Nieuws van Partners

SNBN Nieuwsbrief 14 september 2020

 1. Registreer je voor het webinar Stemmen vanuit het buitenland: 21 en 22 september
 2. Overige webinars, vooraankondiging
 3. Reizen naar Nederland in coronatijd: Kamervragen én antwoord, D66 en PvdA
 4. Studeren in Nederland: Groningen werpt onverwachte blokkade op
 5. ING introduceert buitenlandtoeslag voor rekeninghouders: brief
 6. Terugkrijgen onvrijwillig verloren Nederlanderschap? Internetconsultatie evenredigheidsbeginsel: een wassen neus
 7. Antwoord op kamervragen 50PLUS, rijbewijzen
 8. Internationale scheiding: vraag & antwoord
 9. SNBN bestuursleden stellen zich voor: Carole Overmaat en Twan Laan
 10. Interessante artikelen, nationaliteit

 

 

 

 1. Registreer je voor het webinar Stemmen vanuit het buitenland: 21 en 22 september

In verband met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) roepen we hierbij iedereen op om

 • Te controleren of je daadwerkelijk geregistreerd staat (stuur een mail naar [email protected])
 • Dit alsnog te doen, indien nodig (bij sommigen is namelijk gebleken dat ze dénken dat ze geregistreerd staan, maar dat dit in werkelijkheid niet zo is: zij zullen dus zonder actieve registratie géén stembiljet krijgen). Registreren kan online & hier.
 • Te stemmen via de volmacht en niet via de papieren versie, zoals wij in ons opinie-artikel betogen, dat onlangs in de Volkskrant verscheen: bij de vorige verkiezingen gingen er veel stemmen in de internationale posterijen verloren, en door corona staan de posterijen nog meer onder druk – een dubbele reden deze koste wat kost te vermijden. Stemmen per volmacht kan volledig digitaal (scannen, foto’s maken, opsturen e.d.)

volkskrant artikel SNBN

In samenwerking met Bureau Verkiezingen in Den Haag organiseert de SNBN een webinar over (succesvol) stemmen vanuit het buitenland – hoe zit de procedure in elkaar? Wanneer moet wat besloten en gedaan worden? Laat je stem niet verloren gaan en volg dit webinar:

 • Maandag 21 september a.s. 11.00u Nederlandse tijd, met name gericht op Nederlanders in Azië en Oceanië (en voor iedereen die het dan het beste uitkomt)

Registratie voor dit webinar (21 sept) is geopend: VOLG DEZE LINK

 • Dinsdag 22 september a.s. 20.00u Nederlandse tijd, met name gerichtop Nederlanders in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Afrika (en voor iedereen die het dan het beste uitkomt)

Registratie voor dit webinar (22 sept) is geopend: VOLG DEZE LINK

‘Vol op de Volmacht’ is de naam van onze campagne. We kunnen het niet genoeg benadrukken: laat je stem niet verloren gaan – stem per volmacht en vermijd de internationale posterijen! En: stuur dit bericht door aan andere stemmers in het buitenland. Hoe meer succesvolle stemmen vanuit het buitenland, hoe meer gewicht wij krijgen in de Haagse politieke schaal.

 

 1. Overige webinars, vooraankondiging

Samen met andere organisaties, zoals de VBNGB en GMW Advocaten zijn we bezig andere webinars in de steigers te zetten, o.a. over belastingen, erfrecht en pensioenen – exacte data zullen t.z.t. bekend gemaakt worden via deze nieuwsbrief en social media.

 

 1. Reizen naar Nederland in coronatijd: Kamervragen én antwoord, D66 en PvdA

De reisonzekerheden in dit coronatijdperk hebben tot veel onduidelijke (reis)situaties geleid, en wij hebben onze zorgen hierover doorgeleid naar de politiek. D66, met PvdA als mede-indiener, heeft vervolgens op 14 juli jl. kamervragen ingediend.

Met name de volgende vragen zijn voor Nederlanders buiten Nederland met relevant:

Vraag 8

Klopt het dat niet-EU-partners van EU-burgers enkel op een vlucht naar de EU mogen boarden, als zij een kopie van hun huwelijksakte kunnen vertonen? Mag deze niet-EU-partner ook alleen naar de EU reizen, mits zij hun huwelijksakte kunnen vertonen?

Vraag 9

Wat is de noodzaak van het overleggen van een huwelijksakte? Om welke reden en op basis waarvan is bepaald dat dit noodzakelijk is?

Vraag 10

Is woonachtig zijn in Nederland voor EU-burgers en hun partners nu een geldend criterium, waardoor reizigers van buiten de EU wel naar Nederland mogen reizen ondanks het inreisverbod, of geldt dat criterium niet?

