Zorg

Reisverzekering buiten Europa (ook voor verdragsgerechtigden) met medische component.

  • door Guido Smoorenburg

Secara logo assurances voyage

 

Een speciale verzekering voor verdragsgerechtigden die ook reizen buiten Europa dekt

De door het CAK aan verdragsgerechtigden verstrekte EHIC (European Health Insurance Card) biedt geen dekking buiten Europa. Het vinden van een adequate aanvullende verzekering met een medische component blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen. Reisverzekeringen worden aangeboden als toegift op credit cards en schadeverzekeringen, bijvoorbeeld een opstalverzekering. Problemen die zich hierbij nogal eens voordeden waren voor mij aanleiding een speciale verzekering te regelen, zie de website: www.secara.fr Verzekeringen voor Nederlanders in Frankrijk > Reis Verzekering > Assistance Voyage Annuelle
De verzekering wordt afgesloten voor een jaar waarbij het totaal aantal vakantiedagen in dat jaar niet langer mag zijn dan 3 maanden. Een enkele periode mag niet langer zijn dan 45 aaneengesloten dagen.  Deze verzekering kent geen leeftijdsgrens. Repatriëring en voorzieningen bij overlijden zijn inbegrepen.

De volgende zaken zijn mogelijk van belang voor wie zoekt naar een andere verzekering via credit cards of toegiften op andere verzekeringen:

  1. De voorwaarden kunnen per verzekering aanmerkelijk verschillen. Men moet niet op andermans polis afgaan maar zorgvuldig de voorwaarden van het eigen aanbod evalueren. Natuurlijk zal de dekking afhangen van het niveau van de credit card (van brons tot platina plus). Aanzienlijke verschillen ontstaan echter ook omdat meestal de bank de eigenlijke verzekeraar is en niet de creditcard maatschappij. De bank (of onderneming) die de kaart aanbiedt doet dat onder de parasol van de credit card maatschappij (als bonus omdat men een dure credit card neemt) maar de voorwaarden van de verzekering worden bepaald door de bank.
  2. Een goede persoonlijke relatie met de aanbiedende bank/onderneming is van betekenis bij het oplossen van conflicten  Voor een goede klant doen we wel wat, van een credit card via een prijsvechtende internetbank kan men minder verwachten.
  3. Men eist dat men woonachtig is in Frankrijk maar meestal ook dat men onder het Franse sociale zorgstelsel valt, de Secu (dat men in het bezit is van een Carte Vitale). Verdragsgerechtigden vallen er niet onder. Deze eis heeft te maken met het verhaal dat men vanuit de aanvullende verzekering denkt te kunnen halen op de primaire verzekering.
  4. Er is meestal een leeftijdsgrens (bijv. 75 jaar). Men heeft vaak niet in de gaten dat die grens is overschreden. Er wordt niet gewaarschuwd. Men ziet ook niet aan verminderde kosten van de credit card dat er een dekking is weggevallen, de kosten blijven gelijk. In de praktijk echt een lelijke valkuil gebleken.
  5. Bij ziekenhuisopname wordt melding vooraf aan de verzekeraar geëist en vervolgens goedkeuring. Bij spoedopname is dit vaak niet mogelijk (ongeval of cardio-vasculair incident). In de praktijk is de timing van de melding vaak oorzaak van een conflict met de verzekeraar.
  6. Er is mogelijk geen dekking voor opname in een revalidatie-eenheid na opname in een ziekenhuis, zelfs niet als de revalidatie-eenheid onderdeel uitmaakt van het ziekenhuiscomplex en/of als de revalidatie noodzakelijk is voor terugkeer naar het woonland. Verzekering dekt ziekenhuis, punt uit.
  7. Repatriëring is meestal inbegrepen maar er moet in de polis wel op worden gecontroleerd. Te vaak wordt het als vanzelfsprekend aangenomen.
  8. Reisverzekeringen worden vaak aangeboden als toegift op een grotere verzekering. Ze worden als een cadeautje gepresenteerd waardoor de klant niet geneigd is de voorwaarden nog eens goed na te gaan.
Print Friendly, PDF & Email