdinterval ten opzichte van de winst bij een bredere eerste vaccinatie.

 

Jonger dan 75:

Het vaccinatieprogramma is er op gericht dat men rond 1 maart kan beginnen met een tweede leeftijdsgroep van 65-74 jaar. Voor die tijd kan de vraag of men besmet is geraakt zich vanzelfsprekend voordoen. Het testen op besmetting gaat dan ook gewoon door. Hiervoor kan men zich ook opgeven via de eerder genoemde website sante.fr via het vakje dépistage. De eerste methode (PCR) waarbij men enige tijd moet wachten op de uitslag en de wat minder betrouwbare tweede methode (génétique) waarbij men binnen een uur over het resultaat kan beschikken zijn beide beschikbaar. De eerst methode berust op het herkennen van het virus via het wegnemen van wat slijm in de neus en keelholte met een wattenstaafje, de tweede is gebaseerd op een bloedmonster. Ook deze tests zijn kosteloos. Het is zelfs mogelijk om deze tests thuis door een verpleegster (infirmière à domicile) afgenomen te krijgen.

Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen 06 50 73 90 34

 

 

Print Friendly, PDF & Email