Nieuws Algemeen

Uitnodiging Voorlichtingsbijeenkomst voor Nederlanders belastingplichtig in Frankrijk

KPMG AvocatsFANFR behartigt de belangen van Nederlanders in Frankrijk

(georganiseerd door KPMG Avocats in samenwerking met de FANF)

Onderwerpen:

  • Franse fiscale actualiteiten voor particulieren in 2023
  • Fiscale aspecten van emigratie naar Frankrijk en van remigratie naar Nederland
  • Antwoorden op vragen gesteld door leden van bij de FANF aangesloten verenigingen

De digitale* voorlichtingsbijeenkomst zal worden gehouden op
8 maart a.s. vanaf 18.00 uur

*kan dus worden bijgewoond waar U zich ook bevindt

Aanmelding voor het bijwonen van deze bijeenkomst (die door iedere geïnteresseerde, en niet alleen door leden van bij de FANF aangesloten verenigingen, kan worden bijgewoond) bij de FANF: nanno.wams@fanf.fr

Na ontvangst van Uw aanmelding wordt U geïnformeerd hoe in te loggen voor de bijeenkomst.
Voor personen die zich aangemeld hebben voor de bijeenkomst, maar niet in de gelegenheid waren deze bij te wonen, zal na afloop een opname van de bijeenkomst beschikbaar worden gesteld.

Over KPMG Avocats:
Het Private Clients Team van KPMG Avocats (Frankrijk) adviseert en ondersteunt particuliere cliënten met betrekking tot fiscale aangelegenheden:

    • Het team is gewend te werken voor internationale, dat wil zeggen niet-Franse, particuliere cliënten
    • Partner in Nederland: Meijburg & Co.

Over de FANF:
De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Zij heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.

De FANF doet dit onder meer op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk.

De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht en wordt bestuurd door vrijwilligers.

Print Friendly, PDF & Email