Nieuws Algemeen

Occitaans Dagboek – februari 2021.

Occitaans Dagboek – februari 2021.

Door: Frits Baylé.

 

In den beginne was het goed.

’t Begon zo goed. We werden niet besmet door onze positief bevonden huisarts. We zagen de beste tv-serie sinds jaren: I.M. van en over Connie Palmen en haar onstuimige liefde voor Ischa Meijer, subliem vertolkt door Wende Snijders en Ramsey Nasr. En Youp van ’t Hek nam na 10 jaar lachen gepast afscheid van een lege zaal en zijn Oudejaarsconférence op de televisie. De vernielingen tijdens Nieuwjaarsnacht kostten dit jaar in Nederland ‘maar’ 6 miljoen euro, het vorig jaar 14 miljoen en in de oogklinieken bleef het stil. Frankrijk telde ‘maar’ 662 arrestaties en 6650 bekeuringen die nacht, voornamelijk voor het overtreden van de avondklok. In vorige jaren werden vele honderden in brand gestoken auto’s gemeld, nu was het belangrijkste nieuws een illegaal feest in Bretagne met 2500 feestgangers. En, aardig detail: nu blijkt Bretagne het minst last van het virus te hebben… Het vaccin was gearriveerd maar bleef in Nederland en Frankrijk nog even in de freezer, tenslotte was er nog geen Britse variant ontdekt. Maar wel staat vast dat ik 2 februari mijn vaccin-prik krijg! En in de VS had Biden gewonnen, na het leek zelfs in Georgia, waardoor zelfs in de Senaat de Democraten op een meerderheid zouden kunnen rekenen. Zoiets dus, als begin van een jaar dat alleen maar beter kon worden.

En dan stookt Trump zijn Twitteraanhang op en wordt het Capitool in Washington D.C. op 6 januari bestormd. Met leugen en bedrog als alibi wordt de democratie in haar eigen huis aangevallen. Vijf mensen komen om, alsook het vertrouwen in de Grand Old Party. Frankrijk kent zijn Zwarte Blokkers, een stel oproerkraaiers en vandalen op niets af, in de VS zijn het aanhangers van de President en zijn partij, de Republikeinen. Dat zou je als goedwillende Republikein toch niet moeten willen. Het zou dan ook best eens de mogelijkheid hebben geschapen om straks weer samen met de Democraten door één deur te kunnen…

Op 20 januari zijn we dan eindelijk van Trump verlost. Hij liet een verdeeld Amerika en 200 mijl muur achter. Hopelijk wordt hij impeached, want het zou wel erg gek zijn als een man die de macht geroken heeft, geen gebruik maakt van zijn miljoenen volgers. Dat geeft dan waar-schijnlijk wel een splitsing in de Republikeinse Partij…

De inauguratie was indrukwekkend, maar totaal onnederlands. De retoriek, de gebeden, de dik emotioneel geïnterpreteerde liederen, een mooi en intelligent zwart dichteresje

dat later President wil worden… Akkoord, de VS heeft grote, op dit moment vooral interne problemen, maar in Nederland had ik geadviseerd:” algemene strekking prima, maar houdt het een beetje licht, zet het niet te zwaar aan…”.

Wat me wel verbaasde was dat er niet alleen in Washington D.C. geen rellen waren, maar dat ze ook verder nergens in het land werden gesignaleerd. Werd een oproer via twitter ontbeerd?

Oost, West, thuis best?

’t Was trouwens goed dat Google, Facebook en een aantal andere digitale grootmachten, Trump, het tweeteren onmogelijk maakten, nadat hij in de laatste twee jaar 6280 tweets heeft verzonden en 5956 daarvan, voor een tweede maal! Dat zeg ik wat gemakkelijk. Te gemakkelijk. Censuur is alleen gerechtvaardigd, vind ik, als er dreiging, bedreiging vanuit gaat. Daar valt ook racisme en discriminatie onder. Belediging net niet, op ’t kantje. Neemt niet weg dat je als ondernemer ver mag en moet kunnen gaan in het opstellen van je bedrijfsfilosofie. Maar wanneer Google 92% van alle vragen in de wereld beantwoord en daarmee in 2019 dik $34 miljard nettowinst wordt gemaakt; wanneer Amazon bijna $12 miljard winst maakt en Facebook dik $18 miljard op een omzet van $71 miljard; wanneer Amazon wereldwijd 798.000 medewerkers heeft, Google 119.000 en Facebook 45.000, dan worden dat grootmachten die de economieën en daarmee de macht van landen in de schaduw stellen. Nou is dat niet nieuw: P&G (Procter & Gamble) de Amerikaanse fabrikant en distributeur van merken als Ariël en Pampers geeft 10 à 15% van zijn omzet uit aan reclame, dat komt neer op meer dan $10 miljard budget alleen al voor publiciteit. Die reclame (onder meer bij Facebook!) brengt het onder bij 6000 reclamebureaus. En Coca-Cola voert 400 merken en maakt daar $4,5 miljard aan reclame voor, door 4000 bureaus.

