Nieuws Algemeen

Occitaans Dagboek – april 2019. Frits Baylé.

LS! De Occitaanse Dagboeken hebben meestal de waan van de dag tot onderwerp. Zelden geven zij ruimte aan “lief dagboek ”-ontboezemingen. Toch moet dat kunnen ook in deze dagboeken: even een iets persoonlijker noot. ’t Is maar kort! Lees maar. FB.

’t Bestaat nog

Als ik naar buiten kijk en de vroege ochtendzon de laatste slierten nevel over de heuveltoppen ver weg, zie opwarmen, moet ik altijd denken aan die ene passage uit Drei Männer im Schnee het boek waarvan ik de auteur en zelfs het plot ben vergeten, maar dat wij klassikaal moesten lezen bij juffrouw Hooijkaas (zij had de wind er goed onder: aus, bei, mit, nach, ochtendzonseit hetzit er nog steeds in). Drie mannen lopen ’s morgens vroeg op de top van een berg, ergens in de Balkan geloof ik, terwijl hun schoenen nat worden van de douw, of was het de sneeuw. De eerste zonnestralen lossen de nevel op, om zo uitzicht te geven op een wijde wereld. ’t Gaf zelfs in de schoolbanken dat warme gevoel van geluk. And I say to myself: What a wonderful world!

Net als eerder op de lagere school, de eenvoudige naoorlogse schoolatlas van meneer Prop mij kon doen wegdromen naar het groen van Friesland, het roze in Overijsel, het geel van de duinen, naar verre oorden die ik later op de fiets zou ontdekken. Je kon op je fiets blijven zitten, met je voet op de ANWB paddenstoel en zo zien of je rechtdoor moest fietsen of rechtsaf moest slaan. Of gewoon even wegzakken op het stekelige veld onder een opgeschoofde hooimijt. Je fiets, gesteund door de volle bruine fietstassen, liet je schuin liggen, maar wel goed in ’t oog. En dan weer verder, net als de fietser met z’n petje, op de achterkant van de wit met groene Stap Op speelkaarten (ik heb ze nog gebruikt voor de Jeugd Sentiment expositie die ik organiseerde in de jaren 60). Ja, ’t bestaat nog, als je nu uit je raam kijkt: geluk. Gelukkig.

Trouwens, als je de bijbel mag geloven, en dat doen nog steeds velen, heeft het Joodse volk ook zo’n geluksmoment gekend: samen met Mozes de laatste berg beklommen en dan daar ver beneden, het beloofde land. Land van melk en honing! Nou dat sprookje heeft Nétanyahou behoorlijk kapot gemaakt. Gelukkig wordt de juridische strop om zijn hals wegens corruptie en omkoping steeds verder aangetrokken. Als hij verdwijnt en wordt vervangen door wat wijzere mannen of vrouwen, denk ik dat ook de anti-Joodse uitingen die weer zo fel de kop opsteken in Engeland en Frankrijk, maar ook in Nederland blijkt net uit een rapport, een stuk kunnen afnemen. Racisme, vooroordeel en religieuze motieven zullen, helaas, altijd blijven bestaan, daar tegen helpen opvoeding en onderwijs maar mondjes maat. Maar het antizionisme dat zo sterk gevoed wordt door het onverzoenlijke en keiharde optreden van Israël tegen de Palestijnen (ook geen lieverdjes) zou dan wel eens kunnen afnemen. Denk ik. Hoop ik. Wie weet

Maar de wereld draait door

Ik ben altijd blij verrast als ik zie hoe mijn Dagboeken strak op de huid van het wereldgebeuren zitten. Nou ja, strak  Lees je de dag na het verzenden van je Dagboek, dat Djibouti niet in Ethiopië ligt (en ook niet in Somalië zoals een lezer schreef). Het is een zelfstandige republiekje van 23000 km2 met 900.000 inwoners en met een hoofdstad die dezelfde naam draagt. Volgens The Economist vaart een derde van alle scheepvaart langs de haven van dit landje, dat vroeger het hoofdkwartier was van het Franse Vreemdelingen Legioen. Nu is het de militaire basis van Frankrijk met 1450 manschappen, maar ook dus van China met 10.000 militairen en met in het achterhoofd een tweede Chinese basis. Natuurlijk heeft ook de VS er zijn, enige Afrikaanse, basis en verder zijn Italië en Japan van de partij.China zorgde voor een allround haven en een vrijhandelszone die de grootste van Afrika gaat worden. Maar ook een spoorweg naar Ethiopië, nu ook al een steeds welvarender land, onder Keizer Ménélik II, terwijl ik me nog kan herinneren dat honger en armoe er troef waren. Hoe dan ook: Djibouti is een wespennest waar Graham Greene z’n vingers voor zou hebben afgelikt

