Onderwijs

Nieuwe taalcursus Frans – Najaar 2022

Celine en Anderske

Woord vooraf:

De FANF is in het voorjaar van dit jaar gestart met het initiatief een Taalcursus Frans te geven met aantrekkelijke condities voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen. De ervaring heeft geleerd dat dit initiatief voorzag in een behoefte en dat de deelnemers tevreden waren over de kwaliteit ervan, allen besloten de cursus voort te zetten. Het Bestuur van de FANF heeft daarom met Anderske Luijk besloten een nieuwe serie lessen te starten:

Hieronder informatie voor de nieuwe serie lessen, die begint in de week van 5 september. Opgave voor de cursus is (ook voor niet-leden) mogelijk tot 1 september a.s.


Waarom dit initiatief:

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie in Frankrijk, als nieuw woonland, tijdens vakantie of in een nieuwe werkkring.
Met dit initiatief beantwoordt de FANF aan een behoefte die was geformuleerd door een aantal Nederlandse Verenigingen in Frankrijk die bij de FANF zijn aangesloten.

Informatie met betrekking tot de lessen:

De lessen zullen worden verzorgd door Anderske Luijk*, coördinatrice Onderwijs van de FANF, en zullen afwisselend worden gegeven met haar Franse collega Celine Méaume.
Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds haar afstuderen aan de Lerarenopleiding Frans van de Hogeschool Rotterdam in 2012. Sinds 2014 geeft zij lessen Frans aan Nederlandse cursisten. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen.
Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft langere tijd in Nederland gewoond en is zo dus zeer vertrouwd met de Nederlandse taal. 

Meer informatie over de lessen van Anderske/Praatje of Céline kunt U vinden op www.praatje.fr of www.avec-celine.fr

De lessen worden gegeven voor ‘beginners’ en ‘gevorderden’.
Cursisten die de Franse taal met name willen gebruiken voor professionele doeleinden verzoeken wij contact op te nemen met Anderske Luijk.

De cursussen worden digitaal gegeven (videoconferentie met Teams) in groepen van 4. Dit betekent dat de cursussen gevolgd kunnen worden waar u zich ook bevindt in Frankrijk of in Nederland.

De kosten bedragen voor 13 lessen (1½ uur per les) € 292,50  (€ 15/uur). De kosten voor niet-leden bedragen € 351  (€ 18/uur).
Deze kosten zijn exclusief werk- en tekstboek. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 50.

Als u nog geen lid bent van een bij de FANF aangesloten vereniging, verwijzen we U naar de lijst van bij de FANF aangesloten verenigingen en de contactgegevens om U aan te melden als lid.

Als tijdstippen voor de lessen worden voorgesteld:

 
Tijdstip
Boek
Beginners
maandag
12.00 – 13.30 uur
of
donderdag
17.30 – 19.00 uur
Nickel 1
Gevorderden
woensdag
18.30 – 20.00 uur
of
donderdag
17.30 – 19.00 uur
Nickel 2

De groepen worden zo samengesteld dat zij beantwoorden aan de beschikbaarheid van de cursisten (vakanties e.d.).  

Voor elke gemiste cursus bestaat in voorafgaand overleg in principe een inhaalmogelijkheid.

Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd incl. alle details met betrekking tot het lesmateriaal.

Hoe zich op te geven voor de lessen:

Opgeven voor de cursussen kan direct bij Anderske Luijk – telefoon: +33 (0)6 33 80 61 44 of  per mail met vermelding van het niveau (beginner/gevorderde) en vanaf welke dag u met de lessen wilt beginnen. 

De lessen beginnen in de week van 5 september. Inschrijven kan tot 1 september a.s. 

Voor aanvang van de lessen zal Anderske een kort individueel introductiegesprek met elke cursist hebben om het aangegeven niveau te bevestigen (beginner/gevorderde). Deze gesprekken vinden plaats per videoconferentie, opdat zo tegelijkertijd de kwaliteit van de internetverbinding kan worden getest.

Het bestuur van de FANF

*de lessen worden door Anderske Luijk op persoonlijke titel gegeven en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FANF.

  • De afbeelding komt van de Linked In pagina van Anderske Luijk
Print Friendly, PDF & Email