Ook financiële reuzen dus. Maar zij houden zich bij hun stiel en hebben hun belangen, zelfs roots, niet zoals vooral Google en Facebook, maar ook Amazon als eigenaar van de Washington Post, in de massacommunicatie. En nu ook al steeds meer in de bancaire sector. Digitale verrekening kennen ze allemaal en een creditcard of een loyaliteits-kaart is ook niets nieuws. Maar nu komt Facebook  met z’n bitcoin de ‘Libra’ (ik schreef er al over), net omgedoopt in ‘Diem’. Maar ook verzekeringen en leningen worden ‘gewoongoed’ bij de reuzen. En daarmee trekken zij steeds dichter op, naar en rond onze onafhankelijkheid, die toch al, door het steeds ingewikkelder worden van het dagelijks gebeuren, steeds kleiner wordt.

Ik denk dat het terugbrengen van de macht van deze digitale reuzen één van de belangrijkste taken voor de (Westerse) Overheden wordt. Daarbij denk ik aan opsplitsing van de organisaties, wetgeving, belastingmaatregelen, nationaal en internationaal toezicht. En dat alles zonder ondermijning van onze democratische principes. Maar wel noodzakelijk omdat zij, met onder meer monopolie vorming, de kapitalistische grondregels waarop onze democratie gebouwd is, verzwakken, uithollen en leiden naar een ongelijke, asociale wereld. Nou, da’s eruit!

Wat de toekomst brengen moge…

Laten we maar eens kijken wat het jaar ons, ondanks al die Amerikaanse ellende zou   kunnen bieden. Het World Economic Forum, u weet wel de machtigste praatgroep ter wereld, die altijd bijeenkomt in Davos maar getergd door Corona dit jaar waarschijnlijk in Singapore zal vergaderen, publiceerde een rapport over de economische toekomst na Corona. Op basis van 11 criteria voorspelt het, dat Finland zich straks ‘na Corona’ het best zal aanpassen en ontplooien. Meteen volgen Zweden, Denemarken en… op 4, Nederland, dat weer gevolgd wordt door China. Het VK komt in het rijtje niet voor. Duitsland eindigt op 9, Frankrijk op 10. Not bad.

Als het gaat om economische groei in 2021 wint China het met een groei van 8% van zijn GDP. Frankrijk zou met 6% op 2 komen, terwijl de Wereldeconomie gelijk met die van het VK met 4,2% zou groeien. Duitsland eindigt op 9 met 2,8% groei, net achter de VS, waar Biden voor 3,5% groei zou moeten zorgen. Nederland werd niet genoemd, maar de eurozone zou met 3,6% gemiddeld op de 6e plaats komen. Not bad!

In weer een ander rijtje, zien we het klassement van de grootste economieën. De VS wint in 1992 en 2008 maar zal in 2024 zijn plaats als land met het grootste GDP moeten afstaan aan China, aldus de Wereld Bank. Japan komt op de 4de plaats terecht in 2024. Duitsland valt terug van 3 naar 7 en Frankrijk gaat van 4 in 1992 naar 6 in 2008 en verder naar beneden, naar 10 in 2024. De Wereld Bank voorziet dat in 2024, India de 3e plaats zal innemen, Indonesië op de 5e plaats zal komen, Rusland op de 6e en Brazilië op de 8e plaats van de tien grootste economieën. En ja, Engeland eindigt op de 9e plaats net voor Frankrijk. Geruststellend voor hen die in Brexittermen denken, maar echt trots kunnen we er niet van worden!

