Nieuws Algemeen

Occitaans Dagboek – november 2020

Occitaans Dagboek – november 2020.
Door: Frits Baylé.

 

 

 

Wie het weet mag het zeggen.
Ik denk steeds vaker: heb ik nou wat gemist? Er wordt wel aan alle kanten en overal in het Westen geageerd tegen de ‘dictature sanitaire’, maar nergens vraagt men zich af, hoe het komt dat we met z’n allen zó moeten lijden onder die maatregelen. Hoe het komt dat we zo’n zware tol moeten betalen voor een pandemie, die, zoals ik in juli schreef, in de eerste 5 maanden van dit jaar 237.469 doden heeft gekost en nu precies 5 maanden later 1000.000! Da’s geen kleinigheid, geen ‘griepje’ maar ook geen ramp zoals de Pest, die halve bevolkingen uitmoordde. Het gaat wereldwijd om 500 tot 730miljoen mensen die besmet kunnen worden, dat is niet meer dan 6,4% tot 9,3% van de wereldbevolking. Half oktober waren er nog geen 40 miljoen besmettingen genoteerd, doch men denkt dat er (veel) meer zijn te betreuren. Zo stierven er de eerste 80 dagen van het virus in de VS 90.000 mensen, meer dan er Amerikaanse doden te betreuren waren in de oorlogen in Korea, Vietnam en Afghanistan bij elkaar… En begrijp mij goed: ik blijf de maatregelen die ons opgelegd zijn opvolgen, het veelvuldig handen wassen, het voorkomen van intermenselijk contact, het 1,5 meter afstand houden en het dragen van gezichtsmaskers. Ventileren staat daar niet bij, maar wat moet, dat moet. Zelfs een totale lockdown lijkt te helpen het virus te bestrijden, alleen die zorgt er wel voor dat grote delen van onze economie naar de barrenbiezen gaan en stort veel mensen in financiële en geestelijke nood.

En dan herinner ik me het rijtje ziekten en problemen die in diezelfde eerste 5 maanden een veelvoud aan slachtoffers hebben opgeëist. Kanker bijvoorbeeld noteerde 2.740.193 doden en allerlei Infectieziekten eisten 4.331.251 levens op. Stel dat deze na 5 maanden niet 4,5x maar 2x zoveel slachtoffers zouden hebben gekost, omdat aan die infecties en kankers al veel gedaan kan worden, dan hebben we het niet over 1 miljoen, maar over zo’n 5 en 10 miljoen doden, zonder dat daar een bedrijf, schouwburg, kroeg of voetbalveld voor gesloten werd. En over het sluiten van scholen werd al helemaal niet gesproken. Familieleden en vrienden konden hun stervenden in alle vrede begeleiden. Toerisme ging gewoon door, tenzij een land geteisterd werd door bijvoorbeeld ebola. Maar corona zorgt nu wel dat 7% van alle hotels in Frankrijk niet wordt geopend omdat de bezettingsgraad rond de 50% zweeft en in Parijs en omstreken zelfs de 33% niet haalt! Frankrijk is het populairste toerisme land ter wereld, maar zag zijn inkomsten daaruit met 47% dalen tot 21,4 miljard euro. Dat zijn klappen waar een economie, maar ook de ondernemers in zo’n bedrijfstak en de consument moeilijk mee uit de voeten kunnen.

