Nieuws Algemeen

Occitaans Dagboek – december 2019 Door: Frits Baylé.

 Ongelijk, maakt ongeliefd.

LS! Alweer december! In de verte de wit besneeuwde toppen van de Pyreneeën en steeds dichterbij Kerst en Oud & Nieuw. Tijd om je af te vragen hoe het allemaal zo gekomen is. Maar of dat helpt Lees maar. FB.

Mijn vorige Dagboek bleef steken in de overpeinzing, dat machtswellust, agressie, oorlog, terug te voeren zijn tot “ongelijkheid”, met als voorstadium meestal “afgunst” en alsdecember resultaat de overtuiging dat “de zachte krachten het in ’t einde zeker niet zullen winnen”. Henriëtte Roland Holst is al even dood, dus die conclusie gaat aan haar voorbij, maar voor hen die van goede wille zijn, moet dat toch redelijk onverteerbaar zijn.

En dan lees je dat in 2018, 121 vrouwen in Frankrijk, bij echtelijke ruzies om het leven zijn gekomen en ook dit jaar stevenen we op dat aantal af. Voor de goede orde: er werden ook 28 mannen door hun vrouwelijke partner vermoord, maar daar doen we wat schamper over. Over “ongelijkheid” gesproken!

De meesten (71 vrouwen) werden gedood op een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar. Maar boven de 60 jaar kan het ook nog behoorlijk heftig toegaan: 37 bejaarde vrouwen en 9 dito mannen legden het loodje. Meer nog, in totaal waren er zelfs 32 slachtoffers ouder dan 70! Niks dus, dat ouderdom wijs en mellow maakt! Wel kwamen de meeste echtelijke drama’s voor bij werklozen. Opmerkelijk dan weer, dat het verschil tussen gepensioneerden en werkenden miniem was. Alcohol en andere drugs waren ook grote boosdoeners. In bijna 55% van de gevallen was dan ook geen sprake van voorbedachte rade waardoor het moordwapen dat gebruikt werd toevallig voor handen was. Gif werd alleen door vrouwen als wapen gebruikt. Huwelijksontrouw werd niet als reden genoemd, dan dat 5 slachtoffers werden omschreven met “ayant le statut de rival”.

Gelukkig eindigen niet alle 200.000 geregistreerde echtelijke ruzies in moord en doodslag. Maar voor de Staatssecretaris voor Gelijkheid Vrouw/Man, kom daar maar eens om in Nederland, is het tijd voor een Marshall Plan. Haar budget is nu 78 miljoen, maar dat moet minstens een half miljard worden voor het creëren van 1000 extra opvangcentra, het aanmeten van elektronische alarm armbandjes en rechts- en psychologische bijstand (ook voor de kids).

Zou al die ellende bij jongere echtparen nou komen doordat heteroseksuele koppels elkaar nu het meest (40%) leren kennen via Internet? Terwijl vroeger de vrienden de omgeving vormden voor het ontluiken van liefde. Maar dat is teruggelopen tot 20% en wordt zelfs nog overtroffen door liefdesgeluk ontstaan in bar of café (27%). Maar onderzoek wijst uit dat “gelukkig getrouwd, huisje, boompje, beestje en kinderen” bij een kwart van de ondervraagden het summum van ‘geslaagd’ zijn symboliseert. Goed verdienen komt daarna met 12% en blij zijn met je werk scoort maar bij 5%.

Nog meer ongelijkheid.

Ik dacht dat de verwerking van de pédofilie bij de kerkvaders van de Roomse Kerk langzamerhand was weggezakt in een moeras van vergetelheid, althans bij de media. Maar nee! In een regionaal blad lees ik dat de Bisschoppen van Frankrijk in Lourdes in vergadering bijeen, een ‘geste’ willen maken naar de slachtoffers van seksueel misbruik door Franse priesters en andere vertegenwoordigers van de Moederkerk in de jaren 50

Ik wil best aannemen dat dit machtsmisbruik niet “afgunst” maar zelfs “liefde” als oorsprong had, maar ook hier is “ongelijkheid” weer de noemer waaronder dit misbruik kon plaatsvinden. De krant meldde dat aan “enkele duizenden” euro’s vergoeding werd gedacht. Momenteel zijn 2000 klachten genoteerd. En de kerkdeur staat op een kiertje open: in het Amazonegebied mogen priesters nu getrouwd zijn. Of dat pedofilie voorkomt geloof ik niet, maar het maakt het leven, met al zijn driften, voor de priester wel makkelijker.

