Verouderd Onderwijs

Taalcursus Frans: januari-mei 2023

Celine en Anderske

Woord vooraf

De FANF is in het voorjaar van 2022 gestart met het initiatief een Taalcursus Frans te geven met aantrekkelijke condities voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen. Daarnaast zijn de lessen ook toegankelijk voor niet-leden.

De ervaring na nu al twee reeksen cursussen, één in het voor- en één in het najaar van dit jaar, heeft geleerd dat dit initiatief voorziet in een aanhoudende behoefte en dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen. Het Bestuur van de FANF heeft daarom met Anderske Luijk besloten een derde serie lessen te starten.

Hieronder informatie voor de nieuwe serie lessen, die begint op 3 januari 2023. Opgave voor de cursus is (ook voor niet-leden) mogelijk tot 20 december a.s.


Waarom dit initiatief

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie in Frankrijk, als nieuw woonland, tijdens vakantie of in een nieuwe werkkring.
Het bestuur van de FANF heeft daarom een taalcursus Frans tegen zeer aantrekkelijke condities mogelijk gemaakt.

Les van een Franse docent Nederlands en een Nederlandse docent Frans

Met dit concept leert u alles over de Franse taal en cultuur. De Nederlandse docent begrijpt de moeilijkheden die u als Nederlander ervaart en de Franse docent zorgt ervoor dat u een perfecte uitspraak krijgt.

De docenten

De lessen Frans zullen worden verzorgd door Anderske Luijk, coördinatrice Onderwijs van de FANF, en worden afwisselend gegeven met haar Franse collega Celine Méaume. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds 2012. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft langere tijd in Nederland gewoond en is zo dus zeer vertrouwd met de Nederlandse taal.

Niveau

De lessen worden gegeven voor ‘beginners’ en ‘gevorderden’. Een onderscheid zal worden gemaakt tussen cursisten die de Franse taal met name willen gebruiken in de privé-sfeer of meer voor professionele doeleinden.

De cursussen worden digitaal gegeven (videoconferentie per Teams) in groepen van maximaal 3 personen.  Dit betekent dat de cursussen gevolgd kunnen worden waar u zich ook bevindt (in Frankrijk of in Nederland).

Prijs

Voor 18 lessen bedragen de kosten 405€ (1,5 uur per les/15 € per uur). De kosten voor niet-leden bedragen 540€ (20€/uur). Deze kosten zijn exclusief werk- en tekstboek. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 40€.

Lesdata

De lessen beginnen in de week van 3 januari en eindigen in de week van 29 mei. Inschrijven kan tot 20 december a.s.

Als tijdstippen voor de lessen worden voorgesteld:

 
Tijdstip
Boek
Beginners
dinsdag  09:30 – 11:00
donderdag 17:30 – 19:00

Nickel 1
Gevorderden
dinsdag 09:30 – 11:00
woensdag 19:00 – 20:30
Nickel 2

Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

Aanmelden

Opgeven voor de cursussen kan direct bij
Anderske Luijk – telefoon: +33 (0)6 33 80 61 44 of  per mail met vermelding van het niveau (beginner/gevorderde).

De lessen beginnen in de week van 3 januari 2023. Inschrijven kan tot 20 december a.s. 

Meer informatie over de lessen en de docenten kunt u vinden op www.praatje.fr.

Het bestuur van de FANF

(zie hierna voor de voorwaarden van de lessen)

Voorwaarden

Lesmomenten
De 18 lessen vallen in de onderstaande weken:
Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
In de schoolvakanties (regio Toulouse) zijn de lessen alleen op aanvraag.

Niveau bepaling
Voor aanvang van de lessen zal Anderske een kort individueel introductiegesprek met elke cursist hebben om het aangegeven niveau te bevestigen (beginner/gevorderde) en het doel waarvoor de cursus wordt genomen (privé / beroepsmatig) te bespreken. Deze gesprekken vinden plaats per videoconferentie opdat zo meteen de kwaliteit van de internetverbinding kan worden getest.

Samenstelling groepen
De groepen worden zo samengesteld dat zij beantwoorden aan de beschikbaarheid van de cursisten (vakanties, …).

Lidmaatschap FANF

Als u nog geen lid bent van een bij de FANF aangesloten vereniging, verwijzen we naar de website van de FANF https://www.fanf.fr/verenigingen-kaart met de interactieve landkaart van bij de FANF aangesloten verenigingen en de contactgegevens om zich aan te melden als lid.

Verhindering
Het lesgeld dient vooraf betaald te worden. Een gemiste les kan worden ingehaald (indien 24 uur v.t.v. aangegeven) met een vervangende les van 1 uur. Na de start van de opleiding, kan bij afwezigheid van de cursist geen lesgeld gerestitueerd worden.

Verantwoordelijkheid
De lessen worden door Anderske Luijk op persoonlijke titel gegeven en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FANF.

  • De afbeelding komt van de Linked In pagina van Anderske Luijk
Print Friendly, PDF & Email