Juridisch Fiscaal

Samenwerking tussen KPMG Avocats en de FANF

Logo KPMG Avocats

 

Het Bestuur van de FANF is zeer verheugd over deze samenwerking*.

Deze samenwerking houdt in dat KPMG Avocats de leden van bij de FANF aangesloten verenigingen op de hoogte zal stellen van wijzigingen in de Franse fiscale wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de meest significante ontwikkelingen voor particulieren en kleine zelfstandigen.

Deze informatie door KPMG Avocats zal plaatsvinden door specifieke nieuwsbrieven die meerdere malen per jaar zullen worden gepubliceerd op de FANF-website. Eveneens zal KPMG Avocats één keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst organiseren die digitaal als wel ‘face-to-face’ kan worden bijgewoond. Bij deze gelegenheid kunt U zich direct tot de experts van KPMG Avocats wenden en hen vragen stellen. Bovendien zal KPMG Avocats gedurende het gehele jaar door, ons op de hoogte stellen van fiscale onderwerpen die voor in Frankrijk belastingplichtige leden van belang zijn.

Vanwege de aanstaande Franse presidentsverkiezingen zijn er op het moment minder recente belangrijke fiscale ontwikkelingen te melden dan in voorgaande jaren. Tegen deze achtergrond zal de eerste bijdrage van KPMG Avocats heten “Hoe de risico’s van dubbele belastingheffing te beperken of te voorkomen, op het gebied van successie- en schenkingsrechten in een Frans/Nederlandse context”. Op grond van de frequentie waarmee we vragen over dit onderwerp ontvangen weten we dat dit onderwerp sterk leeft bij de leden.

Als leden van aangesloten verenigingen vragen hebben over de inhoud van publicaties kunnen zij zich in verbinding stellen met de contactpersoon van KPMG Avocats, zoals aangegeven in de publicaties. Uiteraard, indien de tussenkomst van de experts van KPMG Avocats kosten met zich meebrengt, zal KPMG Avocats U hiervan van tevoren op de hoogte stellen.

Het Bestuur van de FANF

*Meijburg & Co Belastingadviseurs is het in Nederland gevestigde lid van het netwerk KPMG International