Ook las ik dat “La Miviludes” een “structure” tegen het sektarisme, volgend jaar zal verdwijnen ondanks het feit dat in stand houden slechts 70.000 euro per jaar kost. Omdat ik nog nooit van het bestaan gehoord had, bezocht ik de site. Maar veel wijzer werd ik er niet. Geen lijst van gevaarlijke sektes, wel een definitie, die ik u bespaar, van wat onder “sekte” verstaan werd.

Le Figaro spreekt echter over het steeds verder radicaliseren van sektes en dan gaat al snel de gedachte uit naar het jihadisme. Maar nee: want meldt de krant elk jaar weer, zijn zo’n 500.000 Fransen waaronder 50.000 kinderen het slachtoffer, en zover reikt de Islamitische Staat gelukkig nog niet. Maar ook hier weer machtsmisbruik in vele vormen, met als basis “ongelijkheid”.

Op de scholen neemt geweld ook toe. Niet alleen bij de scholieren, daarover heb ik al meerdere malen gerapporteerd, maar ook tegen de leraren. Van hen is 50%minstens één keer beledigd door leerlingen. Eén op de vier (25%) werd lastiggevallen, en 10% omver geduwd en 3% gestompt. Bij 60% van devoorvallen staan de ouders achter het gedrag van hun kinderen. En dat alles leidt ook hier tot een toenemend aantal zelfdodingen bij onderwijzend personeel

Bij de onderwijzers werd het aantal zelfdodingen niet genoemd omdat dat opmerkelijk minder bleek in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Maar bij politieagenten is dat anders: tot begin oktober pleegden dit jaar 52 agenten zelfmoord! Sinds 1997 hebben zelfs bijna 1000 politiemannen, inderdaad meestal mannen, zelfmoord gepleegd. De oorzaken lijken duidelijk: het genadeloos, niet ophoudendoptreden van “ultra gelen” en “zwarte blokkers”. Al meer dan 23.000 overtredingen werden genoteerd, dat is 15% meer dan in 2018. Maar er is meer loos. Het publiek kiest vaak voor de overtreders. De politiek veroordeelt vaak het optreden van de politie. Het materiaal waarmee gewerkt wordt is verouderd. Er werd al 23.000.000 uur overgewerkt zonder dat dit betaald werd, terwijl de salariëring achterblijft. Maar ook huiselijke omstandigheden leidden tot zelfdoding. Genoeg ellende voor 90 psychogen om de agenten te begeleiden in hun omgaan met deze voor hen ondragelijke omstandigheden. Maar dat neemt niet weg dat een agent niet meer dan een “flic” voor ons blijft en dat steekt en is steeds vaker een doodsteek.

Toch is 53% van de Fransen tevreden over het optreden van de politie. Terwijl 63% zelf of van heel dichtbij met bijvoorbeeld inbraak werd geconfronteerd. Maar ook het aantal moord-

 aanslagen neemt in Frankrijk schrikbarend toe, mede natuurlijk door de islamitische terreur. In 2009 werden 1767 aanslagen genoteerd, in 2018 waren dat er 3168, 79% meer in 10 jaar! Gelukkig dat vorig jaar ‘maar’ 523 resulteerden in de dood en verderf

Over Parijs spreken we eigenlijk liever maar niet. 5.000 camera’s helpen er niet, 35.000 agressieve handelingen te voorkomen. Per dag worden 650 vernielingen aan goederenaangegeven. Brandstichting is aan de orde van de dag. Voor het noordelijk arme en onrustige 18de arrondissement zijn ‘s nachts één politieauto en drie agenten beschikbaar. In Seine-Saint-Denis (18de), waar armoe, communisme, drugs en onderwereld de boventoon voeren, creperen in Porte de la Chapelle 3.000 immigranten in tentjes en hutjes, (crepeerden, want de politie heeft net de boel weer schoongeveegd en de asielzoekers onderdak verleend). Maar nu is er de bouw van het Olympisch dorp begonnen. Het moet 15.000 atleten en officials in 2024 gaan huisvesten, maar zal na de Spelen aan 12.000 Parijzenaren een onderkomen bieden en de wijk daarmee wat meer hoop en fleur geven.