Dat weten we dan weer. Trouwens: ik schreef dat China met 2538 ton de grootste kolenproducent is. Dat moet natuurlijk (en helaas) 2538 miljoen ton zijn. Eén lezer prees mij voor het feit dat ik daarmee het kolenprobleem had opgelost, maar voor een andere lezer was het reden de term fake news te laten vallen. Nou, daar ben ik allergisch voor. Fake news veronderstelt kwade trouw, opzettelijke misinformatie. Natuurlijk zo’n woord vergeten is slordig. En vertellen dat dit de productie over 2017 is, zou ook niet misstaan, ware het niet dat ik mijn verhaal in 2500 woorden, voor velen toch al rijkelijk veel, moet herbergen. Dat geeft meestal ook geen ruimte voor bronvermelding. Maar ik beloof alert te zijn!

Dat is Agence France-Presse ook. Zij heeft haar team “fact checking” journalisten, nu samen met Facebook, uitgebreid naar Spanje en Argentinië. Terwijl ze in Libanon ook al een team had geïnstalleerd om het Midden Oosten en Noord Afrika te controleren. Zij is nu in 19 landen aanwezig. Niet slecht!

Maar waar het mij eigenlijk om ging was, dat China meer kolen produceert dan de zeven daar op volgende producenten, met de VS voorop met net geen 1/5 van China’s productie. En dat was overduidelijk. Goed nieuws daarbij is dat, tegen de tijd dat de VS weer een bevriende natie is, in 2023 bijvoorbeeld, zij na Saoedi Arabië met 8,93 miljoen barrels per dag de tweede aardolie exporteur ter wereld zal zijn. Rusland volgt dan op de voet met 8,51 miljoen vaten.

 

Verdeel en heers

Dezelfde lezer zond mij ook de Insee Références editie 2018, met de fiscale inkomensopbouw over 2015 in Frankrijk. Zeer helder. Ik ga niet alle gegevens nog eens noemen,

maar het rapport kwam met andere categorieën zoals “aisées” en “très aisées”. Voor uw inzicht:

  • ongeveer 90% van de Fransen heeft een fiscaal inkomen van minder dan € 45.220.
  • ongeveer 10% heeft een “haute revenue” van € 45.000 – € 100.000.
  • 0,9% de “aisées” geven een inkomen op van € 106.210 – € 259.520.
  • 0,01% de “très aisées”, in Frankrijk 6400 personen, komen niet verder dan € 699.290. En Le Point vulde dat aan met:
  • inkomens tot € 1578 p. m. vertegenwoordigen 50% van de belastingplichtigen enbrengen 8% van de directe belastingen op.
  • inkomens van € 1578 tot € 4623 vertegenwoordigen 40% van de belastingplichtigen enzorgen voor 40% van de directe belasting opbrengsten.
  • inkomens boven € 4623 staan voor 10% van de belastingbetalers en zij zorgen voor 52% van de Franse directe belasting opbrengsten.

m niet te rechts over te komen, laat ik de conclusie aan u over. Trouwens een andere lezer, die het weten kan, schreef dat de “rijken” zelf hun fiscale inkomen bepalen. Zij hebben een eigen bedrijf of zijn deelgenoot in een family-office, vaak ook gebruiken ze het schenkingsrecht. En door de verschillende belastingstelsels verschillen ook daarom hun diverse fiscale inkomensgrenzen per land.

Hij noemde niet de vlucht naar de fiscale paradijzen, waarvan de EU een “zwarte” lijst bijhoudt. Daar vinden we bijvoorbeeld ons eigen Aruba op. Maar er is ook een “grijze” lijst van landen die lijken te goeder trouw te willen worden. Daar staat al lang Zwitserland op en ook mijn eigen Dubai en de Emiraten. Maar Hong Kong en Panama zijn weer oké. De methode van “name and shame” lijkt -vaak- te helpen.

En over de très aisées gesproken: in 2017 verdienen 4859 bankiers in Europa per jaar minimaal een miljoen euro. Daarvan werkt dik 73% (3567) in het VK! En “slechts” 233 in Frankrijk. Nou komt daar verandering in, want 275 Britse banken gaan GB verlaten om een vestiging in de Unie te starten. Daarmee zou 1000 miljard euro aan activa worden overgeboekt. Dublin is de grote winnaar met 100 nieuwe vestigingen. Dan Luxemburg met 60 banken, Parijs 41, Frankfort 40 en achteraan Amsterdam met 32 banken. Maar ook Merrill Lynch plaatst 50 miljard in Dublin en vestigt 500 traders in Parijs.

