Juridisch Fiscaal

Update: meldingsplicht eigenaren onroerend goed!

Niet langer een uiterste datum meldingsplicht eigenaren onroerend goed!

Vanwege technische problemen die het tijdelijk voldoen aan de registratieplicht hebben bemoeilijkt of praktisch onmogelijk gemaakt was besloten de nieuwe meldingsplicht te verlengen tot 10 augustus jl. (na verlengingen van 30 juni tot 31 juli, en daarna van 1 tot 10 augustus…).

Volgens een communiqué van de Franse Belastingdienst is op 10 augustus door 81% van de particuliere meldingsplichtigen aan hun meldingsplicht voldaan.

De Belastingdienst wijst er nu op dat verstrijken van deze datum niet betekent dat men na deze datum van 10 augustus niet langer met gebruikmaking van het platform impots.gouv.fr aan de meldingsplicht kan voldoen. Het verlopen van deze datum betekent alleen dat niet gegarandeerd is dat de taxe d’habitation aanslag voor 2023 in overeenstemming is met de nieuwe regelgeving, dat wil zeggen dat niet langer de taxe d’habitation van toepassing is op uw hoofdverblijfplaats (‘residence principale’). Een eventuele onterechte aanslag voor 2023 deze herfst moet dan worden aangevochten bij de belastingdienst die in dat geval geen boete van 150 euro voor een te late aanmelding zal opleggen.

Ondertussen kan men doorgaan aan de meldingsplicht te voldoen voor de taxe d’habitation 2023 (tot 31 december zal geen boete worden opgelegd voor een te late aanmelding); het platform blijft na 10 augustus normaal functioneren.

  • (bron: Le Figaro en Les Echos)

Banniere GMBI

Alle eigenaren van onroerend goed dat in Frankrijk is gelegen, zijn onderworpen aan een nieuwe meldingsplicht. Eigenaren (privé personen en ondernemingen) van onroerend goed met een woonbestemming dienen de bezetting van hun woonruimtes op de website impots.gouv.fr in de sectie “Gérér mes biens immobiliers” te melden.

Deze nieuwe meldingsplicht maakt deel uit van de afschaffing van de woonbelasting (“taxe d’habitation”) en dient om de belastingautoriteiten in de gelegenheid te stellen de eigenaren voor wie de woonbelasting nog steeds geldt, te identificeren. Het gaat hier om tweede woningen, tijdelijk verhuurde woonruimte of de belasting op niet bewoonde woonruimtes voor welke categorieën de woonbelasting nog steeds geldt.

Wat is de doelgroep?
De meldplicht betreft alle eigenaren, mede-eigenaren inbegrepen, vruchtgebruikers en onroerend goed personenvennootschappen (SCI “société civiles immobilière”).

Wat te melden?
Alle eigenaren, natuurlijke personen of rechtspersonen, van de eigen woning, tweede huis, verhuurde woonruimte of leegstaande woonruimte, moeten voor elk van hun bezittingen, opgeven in welke hoedanigheid zij de woonruimte in gebruik is en wanneer zij niet zelf de woonruimte gebruiken, de identiteit van de bewoners melden en de periode van het gebruik vanaf 1 januari 2023.

Hoe te melden?
De melding moet on-line plaatsvinden, onder “Gérér mes biens immobiliers » toegankelijk op Uw privé of professionele account op de impots.gouv.fr website. Na deze eerste melding is in de toekomst alleen een actualisering verplicht indien zich een verandering van de situatie voordoet.

Eigenaren die niet in Frankrijk woonachtig zijn en nog geen account hebben op de site “impots.gouv.fr” moeten deze nu creëren: men moet daarvoor rekenen op een duur van 2 maanden.

Hoe een account op “impôts.gouv.fr” te creën?
Ga naar de site en klik op de homepage op het blokje “votre espace particulier” aan de rechterbovenkant van Uw beeldscherm, en vul daarna onder de rubriek “connexion ou creation votre espace” uw fiscaal identiteits-nummer in (‘numéro fiscal’).

Indien U nog geen ‘numéro fiscal’ heeft:
Op dezelfde als de hiervoor genoemde pagina is de rubriek «Aide » afgebeeld, klik op « Vous n’avez pas encore un numéro fiscal » en dan op de link « Centre des Finances Publiques ». Daar vindt U een in te vullen contact formulier https://www.impots.gouv.fr/contacts?778. Niet in Frankrijk woonachtige personen moeten hier hun Franse postadres vermelden.

 

Wat zijn de toegepaste sancties?
In geval van niet-melden, fout of onvolledig melden, zal een vaste boete* van 150 € per object worden opgelegd.

*Lees de laatste details over de boete in de inleiding.

Print Friendly, PDF & Email