Als we terugdenken aan de eerste beelden uit China, dan verwonderden wij ons toen over de grote voortvarendheid waarmee noodhospitalen uit de grond werden gestampt. Sindsdien is het ‘ziekenhuis’, de ziekenzorg, het aantal ziekenhuisbedden en de ziekenverzorgers dus, de maatstaf van al ons handelen geworden. Het aantal besmettingen mocht niet oplopen omdat er dan te weinig bedden zouden zijn. Mondkapjes, ventilatoren, beademingstoestellen, ziekenhuizen en ic-bedden werden de maatstaf. Zij bepalen of het goed of minder goed met de bestrijding gaat. Daarvoor worden de lopende behandelingen, van ziektes, waaronder kanker (toch ook geen griepje), zelfs uitgesteld. De centrale banken worden door de Staat geplunderd om de economie niet geheel te laten ontsporen. Maar aan die onontbeerlijke steun moet langzamerhand een eind komen, willen we volgende generaties niet opzadelen met onoverkomelijke bergen schulden. Daarom is de tweede golf waar we nu met grote snelheid in verzeilen, zo funest.
Het wordt tijd dat we serieus onze verantwoordelijkheid gaan tonen. De economie kan het niet meer aan. Maar de Staatssteun eigenlijk ook niet meer. Er gaat een tijd komen, waarin ondernemers geheel zelf moeten gaan zorgen, of moeten besluiten die zorg te gaan stoppen, met nog meer menselijk leed. Zo’n 950.000 ondernemingen maakte in april toen hier in Frankrijk de crisis op z’n ergst was, gebruik van de gedeeltelijke salarisuitkering door de Staat aan 8,6 miljoen werknemers. Wat trouwens de discussie ‘wel of niet een universeel basisinkomen’ weer helemaal terugbracht. Maar met het gedeeltelijk terugtrekken van de verantwoordelijkheid van de Staat moeten, vind ik, de ondernemers maar vooral ook de burgers weer in alle ernst hun verantwoordelijkheid nemen. Da’s makkelijk gezegd, maar de corona-moeheid slaat steeds meer toe. Onverschilligheid ook: 70% van de respondenten van de dagelijkse Figaro-enquête meldde geen ‘StopCovid’ app te gaan nemen. Met een campagne voor een aangepaste app probeert Macron deze ‘tracker’ alsnog populair te maken, maar nu is al 74% niet meer geïnteresseerd…. En de illegale feestjes nadat de kroegen zijn gesloten nemen toe…

Gelukkig worden we ook steeds beter in het behandelen van de ziekte. In Engeland liep de overlevingskans van 60plussers die een ic-behandeling ondergingen op van 39% tot 58%. En elke dag dat wij het virus overleven, komen wij dichter bij de ontdekking en toepassing van een vaccin of medicijn. Er wordt nu al gefluisterd dat begin 2021 er kans is op de introductie van drie verschillende vaccins… Vaccins in de testfase worden nu al geproduceerd om straks direct aan de vraag te kunnen voldoen. Voorlopig moeten we maar hopen dat het testen-en-volgen van positief bevonden burgers ertoe zal leiden dat het virus beperkt zijn gang kan gaan. En zoals de Franse Minister van Volksgezondheid Olivier Véran stelde: we kunnen de 5800 ic-bedden wel uitbreiden tot 12.000, maar dan houdt het op. We hebben geen artsen en verplegenden (Frankrijk heeft er in totaal 700.000 en komt er nu al 34.000 tekort) die nog meer patiënten zouden kunnen helpen… Trouwens opmerkelijk detail: als in uw DNA een zeker gen zit dat u geërfd heeft van onze Neanderthaler voorouders dan loopt u 3x zoveel kans een zware vorm van corona te krijgen! Ik dacht mij te herinneren dat we hier als Europeanen nog met 5% Neanderthalergenen rondlopen… Grote kans dus dat we ons migranten lot en vooral ook ons noodlot niet zullen ontlopen!

Is er een oplossing?
De crisis heeft gezorgd dat de Fransen niet 100miljard euro spaarden, maar ‘enige’ honderden miljarden, las ik net. En in Frankrijk en vooral Parijs en de grote steden heeft men de fiets ontdekt. En de noodlijdende plattelandsdorpen mogen zich verheugen in een sterk toegenomen interesse in het wonen ‘buiten’. Op de vraag van Le Figaro of men er klaar voor was op het platteland te gaan wonen reageerde 61% van 93.000 respondenten met ’ja’! Nou wonen er ook vijf miljoen Fransen, zo’n 8% van de bevolking, in een ‘suroccupé’ huis. Toch blijkt thuiswerken effectiever en door velen (40%) geprefereerd boven het op kantoor werken, hoewel men wel het contact met de collega’s mist en het vaak (bij 28% van de gezinnen) huiselijke spanningen geeft…Nou ja spanningen: per jaar melden 213.000 Franse vrouwen slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Dat zijn er bijna 600 per dag! Maar ook 82.000 mannen zien gemiddeld per jaar alle hoeken van de kamer in deze brave new world.