En de auto-industrie ontvlucht het land. Ook Philips, Sony en Panasonic. Rutte voorziet zelfs dat 250 bedrijven naar ons land oversteken O arm Engeland, wat doen jullie jezelf aan!

En een lezer maakte me er op attent dat de lijst van grootste banken tegenwoordig door Chinese banken wordt aangevoerd. Als we werkelijk de très aisées willen aanwijzen dan moeten we bij die banken proberen inzage te krijgen in de rekeningen van de Heritage Funds. Daarin verzamelden Chinese families, aldus mijn bij naam en adres bekende lezer, gedurende generaties geen triljoenen maar zelfs sixtiljoenen (als dat nog een Nederlands woord is ).

Ik kreeg ook mails over de vergrijzing in China en het benauwende feit dat uit dit land het merendeel van de grondstoffen voor medicijnen komt.En Huawei wil een klacht indienen tegen het Amerikaanse gouvernement. Dat geeft de indruk dat het gelijk aan hun kant staat en de angst van de VS voor China niet mag worden doorgetrokken naar de tech gigant. Ik kom er zeker op terug.

 Maar eerst het Grote Nationale Debat!

Nu het Grote Nationale Debat in Frankrijk tot een einde komt en redelijk geslaagd mag heten voor het oppoetsen van Macron’s imago, is de grote vraag wat hij met de eisen/vragen van de debatterenden, Gele Hesjes ook, gaat doen. Om hen meer politieke invloed te geven lijkt het toestaan van referenda onafwendbaar. En het verminderen van ambtenaren en vooral de gekozen volksvertegenwoordigers staat ook op de verlanglijst. En de immigratie moet selectiever worden benaderd. Duidelijke taal.

Wat het financiële aspect van alle onrust aangaat kwam uit een onderzoek naar voren, dat het niet zo zeer gaat om meer te verdienen, maar veeleer niet minder dan de anderen te ontvangen. En dat kan alleen enigszins benaderd worden door de “rijken” nog meer (zie hier boven) belasting te laten betalen. Dus wil men de nieuwe belasting op onroerend goed (opbrengst 1,25 miljard) weer laten vervallen en de oude belasting op fortuin (opbrengst 4,1 miljard) weer invoeren. Verder de BTW op vooral luxe goederen verhogen (er werd zelfs aan 33% gedacht!). En er moet natuurlijk aan de inkomstenbelasting worden gesleuteld en de successierechten zijn ook niet kosher. O ja, de sociale belasting van 17,2% moet ook worden gedifferentieerd. En de aftrekposten, die zeker 14 miljard vertegenwoordigen en voor de helft door 9% rijke Fransen worden gebruikt, moeten ook op de schop.

De grote vraag is natuurlijk: Wie zal dat allemaal betalen? Maar ook de Democraten in de VS denken langs deze lijnen. Dat krijg je als belonen, graaien wordt. Maar dat je daar de boel voor in de fik zet, de middenstand tot wanhoop brengt, de economie stagneert en dat met fake news een alibi geeft. Macron: grijp in!

Was ik bijna, net als zij, de klimaatmaatregels vergeten. Ondanks dat het terugbrengen van de snelheid van 90 naar 80 km/u op de departementale wegen zo’n 300 doden per jaar minder zou betekenen, steeg het aantal verkeersdoden weer. Omdat zo’n 75% van de snelheidscontrole camera’s door de Gele Hesjes onklaar was gemaakt en men dus weer harder kon rijden Ook blijkt dat fijnstof en CO2 per jaar zo’n 65.000 doden kosten. Ongeveer net zoveel als roken hier opeist. En verder liggen kernreactors, windmolens en zonnepanelen onder het vergrootglas. Voorlopig genoeg voor Macron om veel in zijn bedje te liggen woelen.

En dan: De Vliegende Hollander

Wat hebben we genoten van de Nederlandse aanval op de Franse macht over Air France-KLM! Als we nu thuis een probleem hebben, roepen we “Dat vragen we Wopke!”. Gelukkig kreeg de Franse pers na enig aarzelen door, dat KLM een asset voor het bedrijf is en de nationalistische overval van de “Batavieren”niet zo maar was gepleegd. Het aandeel van Nederland gaf het Franse bedrijf zelfs “vleugels”, vond Le Point! Laat nu ook nog de destructieve vakbond CGT door een tekort aan leden binnen het bedrijf, zijn grip op het beleid hebben verloren! Wie weet komt het allemaal goed.