Bij de vergadering van de G7 in Biarritz, waar Macron weer als gastheer en politicus straalde, werd een plan tegen de ongelijkheid gelanceerd, waarbij om te starten een miljard euro werd vrij gemaakt voor 58 projecten. Dat alles in aansluiting op een eerder tot stand gekomen samengaan van 33 multinationals zoals L’Oréal, BASF en Crédit Agricole. In totaal vertegenwoordigen zij 3,5 miljoen medewerkersen een omzet van 1000 miljard. Hun project ‘Business for Inclusive Growth’ heeft een tiental doelstellingen waaronder gelijkheid man/vrouw maar vooral ook het samenspel en de dialoog tussen overheden en bedrijfsleven ten aanzien van arbeidscondities en salariëring, kinderarbeid en het recht op vereniging in vakbonden. Natuurlijk was Paul Polman, de pas afgetreden CEO van Unilever duidelijk aanwezig om zijn inzichten op dit gebied over te brengen.

Oorlog de duidelijkste vorm van ongelijkheid.

Maar werkelijk oorlog vinden we momenteel in het Midden-Oosten. Oorlogen die ook veel burgerslachtoffers kosten. Syrië met (tot eind oktober) 33.135 burgers die omkwamen, gevolgd door Irak met 16.671 burgerdoden. Blijven we in het Midden-Oosten dan komen we met Gaza (1280 burgers), Yemen (6371) op totaal 57.457 burgerslachtoffers en 85.000 gewonden! Maar ook Oekraïne telt 1150 doden en Pakistan 4743. In Afghanistan verloren door de oorlog tegen de Taliban sinds 2011, 6672 burgers het leven. In Afrika is oorlogsgeweld in Libië met tot heden, sinds de val van Kadhafi in 2011, 1198 burgerslachtoffers. En verder in Afrika in Nigeria 3785 doden en Somalië 2541, beide landen door burgeroorlogen tussen 2011 en 2018. In totaal 77.564 burgerslachtoffers en een veelvoud aan gewonden! En dat door ongelijkheid in religie, ras en soms, zoals in Oekraïne, is het ordinaire machtswellust.

Machtswellust die leidt tot genocide.

 Discriminatie is één van de duidelijkste vormen van machtswellust en agressie veroorzaakt door vermeende ongelijkheid. De Joden kunnen daar een boekje, wat zeg ik, een bibliotheek aan boeken over opendoen. Toch kregen zij tenslotte hun ‘Beloofde Land’ toegewezen.

De Koerden vormen echter een volk dat nooit aan een eigen land toekwam. Niet door discriminatie maar door de speling van het lot, waarbij de machtswellust van anderen hen noodlottig werd. Daarbij speelde ook hun van oorsprong nomadische bestaan, dat veel verschillende stammen en culturen meebracht waardoor een duidelijke nationale gemene deler ontbrak, hen parten.

De Koerden zijn één van oudste volken uit het Midden-Oosten. Zij stammen oorspronkelijk uit het berggebied dat omklemt wordt door Turkije, Iran en Irak en nog steeds als Koerdistan wordt aangeduid. Toen oorlog ontstond tussen het Ottomaanse Rijk en het Perzische Rijk, voegde een deel van de bevolking zich onder het Ottomaanse gezag, een andere deel onder het Perzische. Maar vrede tussen de twee Rijken bracht ook een nieuwe grensbepaling mee, die precies door het gebied liep waar zij zich gevestigd hadden. Toen in 1920 bij het Verdrag van Sèvres de Fransen en Engelsen het Ottomaanse Rijk als verliezer naast Hitler opdeelden, werd ook dat gebied verdeeld onder hen en zes landen: Iran, Irak, Syrië, Armenië, Azerbeidzjan en Turkije. Daarmee kregen de Koerden zelfbestuur. Maar de nieuwe leider van Turkije Kemal Atatürk zag het verdrag als een vernedering voor zijn land. Hij voert een Onafhankelijkheid Oorlog die in 1923 wordt beëindigd met het tekenen van het Verdrag van Lausanne, waarbij het in 1920 verdeelde land weer teruggegeven wordt aan Turkije en van een Koerdische staat geen sprake meer is.

Na de Tweede Wereldoorlog zorgden de Russen dat de Koerden in West Iran een eigen republiek Mahabad konden stichten. Maar Iran, gesteund door de VS maakten aan dit avontuur een einde. Het ontberen van een eigen land bracht veel van de ongeveer 40-45miljoen Koerden ertoe zich door de eeuwen heen te verspreiden over Europa met zeker 2miljoen migranten, maar de meesten bleven in het Midden-Oosten. In Turkije leven 22miljoen Koerden, waarvan 3miljoen in Istanboel. Zij vertegenwoordigen daarmee 25% van de bevolking. Dat, maar ook de onlusten die zij regelmatig veroorzaken om aandacht voor hun positie in het land te krijgen, maakten hen in de ogen van Erdogan terroristen en ongewenst. In Iran vertegenwoordigen zij met 10miljoen inwoners 15% van de bevolking, maar ook in Irak vonden 5miljoen Koerden een (voorlopig) onderdak. Krijgstoneel Syrië huisvest 700.000 Koerden en het aan vluchtelingen overstromende Libanon nam er ook 80.000 op.

