Nieuws Algemeen

Onderzoek verwachtingen en wensen van Nederlanders in het buitenland

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken doet onderzoek (uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public, voorheen TNS NIPO) Onderzoek

Naar de ervaringen van Nederlanders in het buitenland met de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Met het onderzoek worden de verwachtingen en wensen van Nederlanders in het buitenland t.a.v. de dienstverlening in kaart gebracht. Dit is waardevolle informatie voor de ontwikkeling van een 24/7 Loket Buitenland. Het 24/7 Loket Buitenland komt voort uit het Regeerakkoord. Het moet een ‘one stop shop’  worden waar Nederlanders in het buitenland terecht kunnen voor alle dienstverlening van de Nederlandse overheid.

Nederlanders die langer dan drie maanden in het buitenland wonen worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die tot 1 oktober 2018 kan worden ingevuld.

Voor het onderzoek zoeken we zoveel mogelijk verschillende respondenten: werkend, niet-werkend, studerend en van jong tot oud.

 Het onderzoek  verspreiden:

  • Een nieuwsbericht voor in een nieuwsbrief of voor uw website
  • Een bericht om te plaatsen op uw Facebookpagina
  • Een e-mailhandtekening voor onder uw e-mailberichten

De kanalen die BZ zelf inzet en die u kunt delen (retweeten of reposten) via uw eigen kanalen, zijn :

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter