Nieuws Algemeen

Covid-19: toespraak Macron 31 maart 2021

Bron “Raad en Daad Frankrijk in de vertaling  van Gerard d’Olivat”

 

Nieuwsupdate 31 03 21

 

Covid-19: Toespraak Macron 31 03 21

 

1.Macron begint met te stellen dat we “met het virus zullen moeten leven”.

 

Hij geeft een analyse van wat er het afgelopen jaar gebeurd is en hoe de regering daarop gereageerd heeft met een ‘strenge lockdown’ in het voorjaar en een ‘aangepaste lockdown’ in het najaar.

 

“Sinds het begin van dit jaar 2021 heeft de regering gekozen voor een reactie die erop gericht is de epidemie in te dammen zonder lockdown”.

 

  1. Dat is gebeurd om drie redenen stelt Macron “ten eerste, veiligheid en bescherming… sluit nooit een compromis over de gezondheid van de Fransen”.

 

Dan de balans, “het evenwicht, d.w.z. dat ook rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de beperkingen voor onze kinderen, hun opvoeding, voor de economie, de samenleving, de geestelijke gezondheid, vooral van de jongsten”. “Wij moeten er dus voor zorgen dat wij geen gebieden benadelen waar het virus minder of slechts in geringe mate circuleert”.

 

Tenslotte als derde de “verantwoordelijkheid en het vertrouwen, waarin iedereen zich volledig inzet ook in zijn dagelijks leven om het virus te bestrijden”.

 

  1. De afgelopen weken is de situatie echter verslechterd door vooral de zgn ‘Engelse variant” dus en geldt er voor de komende maand een ander uitgangspunt. In de eerst plaats dringt Macron erop aan om de reanimatie capaciteit te vergroten.

 

Emmanuel Macron kondigt bovendien aan aan dat de beperkende maatregelen die al in 19 departementen van kracht zijn, vanaf zaterdag gedurende vier weken zullen worden uitgebreid tot het hele grondgebied! (la territoire metropolitain.)

 

  1. Over reizen en verplaatsingen stelt Macron.”Onze burgers die willen reizen naar een andere regio zullen dat tijdens het paasweekeinde kunnen doen”

 

“Franse burgers in het buitenland die naar Frankrijk willen terugkeren, zullen dat ook te allen tijde kunnen doen . Bovendien wij zullen alles in het werk stellen om de reis en het dagelijkse leven van onze medeburgers, grensarbeiders zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 

De controles zullen worden verscherpt, stelde Macron… “maar er komt geen terugkeer van het reis certificaat, zoals in maart 2020”. De avondklok van 19 uur zal overal gehandhaafd blijven. Het telewerken zal verder worden uitgebreid en in het heel Frankrijk zullen de winkels worden gesloten volgens de lijst die al in de 19 departementen geldt.

 

  1. Macron kondigt een drie weken durende sluiting van kleuterscholen, scholen, hogescholen en universiteiten aan. “De komende twee weken, vanaf 12 april, is heel Frankrijk, ongeacht het vakantiegebied, op voorjaars/paasvakantie. Het schooljaar begint dus voor iedereen op 26 april. Fysiek voor kleuter- en lagere scholen, op afstand voor middelbare scholen. Op 3 mei kunnen de leerlingen van het middelbaar en het voortgezet onderwijs weer fysiek naar school, eventueel met verscherpte sanitiare protocols. De schoolkalender zal dus worden aangepast. Volgende week zullen de lessen voor scholen, hogescholen en universiteiten thuis plaatsvinden. Een uitzondering is er net als vorig voorjaar voor kinderen van medische beroepen/verzorgers en enkele andere beroepen.

 

Ook kinderen met een handicap in de medisch-sociale sector zullen worden opgevangen. Wat het hoger onderwijs betreft, stelt Macron  “de studenten zullen, voor wie dat wenst, gedurende deze hele periode één dag per week naar de universiteit kunnen blijven gaan”.

 

De ouders die hun kinderen thuis moeten houden en niet kunnen telewerken, hebben recht op gedeeltelijke werkloosheid uitkering. En voor werknemers, winkeliers, zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zullen alle maatregelen die momenteel van kracht zijn “worden verlengd”.

 

  1. De vaccinatie. Emmanuel Macron wil een uitweg uit de crisis schetsen, met vaccinatie als hoeksteen. De ambitie is om “steeds meer te vaccineren door versneld in te kopen en vooral door te produceren”. “Er zijn vertragingen geweest, er zijn dingen die we gecorrigeerd hebben.

 

Maar in de komende weken zullen we het aantal doses dat we krijgen verder opvoeren en zullen we geleidelijk het eerste continent ter wereld worden! wat de productie van vaccins betreft”.

 

“Alle huisartsen, apothekers, verpleegkundigen zijn gemobiliseerd” stelt Macron.

 

In totaal staan nu 250.000 professionele artsen, apothekers, brandweerlieden, verpleegkundigen en dierenartsen klaar om een bijdrage te leveren aan deze grote nationale inspanning”.

 

Hij houdt vast aan het streven dat  “vanaf midden juni alle! Franse vrouwen en Fransen onder de 50 jaar gevaccineerd kunnen worden”. Er “zal een specifieke vaccinatiestrategie worden gepland voor alle meest kwetsbare beroepsgroepen, met name onze leraren die ik eerder noemde, maar ook onze politiediensten”.

 

  1. Dan besluit hij zijn toespraak.

 

“Het welslagen van deze maand april en van deze strategie hangt af van ieder van ons, van onze verantwoordelijkheidszin. Zo kunnen we de weg van de hoop weer oppakken, de weg die ons in staat zal stellen geleidelijk aan weer een normaal leven te leiden”. Hij geeft zelfs een agenda aan voor de heropening van cafe’s, restaurents, theaters etc. “Vanaf half mei zullen wij met strikte regels culturele plaatsen weer openen, zullen wij onder voorwaarden de opening van terrassen toestaan en zullen wij tussen half mei en het begin van de zomer een heropeningsschema opstellen voor cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, onze cafés en restaurants…

 

  1. Jean Castex zal de invulling van de maatregelen die Macron heeft aangekondigd morgen verder expliciteren in de Assemblee en de Senaat. De precieze invulling van de nieuwe beperkingen zal dan ongetwijfeld duidelijker worden.