Nieuws Algemeen Nieuws FANF

SNBN: OPROEP 2 laatste bestuursposities ‘ANWB voor expats’

(!) SNBN: OPROEP 2 laatste bestuursposities ‘ANWB voor expats’

Bestuursposities. Een goed en gezond 2019! Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar – een belangrijk jaar: ten eerste verschijPetitient dit jaar het wetsvoorstel inzake de gedeeltelijke openstelling van dubbele nationaliteit (het laatst woord is daarover nog niet gesproken!), en ten tweede zal de politiek-neutrale belangenbehartiging voor de Nederlanders buiten Nederland het levenslicht zien: de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN). Aan het eind van het 2018 zijn bovendien nog 2 relevante overheidsrapporten verschenen, die hieronder zullen worden doorgenomen. Opmerkingen / vragen altijd welkom: via deze site (doorscrollen tot onderaan deze post), via Twitter, LinkedIn of per email ejkeij – at – gmail com.

  1. “ANWB voor expats”: OPROEP LAATSTE BESTUURSPOSITIES’

Goed nieuws! Het bestuur van de nieuwe “ANWB voor Expats”, de Stichting Nederlanders Buiten Nederland is bijna rond. Afgelopen zomer verscheen al een atikel over dit initiatief, dat overigens al sinds 2015 in de pijpleiding zit. Dit bestuur zal bestaan uit Nederlanders die buiten Nederland wonen en allemaal lid zijn van een verschillende politieke partij (maar geen huidig politicus/-a zijn). Hiermee worden enerzijds de links naar de politiek actief opgezocht (nodig om echte veranderingen teweeg te brengen), terwijl het bestuur door de brede politieke spreiding, van links naar rechts, volledig neutraal is. Het mandaat van de bestuursleden is dan ook niet om ‘hun’ politieke partij te dienen, maar enkel de belangen van de Nederlanders buiten Nederland.

OPROEP! Bijna alle partijen zitten al in het bestuur. Wij zoeken nog 1 bestuurslid die lid is van 50PLUS en 1 bestuurslid die lid is van Forum voor Democratie. Geïnteresseerden worden zich verzocht uiterlijk eind januari te melden.

Criteria:

1. Nederlander, woonachtig buiten Nederland;

2. Lid van 50PLUS of Forum voor Democratie, en bereidheid om de inroads richting eigen partij actief te gebruiken ten behoeve van de Nederlanders buiten Nederland;

3. Geen huidig politicus/politica.

Graag reageren per mail (ejkeij – at – gmail com)

Aanvulling: bij de PVV mag je / kan je geen lid worden.