Sociaal-Economisch

Stemmen verkiezing Europees Parlement buitenland

Op 23 mei 2019 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. Bron: www.denhaag.nl

U brengt dan uw stem uit tijdens de verkiezing van het Europees Parlement. U stelogo Den Haagmt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Over de verkiezing van het Europees Parlement

Op 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden. Als u als Nederlander in een andere EU-lidstaat woont, kunt u kiezen:

  • Stemmen op Nederlandse leden als kiezer buiten Nederland. U mag dan niet stemmen op een kandidaat uit het land waar u woont.

of

  • Stemmen op leden uit de lidstaat waar u woont. U moet dan bij uw eigen woonlidstaat aangeven dat u wilt stemmen op een kandidaat uit dat land. U mag dan niet voor Nederland uw stem uitbrengen.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Als u voor Nederland wilt stemmen wanneer u in het buitenland woont, moet u zijn geregistreerd als kiezer buiten Nederland. Bij iedere verkiezing krijgt u de documenten die u nodig heeft om te stemmen per post toegestuurd. 
Bent u al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En heeft u verkiezingen van het Europees Parlement ook aangeklikt? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt uw documenten automatisch per post:

  • Rond 28 februari 2019 stuurt unit Verkiezingen u uw briefstembewijs, de retourenveloppen en een instructiefolder.
  • Ongeveer 4 weken voor de verkiezing verstuurt unit Verkiezingen (afhankelijk van wat u zelf heeft aangegeven) per post of e-mail het stembiljet en de kandidatenlijst.
Bent u nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Om mee te kunnen stemmen bij de Europese Parlementsverkiezingen, kunt u zich tot en met 11 april 2019 registreren.

Stemmen met een briefstembewijs

Bent u als kiezer buiten Nederland geregistreerd? Dan staat u standaard geregistreerd om te stemmen per post met een briefstembewijs (dat is een stempas voor kiezers buiten Nederland). Stuur het briefstembewijs samen met het ingevulde stembiljet en een kopie van uw identiteitsdocument naar 1 van de briefstembureaus. Dat zijn stembureaus speciaal voor kiezers buiten Nederland. Om te mogen stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement moet uw identiteitsdocument geldig zijn op 9 april 2019.

Houd rekening met trage of minder betrouwbare postbezorging

Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Zelf in Nederland stemmen of iemand machtigen

Voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019 kunt u ook zelf stemmen met een kiezerspas in Nederland of iemand machtigen om voor u te stemmen.

Een kiezerspas is een pas waarmee u zelf bij een stembureau in Nederland uw stem kunt uitbrengen. Wanneer u kiest voor een machtiging, krijgt degene die namens u mag stemmen een volmachtpas toegestuurd. Hiermee kan hij of zij namens u in een Nederlands stembureau stemmen. De keuze om per kiezerspas of volmacht te stemmen, moet uiterlijk op 11 april 2019 door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

Houd uw adres actueel

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Den Haag.
Een adreswijziging kan tot en met 21 maart 2019 worden verwerkt voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
Lees hoe u uw adres wijzigt als kiezer buiten Nederland.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Meer informatie