Er zijn er nog veel meer ‘verworvenheden’ te melden. Maar ik noteerde het al: steeds zwaarder weegt het feit dat de burger maar vooral ook de economie de zware bedrijfsverordeningen niet aan kan. De Economist publiceerde de laatste cijfers van de World Health Organisation, waaruit bleek dat in heel 2017 aan malaria 620.000 mensen waren gestorven (ik noteerde indertijd over de eerste 5 maanden dit jaar ongeveer de helft: 327.267). Zelfmoord zorgde voor 794.000 slachtoffers in 2017. En aids kostte nog steeds 954.000 levens. We hebben er mee leren leven. Moeten we dan nu jonge kinderen, jonge gezinnen, zeker driekwart van de bevolking, het grootste deel van de werkende bevolking en onze nationale economieën laten lijden onder een virus dat vooral de levens opeist van 60plussers? Een vraag die Jort Kelder, een verwaande kwast, maar wel intelligent en in het bezit van veel kennis, regelmatig stelt. En lijden doen we, wanneer de bouwsector met 89% terugvalt, gelijk aan 6% van het bruto nationaal product. De industrie die in april met 52% (12%van het GDP) werd gedecimeerd. De handel liep met 36% terug, wat zelfs 56% van het Franse GDP vertegenwoordigt, terwijl de Service Industrie ‘slechts’ 14% inleverde, maar dat is wel gelijk aan 22% van het GDP. Dat alles kwam neer op 35% minder economische activiteiten en snijdt daarmee in ons dagelijks brood, onze banen, ons levensgeluk, onze toekomst.
Moeten we dan maar de ‘oudjes’ koud stellen, zoals Jort heel voorzichtig mompelt…Ik hoor zelf dik tot die risicogroep en ken geen samenleving waarin de ouderdom niet zijn, vaak royale, plaats krijgt. Toch kan ik zijn gedachte begrijpen en zou er als individu best in mee willen gaan. De 70plussers vragen namelijk wel het grootste deel van de zorg en vooral ook van de ic-bedden, terwijl zij ook nog eens tot de risicogroep met de meeste dodelijke slachtoffers behoren. 57% Van de Fransen is dan ook bang voor zijn eigen gezondheid, maar 74% vooral ook voor dat van zijn naaste familie.
Ik wil niet in ethische discussies vervallen over euthanasie of ‘voltooid leven’, want daar zitten wij hier in Frankrijk middenin. Abortus, kunstmatige inseminatie, draagmoederschap komen bijna dagelijks langs in de media, het gesprek van de dag en de Assemblée. Maar het moet toch mogelijk zijn dat de medici op basis van medische gegevens en niet alleen op basis van leeftijd, maar ook op gezondheidscriteria tot een triage kunnen komen, waardoor de ‘zorgnood’, het tekort aan bedden en zorgers, wordt voorkomen?
Covid moet een virus worden waar we mee hebben leren te leven. Een gevaarlijk, vaak pijn en soms de dood veroorzakend virus. Een virus dat de Overheid en de medische stand nauwlettend volgen. Eenmaal per week zou de Overheid via een persconferentie de stand van zaken en eventuele nieuwe inzichten en maatregelen moeten presenteren. We moeten af van elke avond talkshows waarin eindeloos de angst voor Covid wordt besproken. 1 Mei waren er al 2 x zoveel verkeersdoden als coronadoden in de, ondanks de wetten en maatregelen die daar tegen in het leven zijn geroepen. Toch kruipen we elke dag weer achter het stuur van onze auto, wat feitelijk een dodelijk monster is. Die verantwoordelijkheid hebben we leren dragen, dan moet het leven met Corona, vooral voor de ouderen, ook te leren zijn.

Intussen komt de Overheid, gesteund door l’Assurance Maladie en Santé Publique France met weinig geïnspireerde hele pagina’s advertentie waarin opgeroepen wordt te testen, de Assurance Maladie te informeren als je positief bent bevonden, zodat die je omgeving kan waarschuwen en daarmee en door 7(!) dagen in quarantaine te gaan, je omgeving te beschermen. ”Le bon choix, c’est de faire les 3” (tester,alerter, protéger,fb) zegt de kopzin en er wordt afgesloten met “Ensemble, continuons l’effort”. Ik verwacht weinig goeds van deze gort droge exercitie. Dezelfde drie initiatiefnemers maar nu vertegenwoordigd door het Ministerie van Solidariteit en Gezondheid, plus MSA (santé/ famille/retraîte/services) doen het beter met een ad die het jaarlijks vaccineren tegen de griep aanmoedigt. De foto van een charmante ‘oudere’ dame toont ons dat oud zijn niet afgeschreven zijn betekent, maar, zegt een kopzin, ‘we zijn niet allemaal gelijk voor een virus’ en dus: ‘bescherm jezelf daarom tegen de griep, laat je vaccineren’. Kijk, daar wil ik in mee, want inderdaad: we zijn niet allemaal gelijk. Laten we maar hopen, dat er snel een vaccin of medicijn tegen Corona wordt aangeboden!