Vraag 11

Bent u bereid de online-informatievoorziening op de pagina’s van de rijksoverheid te controleren op eenduidigheid, duidelijkheid en deze zo goed als mogelijk up to date te houden?2https://

Eind augustus kwam de regering met haar antwoorden (hier te downloaden):

Antwoord 8 en 9

Algemeen kan gesteld worden dat EU-burgers en hun partners die zij willen laten inreizen, vallen onder de uitzonderingen van het inreisverbod. Deze partner is de echtgenoot of geregistreerd partner, dan wel de ongehuwd partner met wie de Unieburger een duurzame relatie heeft. Deze partner dient de relatie aan te tonen met een huwelijksakte of andere documenten waaruit de relatie blijkt. Een huwelijksakte is dus niet de enige manier om de relatie aan te tonen.

Antwoord 10

De partner met wie de EU-onderdaan een duurzame relatie heeft, valt ook onder de uitzondering op het inreisverbod indien de EU-onderdaan met zijn partner in een derde land zijn vaste verblijf heeft en wil reizen naar de EU. Voor EU-burgers (inclusief Nederlanders) die hun partner in het kader van de tijdelijke regeling voor geliefden in een langeafstandsrelatie, die op 27 juli jl. in werking is getreden, naar Nederland willen laten overkomen geldt dat zij woonachtig moeten zijn in Nederland.

Antwoord 11

Ja, hiertoe ben ik bereid

Dit zijn stapjes in de goede richting. Maar: op de website van de Rijksoverheid kom je niettemin nog steeds op verschillende pagina’s terecht die verschillende (en soms met elkaar in tegenspraak staande) informatie tegen. Bij gebrek aan een pagina voor Nederlanders die in het buitenland wonen is meest logische pagina om te bereiken als je gaat zoeken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/11/uitzonderingen-inreisverbod-nederland-onder-strikte-voorwaarden (deze is van 11 september jl.)

Hier staat vermeld:

“Dit betekent dat personen vanuit derde landen naar alle EU- en Schengenlidstaten en het Verenigd Koninkrijk niet worden toegelaten als de reis niet noodzakelijk is.”

Maar in de praktijk is dit dus níet zo, immers zo blijkt uit de antwoorden van de regering zelf (en uit gedeelde ervaringen in verschillende Facebookgroepen). We raden iedereen dan ook aan de ontwikkelingen te blijven volgen, zowel via de website van het ministerie zelf als via onze nieuwsbrieven en waar mogelijk, Facebookgroepen. Daarnaast vragen we de Rijksoverheid om

1) de nieuwe pagina’s op de website snel aan te passen

2) niet meer geldende informatie op nog steeds bestaande pagina’s te wissen en

3) een aparte subsectie op de corona-pagina van de website te maken voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

 

 1. Studeren in Nederland: Groningen werpt onverwachte blokkade op

Stel, je zoon of dochter – inmiddels 18 geworden, meerderjarig dus – besluit om terug naar Nederland en zich daar in te schrijven voor een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geen probleem. Maar dan blijkt het wel mis te kunnen gaan bij de registratie bij de gemeente Groningen zelf (de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA): de gemeente redeneert dat de zoon of dochter het Nederlanderschap had kunnen verliezen tijdens het verblijf in het buitenland, en dat er dus extra documentatie vereist is om het bestaande Nederlanderschap aan te tonen.
Wat de SNBN betreft een bijzonder vreemde gang van zaken. Op deze manier geredeneerd kan immers iedereen wel in het verdachtenbankje gestopt worden – afgezien nog van de vraag of de gemeente Groningen überhaupt wel bevoegd is om dit soort documentatie op te vragen (i.p.v. het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Kortom, we hebben een brief gestuurd – hierbij de geanonimiseerde versie – en we wachten op Gronings inhoudelijk commentaar.

 

 1. ING introduceert buitenlandtoeslag voor rekeninghouders: brief

Van vele kanten kregen wij een kopie van een brief van ING toegestuurd waarin de introductie van een buitenlandtoeslag per oktober 2020 wordt aangekondigd en toegelicht, verzonden naar Nederlandse rekeninghouders in het buitenland.

Nu is de verhoging in absolute zin niet heel hoog, maar in relatieve zin wel (22%). Andere vragen die we hebben gesteld aan de ING zijn in de brief van de SNBN aan de ING te lezen. Hierop heeft de ING onlangs geantwoord, en geweigerd om een enkele aanpassing door te voeren, o.a. door te stellen dat:

“de buitenlandtoeslag niet gebaseerd is op het individueel gebruik van bankdiensten (…) maar op een gemiddeld gebruik van al onze klanten in het buitenland (…)”

“de ING wettelijk verplicht is klantonderzoek te doen (…) ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het risico in het kader van witwassen en financieren van terrorisme is bij (…) onze klanten die in het buitenland wonen lastiger te beperken. Ook kost het meer tijd en moeite om informatie uit het buitenland te verifiëren. Het vereist dus een grotere inspanning (…) en brengt daarom hogere kosten met zich mee.”