Intussen wil de Franse Staat wel de Parijse vliegvelden Roissy en Orly privatiseren om zo zijn staatsschuld van bijna 100% van het GDP (dik €220 miljard) met zo’n 10 miljard terug te brengen. Orly West en Orly Zuid laten met een reclamecampagne weten dat ze hun gerenoveerde luchthavens nog in maart zullen heropenen: Paris vous Aime .

Het verongelukken en aan de grond zetten van de reuze Boeings helpt natuurlijk niet de populariteit van het vliegen te vergroten. En dat geldt ook voor de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging van dit soort vervoer. Maar ja: de prijs! Nou, niet die van de eerste klas vluchten. En dus stagneren daar de verkopen. Turkish Airlines en Air New Zealand stopten de verkoop zelfs. Emirates heeft de meeste 1ste klas passagiers maar heeft de 14 luxueuze plaatsen per superjumbo teruggebracht tot 11. Singapore Airlines halveerde zijn 12 plaatsen.

En dan zie je ineens de advertentie van de boutique airline La Compagnie die 76 business class slaapplaatsen Parijs-New York, vv, op zijn A321NEO aanbiedt voor 1200 euro. Kijk, daar geloof ik in.

 Nog even Europa

Hollande denkt nog steeds dat zijn rol niet is uitgespeeld. En ook Ségolène Royal zwalkt rond, en stelt zich soms zelfs achter Macron op. Macron zelf is alom aanwezig. Mist zijn Merkel in Duitsland en ergert zich aan haar opvolgster AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, die onlangs stelde dat Straatsburg als EU zetel maar eens moest worden opgedoekt. Daar zit veel in, maar ik zou Brussel opgeven en voor het centrale Straatsburg kiezen. De open brief van hem in 24 Europese landen, kwam grotendeels goed aan. Zijn oproep tot een “renaissance” van Europa leidt zelfs tot discussies of dat niet de nieuwe naam moet worden voor zijn sociaal angehauchte Europese partij (hij propageert zelfs een Europees minimum salaris). Maar niet alleen AKK ook de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz ligt dwars. En dan is er nog Polen, Hongarije, Italië, Engeland niet te vergeten. Een Verenigd Europa

In Frankrijk zelf is het vroegere FNnu RN, le Rassemblement National, van Le Pen weer geheel, doch minder schreeuwerig, aanwezig met ongeveer 20% van de stemmen, gehinderd door 3% Gele Hesjes stemmers. Terwijl Macron’s LREM samen met Bayrou’s Modem er 22% lijkt te krijgen. Mélenchon met zijn pseudo communistische La France Insoumise komt niet verder dan 9%. Verder zien we op Links la Lutte Ouvrière(2%), Nouveau Parti Anticapitaliste (1%), Parti Communiste (1%), Génération.s (3%), de Parti Socialiste (5%) en tenslotte de Groenen met Europe Écologie-Les Verts (8%). Tel je die snipperpartijen op, (ego’s voorkomen dat ze samengaan), dan kom je op 29%. De eens zo machtige Les Républicains in het midden, rechts, komen niet verder dan 13%.

Dus ook hier grote verdeeldheid en angst en verbazing over wat zich nu weekend na weekend in Parijs afspeelt. En intussen wordt onze houding, opstelling tot de VS, China en Rusland steeds prangender. Om over het gezamenlijk klimaat- en migratiebeleid nog maar te zwijgen.

Maar de bewaker van de Franse taal, de Académie Française, blijft op de barricades enwil de taal vervrouwelijken. Jawel: een schrijver/schrijfster is een “auteur”. Dat kan nu voor de vrouwelijke schrijver worden: auteure, autrice, auteresse of zelfs authoresse  En burgemeester: het beste blijft Madame la Maire, want Mairesse klinkt toch wel heel vreemd. Nou en dan heb je la colonelle en la générale. Maar de brandweervrouw wordt van sapeur-pompier: sapeuse-pompière.

Ach, enige tijd geleden ontbrandde de strijd rond de accenten: wel gebruiken, niet gebruiken? In deze computertijd konden ze wel verdwijnen. Of niet? Het Frans is al moeilijk genoeg, ook voor de Fransvrouw, dan zijn dit soort aanpassingen niet erg behulpzaam. Als ik het goed begrepen heb, mogen we met de accenten doen wat ons uitkomt. Of dat nou de oplossing is. Maar ach, er valt nog zoveel op te lossen. Ook in Europa.