Er is meer waar we ons druk over maken.
Over advertenties gesproken: in het vorige Dagboek meldde ik nog dat de slogan ‘Keep Business Moving’ in de Brexit advertenties van de Britse regering niet, zoals dit is voorgeschreven, in het Frans werd vertaald. Zit ik vorig weekend drie magazines door te nemen en ontdek 17 advertenties die met een Engelse slogan eindigen en waarvan het merendeel niet werd vertaald. Engeland gaat het Continent verlaten, maar laat zijn taal achter. Gelukkig, hoewel dat Engelse gedoe ook in Nederlandse advertenties zeer armoedig is. Maar dat alles gaat voorbij aan een groeiend aantal scholieren in Carcassonne, ’t zijn er nu al 181, die als tweede taal niet Engels kiezen, maar la langue d’Oc, het Occitaans. Wat een verspilling van tijd en energie en toekomstmogelijkheden. Maar ja, dat komen we hier in het uiterste Zuiden van het land wel meer tegen. Gelukkig merk ik om mij heen ook dat veel Engelsen die hier heerlijk wonen, dat zo willen houden en zich dus bekeren tot het Franse staatsburgerschap. Welkom, welkom! Malta en Cyprus, Unie-partners, slaan uit de vele voordelen die een Europees paspoort biedt, waaronder vooral het vrije handelsverkeer, een slaatje. Voor 1 à 2 miljoen aan investeringen krijg je daar een prachtig paspoort. Een verworvenheid die vooral het misdadig deel der samenleving aanspreekt en waar dus snel een eind aan moet worden gemaakt. Trouwens ook aan het EU-lidmaatschap van deze en nog enkele andere Oost-Europese landen, waaronder Hongarije, vind ik. Dat het Verenigd Koninkrijk ons gaat verlaten blijft een verlies voor beide partijen. Uit een artikel, dat een lezer mij toezond, over premier Boris Johnson’s steeds zwakker wordende positie en de problemen die een harde Brexit zal veroorzaken, bleek trouwens dat nu al 50% van de Engelse stemgerechtigden de beslissing te vertrekken afkeuren, terwijl 39% nog steeds in de sprong gelooft… Gelukkig maar ook daar worden we niet veel wijzer van!
Een andere lezer vult mijn rijtje wereldleiders aan die zoals ik schreef ‘de valse toon’ aangeven: Poetin, Erdogan, Assad en Xi en gaat hij door, Duterte, Bosonaro, Orban, Kim Jong Un en Trump. “Het beeld is dus veel zwarter: Herfst.” En een andere lezer duidt op hetzelfde: “Het heeft er alle schijn van dat die “democratie” (de VS, fb) zich gewoon aanpast aan, en voegt bij, de wereldwijde trend van rijpende autocratische regimes. Gebrek aan fatsoen/integriteit; verouderde en slecht functionerende instituties; partijdige overheidsfunctionarissen; geïnstitutionaliseerd wantrouwen en cultuur gerelateerd geweld. Na China en Rusland doen de VS er aan mee, maar welk land heeft er in meer of mindere mate geen last van?” En dat alles sluit dan weer aan op een artikel uit de NRC dat een lezer mij toezond over “de verwildering” van de Franse samenleving. Een ‘ensauvagement’ bij de burgers dus. Volgens het artikel deed de term opgang door het boek ‘Frankrijk Clockwork Orange’ van de extreemrechtse journalist Laurent Obertone. Op de achterflap staat: “Elke 24 uur: 13.000 diefstallen, 2.000 mishandelingen, 200 verkrachtingen”. Koren op de molen van Marine Le Pen, maar ook andere parlementariërs, ministers en media schreeuwen het van de daken. Een “populistisch discours van hen die er altijd een schepje bovenop gooien”, reageert de nieuw aangetreden Minister van Justitie, een man waar je niet omheen kan, met zijn buldoggenkop. En de nieuwe Premier Castex brengt alles sussend terug tot “een toegenomen onveiligheidsgevoel”. Daar komt het waarschijnlijk op neer. Want als je de criminaliteitscijfers bekijkt zouden die op wat schommelingen na, een bijna perfecte stabiliteit vertonen over de laatste kwarteeuw. En dan vergeten we maar even de uiterst rechtse, linkse en vooral religieus geaarde rellen en aanslagen…

PS: Krijg ik net een interview over Corona met emeritus-hoogleraar en viroloog Menno Jan Bouma toegezonden. Zo helder kom je ze maar weinig tegen. Snel lezen, dat scheelt veel vooroordelen, angsten en maatregelen:
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/.