Daarnaast stelt ING dat:

“ING uw voorstel om beperkingen op te leggen aan het basispakket niet kan doorvoeren” en dat “voor zaken als pensioen of AOW er bestaande alternatieven zijn”, zoals een buitenlandse rekening.

Tot slot, over de termijn:

“Wij hebben brieven en berichten in Mijn ING en de app begin juli 2020 verstuurd. Dit biedt een ruime termijn om te reageren.”

Concluderend zal de ING op geen enkele wijze afzien van of verandering inbrengen in de aangekondigde wijzigingen. Ook geeft ING geheel geen blijk van begrip over de extra hoge kosten die een buitenlandse rekening met zich meebrengen (bijvoorbeeld voor het ontvangen van pensioen) en de trage posterijen, een factor die nog eens versterkt wordt door corona. Uiteraard voegen wij dit toe aan het al bestaande ING-dossier en zullen kijken wat mogelijke verdere stappen kunnen zijn. De brief van ING lees je hier.

Daarnaast wijzen we op gerelateerde vragen die afgelopen juli in het Europees Parlement zijn gesteld (Liesje Schreinemacher en Caroline Nagtegaal, beiden VVD, Renew Europe) – zij stippen terecht het probleem aan dat banken in de EU nog steeds vaak weigeren om bankrekeningen te openen voor (rechtmatige) inwoners van dat EU-land, zelfs al zijn ze geen onderdaan van dat land.

Tot slot wijzen we graag op deze gerelateerde en relevante artikelen:

 

 1. Onvrijwillig verloren Nederlanderschap? Internetconsultatie evenredigheidsbeginsel: een wassen neus

Af en toe komt er een internetconsultatie voorbij: een in-de-steigers-staande wet waarop tijdelijk nog vrijelijk input kan worden geleverd door het ‘publiek’. Op basis van een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie is er een – naar onze mening vrijwel volledige theoretische – extra mogelijkheid geschapen waarop iemand die onvrijwillig het Nederlanderschap verloren heeft, deze alsnog terug kan krijgen.

Het Hof heeft geredeneerd dat bij het automatisch verlies van het Nederlanderschap óók het Europees burgerschap verloren gaat, en dat kan niet zomaar: daarvoor zou een toetsing moeten plaatsvinden. Op dit moment is de regering bezig een wet voor te bereiden die deze toetsing moet regelen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het erg moeilijk worden om via een dergelijke regeling het Nederlanderschap terug te krijgen. Er zal met bewijsstukken moeten worden aangetoond, dat op het moment van het verlies van het Nederlanderschap onevenredig groot nadeel ontstond door het verlies van het Unieburgerschap, of dat op dat moment al duidelijk was dat een dergelijk nadeel zou gaan ontstaan.

De termijn om te reageren is inmiddels gepasseerd. Wij hebbben een eerdere oproep gedaan om te reageren en zelf met een persbericht gereageerd: in onze ogen is dit wetwijzigingsvoorstel een wassen neus, of, met de woorden van onze secretaris Twan Laan:

“Elke letter in het wetsontwerp laat zien, dat de wetgever geen enkele zin had om de opdracht van de Europese rechter uit te voeren. Dit voorstel lost niets op, we vrezen dat het vrijwel onmogelijk blijft om je Nederlanderschap terug te krijgen als je dit – vaak zonder het te willen of te weten – bent kwijtgeraakt.”

Onze grootste bezwaren:

 • De SNBN vreest, dat de toets dermate streng zal worden, dat het in de praktijk haast onmogelijk wordt om het Nederlanderschap terug te krijgen.
 • De bewijslast komt met dit voorstel volledig bij de oud-Nederlander te liggen. Dat zou moet worden omgekeerd: Nederland zou moeten aantonen dat het onevenredig nadeel ondervindt als een burger de Nederlandse nationaliteit behoudt.
 • Er gaat alleen getoetst worden aan het verlies van het burgerschap van de EU. Niet aan de gevolgen van het verlies voor Nederlands recht. SNBN stelt, net als andere belangenorganisaties, dat dit een vreemde rechtsongelijkheid is. Juist bij verlies van de Nederlandse nationaliteit kan het Nederlandse recht toch niet buiten spel blijven.
 • Een Nederlanderschap met terugwerkende kracht is een wassen neus. Veel beperkingen die iemand in de tussentijd heeft ondervonden kunnen namelijk niet ongedaan gemaakt worden.
 • De toetsing kan alleen worden aangevraagd als iemand het Nederlanderschap al kwijt is. De toets zou ook vooraf mogelijk moeten zijn.

