Zorg

Een uitvaart in Frankrijk
deel 3

Ine van der Horst (www.une-pensee.com) is fondatrice van een onafhankelijk advies- en ondersteuningsbureau rondom een uitvaart in Frankrijk. Zij is in het bezit van het “Diplôme National de Conseiller Funéraire”.

In deze korte reeks beschrijft ze allerlei nuttige wetenswaardigheden met betrekking tot dit onderwerp.

Une Pensée

Une Pensée

Het financiële aspect

Zoals ik eerder al aangaf kunnen er enorme verschillen in prijs zijn bij verschillende begrafenisondernemers. Het is daarom verstandig om meerdere prijsopgaven te vergelijken. Dit klinkt heel zakelijk, maar het kan voorkomen dat men tot wel drie keer de reguliere prijs betaalt, de consument heeft vaak geen idee van tarieven en is net na het overlijden van een dierbare kwetsbaar. De kleine familiebedrijven zijn over het algemeen het meest correct met de prijs en het voordeel is dat het vaak ook iets persoonlijker is.

Het is heel gebruikelijk dat men meerdere offertes aanvraagt.

In geval van repatriëring van een overledene vanuit Frankrijk naar het land van herkomst worden (helaas) vaak enorme bedragen in rekening gebracht. Dit kan ook anders, dus het is aan te bevelen om u goed en breed te informeren.

Verder wat uitleg over overlijdensverzekeringen, “la prévoyance funéraire”.

Er bestaan 3 opties voor het afsluiten van deze verzekeringen:

• Bij een bank, Assurance décès (kapitaalverzekering, het bedrag wordt uitgekeerd aan de aangegeven begunstigde en is vrij te besteden)

• Bij een verzekeringsagent, Assurance décès (kapitaalverzekering, idem als bij bank)

• Bij een pompes funèbres, contrat obsèques, dit is een verzekering die gekoppeld wordt aan een gedetailleerde offerte.

De uitvaartondernemer is hier tussenpersoon, de verzekering wordt ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij en kan dus ook overgezet worden naar een ander uitvaartbedrijf. Het is altijd mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de praktische details van het contract, zoals bv wijziging van begunstigde, of indien u op een later tijdstip mocht besluiten dat u toch kiest voor crematie in plaats van begraven etc.

Normaalgesproken wordt bij dit contract ook een assistance afgesloten voor repatriëring binnen en naar Frankrijk, psychologische ondersteuning en administratieve hulp.

Bij een contrat obsèques kan de pompes funèbres als begunstigde worden aangewezen. Het bijgesloten gedetailleerde devis wordt gezien als de laatste wens betreffende uw uitvaart, dus is het in principe bindend in geval van verschil van mening bij nabestaanden over bv wel of niet cremeren.

Een eventueel te veel betaalde premie wordt aan de nabestaanden uitbetaald (bv verzekering afgesloten voor €4.000 en de uitvaart kost uiteindelijk maar €3.500).

Bij een kapitaalverzekering kan een pompes funèbres niet de begunstigde zijn en is er geen gespecificeerde beschrijving, een offerte van een pompes funèbres kan wel toegevoegd worden, maar is puur informatief.

Er zijn dus voor- en nadelen bij beide vormen van verzekeren. De voornaamste zijn dat bij een kapitaalverzekering de begunstigde vrij kan beslissen over het vrijgekomen bedrag, zelfs als dit niet voor uw uitvaart is. Wat als gunstig kan worden ervaren, dan wel tot een onprettige situatie kan lijden.

Bij een contrat obsèques neemt u zelf de regie over uw uitvaart, dit kan als zeer prettig worden ervaren door uw nabestaanden, echter het zou ook kunnen dat u uw nabestaanden een stukje van het rouwproces ontneemt door deze eigen regie.

Het is dus zeer afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden welke verzekering het meest geschikt is.

Interessant om te weten is dat er ook nog een andere mogelijkheid bestaat om de kosten van een uitvaart te voldoen. Dit is een machtiging aan het uitvaartbedrijf, afgegeven door degene die belast is met de afhandeling van de uitvaart, om de factuur rechtstreeks, nog voordat er een notaris aan te pas komt, te laten betalen van de bankrekening van de overledene. Dit is mogelijk tot een bedrag van € 5000, mits er voldoende saldo is en het een Franse bankrekening betreft.

Het is aan te bevelen om een of enkele personen op de hoogte te stellen van uw wensen en waar de benodigde papieren zijn te vinden.

Ik hoop dat ik u allen wat nuttige informatie heb kunnen verschaffen met betrekking tot het onderwerp.

Prenez bien soin de vous !

Print Friendly, PDF & Email