Onderwijs

Taalcursus Frans

Afbeelding Linked In Anderske Luijk

 

Waarom dit initiatief:

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie in Frankrijk, als nieuw woonland, tijdens vakantie of in een nieuwe werkkring.

Het bestuur van de FANF heeft daarom besloten het volgen van een taalcursus Frans tegen zeer aantrekkelijke condities mogelijk te maken voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen.

Met dit initiatief beantwoordt de FANF aan een behoefte die was geformuleerd door een aantal Nederlandse Verenigingen in Frankrijk die bij de FANF zijn aangesloten.

Informatie met betrekking tot de lessen:

De lessen zullen worden verzorgd door Anderske LUIJK, coördinatrice Onderwijs van de FANF, en zullen afwisselend worden gegeven met haar Franse collega Celine MÉAUME. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds haar afstuderen aan de Lerarenopleiding Frans van de Hogeschool Rotterdam in 2012. Sinds 2014 geeft zij lessen Frans aan Nederlandse cursisten. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft langere tijd in Nederland gewoond en is zo dus zeer vertrouwd met de Nederlandse taal. 

Meer informatie over de lessen van Céline of Praatje kunt U vinden op www.praatje.fr of www.avec-celine.fr 

De lessen worden gegeven voor ‘beginners’ en ‘gevorderden’. Een onderscheid zal worden gemaakt tussen cursisten die de Franse taal met name willen gebruiken in de privé-sfeer of meer voor professionele doeleinden. 

De cursussen worden digitaal gegeven (videoconferentie per Teams) in groepen van 4.  Dit betekent dat de cursussen gevolgd kunnen worden waar u zich ook bevindt (in Frankrijk of in Nederland).

De kosten bedragen voor 15 lessen (1,5 uur per les) 330 € (15 €/uur). De kosten voor niet-leden bedragen 400 € (18 €/uur).

Deze kosten zijn exclusief werk- en tekstboek. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 50€.

(Als u nog geen lid bent van een bij de FANF aangesloten vereniging, verwijzen we naar de website van de FANF www.fanf.fr met de lijst van bij de FANF aangesloten verenigingen en de contactgegevens om zich aan te melden als lid).

Als tijdstippen voor de cursussen worden voorgesteld:

Doel: privé

Doel: beroepsmatig

beginners 

woensdag
13:00 – 14:30

dinsdag
13:00 – 14:30

gevorderden

maandag
17:30 – 19:00

donderdag
17:30 – 19:00

dinsdag
19:00 – 20:30

De groepen worden zo samengesteld dat zij beantwoorden aan de beschikbaarheid van de cursisten (vakanties, …).  

Voor elke gemiste cursus bestaat in voorafgaand overleg in principe een inhaalmogelijkheid.

Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

Hoe zich op te geven voor de lessen:

Opgeven voor de cursussen kan plaatsvinden direct bij Anderske LUIJK telefoon : +33 (0)6 33 80 61 44 of schriftelijk per mail (taalcentrumpraatje@gmail.com), met vermelding van het niveau (beginner / gevorderde), het doel (privé / beroepsmatig)  en vanaf welke datum u met de cursussen wilt beginnen. 

De lessen beginnen in de week van 14 maart. Inschrijven kan tot 7 maart a.s. 

Voor aanvang van de lessen zal Anderske een kort individueel introductiegesprek met elke cursist hebben om het aangegeven niveau te bevestigen (beginner/gevorderde) en het doel waarvoor de cursus wordt genomen (privé / beroepsmatig) te bespreken. Deze gesprekken vinden plaats per videoconferentie opdat zo meteen de kwaliteit van de internetverbinding kan worden getest.

Het bestuur van de FANF

NB  De lessen worden door Anderske LUIJK op persoonlijke titel gegeven en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FANF.

  • De afbeelding komt van de Linked In pagina van Anderske Luijk
Print Friendly, PDF & Email