Het persbericht is hier te downloaden.

 

 1. Antwoord op kamervragen 50PLUS, rijbewijzen

In de nieuwsbrief van 11 juni jl. deelden we mee dat 50PLUS kamervragen heeft gesteld over de kwestie van het omwisselen van een Nederlands rijbewijs naar een ‘lokaal’ rijbewijs (waarbij het Nederlandse rijbewijs oorspronkelijk was verkregen uit oorspronkelijk omwisseling van een rijbewijs van een non-EU land. Deze kamervragen werden ingediend nadat de RDW eerder nul op het rekest gaf, nadat we de RDW hadden gevraagd hier aanpassingen door te voeren.

Op 22 juli jl. heeft de regering antwoord gegeven op de kamervragen, en hieruit is zeker enige voortgang op te merken:

“De RDW houdt informatie hierover niet bij, maar heeft in ieder geval geconstateerd dat Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk geen EU-rijbewijzen omwisselen die eerder zijn omgewisseld tegen een niet-EU-rijbewijs dat zij niet erkennen als gelijkwaardig.

Het is onbekend hoeveel houders van een Nederlands rijbewijs dit kan treffen. (…)

Op dit moment zijn ongeveer 155.000 van alle 11 miljoen uitstaande Nederlandse rijbewijzen voorzien van een niet-EU-aantekening. Dit komt neer op 1,4%.

Ik heb de RDW gevraagd om rijbewijshouders via haar website te informeren over de mogelijkheid dat een omgewisseld rijbewijs in andere EU-landen niet in alle gevallen wordt geaccepteerd.” [Dit had de SNBN al eerder aan de RDW gevraagd, die toen weigerde – dus het is fijn dat de regering dit nu oppakt]

Daarnaast stelt de minister:

“Ik heb de verschillen in het acceptiebeleid van de EU-lidstaten inmiddels aan de orde gesteld bij de Europese Commissie. Ik heb daarbij gevraagd of er bij de komende herziening van de richtlijn een regeling kan komen die meer harmonisatie waarborgt.”

Al met al zijn we een stukje verder gekomen in dit dossier. De waarschuwing blijft: degene die het oorspronkelijke rijbewijs in een non-EU-land heeft gehaald, kan voor onverwachte problemen komen te staan. Dus raadpleeg de RDW en/of de lokale variant in het land dat van toepassing is.

De antwoorden op de kamervragen zijn hier te downloaden.

 

 1. Internationale scheiding: vraag & antwoord

 • “Kan ik in Nederland scheiden ook al woon ik in het buitenland?”
 • “Gelden mijn huwelijkse voorwaarden nog?”
 • Dit zijn zomaar een paar vragen uit de top 10 van meest gestelde vragen die GMW Advocaten op een rijtje heeft gezet – natuurlijk met de antwoorden erbij. Dit document (whitepaper) is hier te downloaden. Overigens kan het webinar over de juridische aspecten van het internationale huwelijk – in samenwerking met GMW Advocaten – hier terugkijken.
 1. Bestuursleden stellen zich voor: Carole Overmaat en Twan Laan

 • In deze en de komende nieuwsbrieven zullen we telkens één of twee bestuursleden zich laten voorstellen. We beginnen met Carole Overmaat (Australië) en Twan Laan (Zwitserland), onze twee bestuursleden die als enigen géén lid zijn van een politieke partij.
 1. Interessante artikelen, nationaliteit

 • The New American Status Symbol is a Second Passport”, New York Times, 20 augustus 2020
 • Alle Duitsers moesten hun bezit inleveren”, NRC, 31 juli 2020

  Dank voor het doneren, dit helpt ons erg!

  Het is altijd prachtig om te zien dat Nederlanders over de hele wereld donaties naar ons toe sturen. Dit laat merken dat onze inspanning wordt gewaardeerd. En belangrijker: we kunnen daardoor blijven doorgaan met het actief opkomen voor de positie van Nederlanders buiten Nederland. Kun je ook iets missen? Online doneren kan heel gemakkelijk.

  Om te zorgen dat belangrijk nieuws zich zo snel mogelijk verspreidt over de wereld, zijn onze Regionaal Vertegenwoordigers geregeld bezig om iets door te sturen via mail, facebook of op een andere manier. Ook zijn ze een centraal aanspreekpunt voor Nederlanders in hun regio