Juridisch Fiscaal

Wonen in Frankrijk met een Nederlands rijbewijs*

*Dit artikel is een actualisering van het artikel over dit onderwerp dat eerder op de FANF-website is verschenen.

  • door Nanno Wams, voorzitter FANF

In de onderstaande tekst leggen we u kort uit wat te doen in de volgende situaties:

  • Gebruik Nederlands rijbewijs
  • Uw Nederlands rijbewijs is verlopen

Rijden met uw Nederlands rijbewijs in Frankrijk:

U kunt uw Nederlands (of in een ander EU-land afgegeven) rijbewijs in Frankrijk gedurende de geldigheidsduur ervan gewoon blijven gebruiken.
Het is dus niet noodzakelijk na vestiging in Frankrijk uw Nederlands rijbewijs om te wisselen voor een Frans rijbewijs.
Enkel in de volgende gevallen is het omwisselen van uw rijbewijs voor een Frans rijbewijs verplicht gedurende de geldigheid van het Nederlandse rijbewijs:

  • U verzoekt om een nieuwe categorie (uitbreiding);
  • U begaat in Frankrijk een verkeersovertreding met als gevolg een verlies van punten, een rijbeperking, een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, of een intrekking van het rijbewijs;
  • Diefstal van uw rijbewijs; of
  • Uw rijbewijs is ernstig beschadigd of is verloren.

Uw Nederlands rijbewijs is verlopen: omwisselen en verlengen van uw rijbewijs

Is uw Nederlands rijbewijs verlopen en u bent in Frankrijk gevestigd dan moet u een Frans rijbewijs aanvragen. Dit moet u ‘online’ doen.
De gang van zaken is (duidelijk en uitvoerig) beschreven op de website van de Franse overheid: L’échange de votre permis de conduire européen contre un permis français.
Deze website heeft naast een Franse ook een Engelse versie.

Indien u zelf geen internetverbinding bezit, heeft u de mogelijkheid vanaf de (Sous-) Prefecture de online procedure te doorlopen. Als u daarom vraagt wordt daarbij eveneens assistentie verleend.

Op de website van de Nederlandse overheid kunt u eveneens (in het Nederlands) lezen wat u moet doen om een Frans rijbewijs te krijgen, onder verwijzing naar de bovengenoemde website van de Franse overheid.
Met name wordt hier ingegaan op de Nederlandse aspecten (echtheidsverklaring van het rijbewijs in het Engels, beëdigde vertaling naar het Frans, …). Hier wordt ook informatie gegeven hoe te handelen indien uw rijbewijs is gestolen, verloren of in beslag genomen.

Indien u er niet uitkomt, kunt u het informatiecentrum van de Nederlandse overheid contacteren (o.a. telefonisch) met uw vragen.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email