Trouwens Boris Johnson wil van Londen het Singapore-aan-de-Thames maken. Een paar Dagboeken geleden sprak ik over het met nieuw élan opnieuw opstarten van onze economieën. Nou in Boris’ aanpak geloof ik. In tegenstelling tot die van de Franse overheid, die met een slap logootje ‘France Relance’ en weinig uitnodigende hele pagina’s in de media, veel belooft zonder ons warm te maken tot actie over te gaan. En in Nederland wachten we maar af: in maart zijn de verkiezingen…

Nog één rijtje, ditmaal uit Le Point! De grootste containerhavens in de wereld. New York in 1980 op 1, Rotterdam op 2. Daar houdt het voor New York op. Rotterdam mag doorgaan naar 2019 op de 10e plaats, naast alleen maar Aziatische en vooral Chinese havens. Shanghai 1, Singapore 2, Ningbo 3, Shenzhen 4, Canton 5, Busan 6 (we moeten maar eens beginnen die namen te onthouden!), Hongkong 7 en ja Rotterdam op 10 als hekkensluiter. Dat geeft een aardig beeld van wat we in de komende jaren kunnen verwachten.

Wie krijgt de schuld?

Wat we in ieder geval kunnen verwachten, is nog meer leningen, nog meer schulden. Weet u nog, dat ik twijfelde aan de lezer die stelde, dat we ons over de schulden die wij als Overheid maken, geen zorgen hoefden te maken? “De VS en de EU creëren er zoveel van als ze goed dunkt. En er kraait geen haan naar of ze wel of niet verrekend worden. Bedrijven gaan er failliet aan, zulke machten niet. Het is allemaal maar virtueel… ” schreef hij ongeveer. Ik ging daar tegenin en als je de kranten leest zien de meeste Ministers van Financiën het met mij behoorlijk somber in. Frankrijk denkt zelfs, ondanks aflossingen zeker de komende 10 jaar zijn Staatsschuld niet te kunnen terugbrengen onder de 100% van het GDP. Maar zolang de rente negatief blijft, maak ik me met mijn lezer geen zorgen!

Meer nog: lees ik in het behoorlijk linkse weekblad De Groene Amsterdammer een als immer erg lang, maar zeer interessant artikel waarin mijn lezer gelijk krijgt! Het behandelt “The Deficit Myth” een boek waarin Stephanie Kelton, een econoom aan de universiteit van Kansas, de “Modern Monetary Theory” van hedgefund manager Warren Mosler, uitdiept en onderschrijft. Het onderwerp kreeg aandacht omdat ook Bernie Sanders de theorie aanhangt, niet dat u dat als aanbeveling hoeft te zien!

De theorie komt hierop neer dat de Overheid geen valuta gebruiker is maar een valuta verstrekker. En dat geld er voor de Overheid dus is om de economie in goede banen te leiden, door private beleggingen te financieren en niet om overheidsuitgaven te bekostigen. Zij moet bijvoor-beeld inflatie bestrijden. Je kan, stelt Kelton, de Overheid vergelijken met een voetbalscheids -rechter. Die keurt een doelpunt goed of af, leidt de wedstrijd. Zorgt voor een goede, eerlijke wedstrijd. Als de wedstrijd eindigt met 2-2, heeft de scheidsrechter geen schuld van 4 doelpunten. Als de Staat geld (doelpunten) uitleent is dat voor een belegging (voor het winnen) door de private sector en is angst voor een staatsschuld dus niet nodig!

Wel stelt zij dat een Overheid monetaire soevereiniteit moet hebben en dus haar eigen valuta moet kunnen uitlenen. En ook: dat dit geen vrijbrief is voor verkwisting. Bij inflatiedreiging moet zij bezuinigen en meer belasting heffen. Maar zij kan ook heel makkelijk Brussels Green New Deal financieren. Of: als automatische stabilisator van de economie een baangarantie geven, met overheidsbanen met een fatsoenlijk minimumloon…Of gewoon: voor het instellen van een universeel minimumloon kiezen!

Voorlopig gaat de Europese Centrale Bank dit jaar in, met 1350 miljard aan Covid-steun. En Frankrijk zag zijn Staatsschuld oplopen van net geen 100% van het GDP tot 127%, wat neerkomt op zo’n 3000 miljard euro totale schuld… Terwijl Joe Biden als aanvulling op Trump’s $900 miljard steun, die in maart zal zijn uitgegeven, nog eens $1900 miljard vraagt te mogen uittrekken… In totaal kijkt de Democraat dan tegen $3100 miljard uitstaande dollars aan. Vaak uitgegeven niet aan beleggingen maar grotendeels om voedsel te kopen voor het gezin, ter bestrijding van de virus ellende. Da’s wel 14,9% van het Amerikaanse GDP. Het wordt dan een hele geruststelling als Kelton gelijk heeft…

Frankrijk land van gloire en grandeur?

Nou maken 44% van de Fransen zich meer zorgen om hun gezondheid. Corona is daar vast schuldig aan. Maar hun koopkracht neemt wel de 2de plaats in met 30%. En dan komen veiligheid, milieu, terrorisme, werkgelegenheid en zo waar met 15% de sociale ongelijkheid. Wat dat betreft heeft China het goed gedaan. Na Mao, in 1978, was 98% van wie er nog over was aan Chinezen arm en op het platteland extreem arm. In 2016 was dat nog maar 5% en nu verklaart Xi dat er geen armen meer zijn. De armoedegrens ligt daarbij bij hem op $2,30 per dag. In Amerika is die voor een gezin van 4 personen $72,- per dag. Verschil moet er zijn tussen de twee kemphanen.

In Frankrijk ligt dat als volgt. Hier verdienen 100 Fransen meer dan 280.580,- euro per maand (26 onder hen zijn professionele sporters); 1000 verdienen meer dan 89.530,- euri per maand (waaronder 11% sporters). Dan zijn er 163.000 Fransen (da’s 1% van alle loontrekkers in de privésector) die €8.680,- p.m. verdienen wat 7,5x het smic inkomen is, het minimuminkomen van €1.155,-. Zo’n 10% van de 30 miljoen huishoudens moet het met minder doen. Zo meldt Secours Catholique dat de 1,4 miljoen mensen (waarvan de helft kinderen) die zij van dagelijks gratis voedsel voorzien, het met €537,- p.m. moeten rooien. Gelukkig is de gemiddelde koopkracht per huishouden wat hoger, maar haalt net de €13.000,- per jaar niet. Dik 50% van dat bedrag gaat naar voedsel aankopen. Niet echt een rooskleurig plaatje, wat de ontevredenheid van de Fransen, die zich vooral bij de Gele Hesjes duidelijk manifesteert, wat begrijpelijker maakt.

Toch heeft het aan huis gekluisterd zijn, het niet met opa en oma zondags in het restaurant kunnen eten, wat zeg ik, zeker een half jaar verstoken te zijn geweest van buitenshuis eten of een kopje koffie op een terras, er voor gezorgd dat de Fransen 77 miljard euro extra spaarden! Maar de kerk werd de dupe: geen mis, geen collecte! Ze kwam €90 miljoen tekort en organiseerde heel alert een inzamelactie met de naam ‘Merci’. De opbrengst is mij nog niet bekend, maar dat komt wel goed, want de waarde van het privé erfgoed steeg tot €16.421 miljard wat gelijk is aan 8,3x het bruto nationaal product!

Maar ook de Overheid, zoals ik schreef, zoekt naar inkomsten. Ze gaf Anne Hidalgo een bekeuring van €90.000 omdat er 11 vrouwen en maar 5 mannen in leidinggevende posities van haar Parijse stadsbestuur zaten: discriminatie! Maar ook het weer toegenomen aantal ambtenaren moet betaald kunnen worden: er kwamen er in 2019 weer 17.400 bij. Dus worden dit jaar de voor een groot deel door de Gilets Jaunes  vernielde radarflitsers vernieuwd, verbeterd en vermeerderd van 4150 tot 4700 apparaten. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met stads radars die ook het ‘door-het-rode-licht-rijden’ signaleren. En tenslotte gaan ook nog een paar honderd radars in onopvallende auto’s ons in bedwang houden. Dat geldt niet voor rijders in auto’s met een Brits nummerbord, maar ook Franse nummerborden in het VK zullen worden ontzien. Waar Brexit goed voor is! Hoewel, Engelsen die hier wonen moeten binnen een jaar zorgen met een Frans nummerbord te rijden.

En om af te sluiten, 1 op de 10 Fransen, 6,7 miljoen mensen, waarvan 78% vrouwen, is slachtoffer van incest. Een cijfer en een misstand waar nu diepgaand wordt gezocht naar oorzaken en gevolgen. Ik las net dat niet alleen in Frankrijk maar wereldwijd per jaar er 629 miljoen jaren, worden verdaan aan het kijken naar porno. Zou dat aanzetten tot incest? Of misschien wel een zegening blijken te zijn…