En zo komen we terecht in het tijdperk waarin de IS werd verslagen, mede door de Koerdische strijders, die nu al meer dan 11.000 man in die oorlog hebben verloren. Door het terugtrekken van het grootste deel van de Amerikaanse troepen, valt hun bescherming tegen Erdogan weg en dreigt genocide door Turkije, die daar ook al raad mee wist bij de Armeniërs. Een Amerikaans verraad dat ook grote gevolgen kan hebben voor de verdere machtsverhoudingen in het Midden-Oosten, waar olie, Israël, het lot van de jihadisten, een Iraanse atoombom, maar ook de verbondenheid en slagkracht van de NAVO, nu de uitdagingen vormen voor de machtspolitiek in de donkere dagen voor Kerstmis.

The root of alle evil.

Geld zou de oorzaak zijn van alle problemen. Dat gaat misschien minder op voor top-

 politici die zich vooral door machtstreven laten misleiden, maar voor eenieder en alles daaronder vormt geld minimaal een belangrijke prikkel, ook tot het doen van dat wat niet door de beugel kan. En debanken spelen daar een belangrijke rol bij. Laat nou Christine Lagarde, MarioDraghi opvolgen als hoofd van de Europese Centrale Bank. Da’s geen kleinigheid.

Zij moet de euro beschermen, maar ook het reilen en zeilen van de economieën van de Europese Unieleden in goede banen leiden. En dat valt niet mee: Griekenland lijkt er weer boven op te komen, maar de richtlijnen voor de begrotingstekorten die niet boven de 3% mogen komen en de staatsschulden die de 60% van het GDP niet mogen overschrijden, worden door vele leden waaronder Frankrijk met voeten getreden. Hoe kon het allemaal zover komen?

De beurskrach in 1929, was een goede les voor de 730 gedelegeerden uit 44 landen die in 1944 bij elkaar kwamen in Bretton Woods in de VS, om te zorgen dat de economische chaos van na de wereldoorlog zou worden bedwongen. Daarvoor werden het IMF, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereld Bank opgericht. Maar ook werden de munteenheden van de deel-nemende landen gerelateerd en gefixeerd aan de dollar. Weet u nog wel: $1=f3,60. De Gouden Standaard werd daarmee verlaten, hoewel Amerika zijn dollar wel moest verankeren aan een voorraad goud.

Het was Nixon die in 1971 het verdrag opgezegde, gedwongen door inflatie die voortkwam uit een stroom uitgaven aan de Marshall Hulp en aan de oorlogen in Korea en Vietnam. Toch bleef de dollar ondanks China’s renminbi, ondanks de euro, de belangrijkste handelsmunt. De angst echter voor inflatie en daarmee omhoogschietende prijzen bleef, waardoor bedacht werd dat 2% inflatie de juiste stimulans vormt voor economische groei. Maar ook deflatie, het wachten op verdere prijsverlagingen dat leidt tot kopersstakingen en faillissementen, voorkomt.

Dat streven bracht Draghi ertoe steeds meer euro’s te drukken om daarmee staatsleningen te kopen, zodat er genoeg geld in omloop zou zijn voor investeringen en consumptie. De prijzen op de huizenmarkt stegen door de goedkope hypotheekrentes, maar het rendement van levensverzekeringen daalde en noodzaakte pensioenfondsen hun uitkeringen te verlagen. Maar regeringen zagen de financiering van hun schulden afnemen, wat hen verleidden die schulden te vergroten.

En zo kon het gebeuren dat er nu een negatieve rentevoet bestaat! Daarmee verdwijntéén van de belangrijkste bestaansvoorwaarden van banken. Maar ook de digitale geldwereld, de Libra en andere bitcoins en de bedreigde wereldeconomie, door onder andere de handelsoorlogen van Trump, spelen een rol. Met als gevolg een crisis in die wereld. Zeker 50.000 employees in Europa worden ontslagen. Zo gaat de Deutsche Bank 18.000 man ontslaan, in Spanje is het Santander met 5.430 en Caixa met 2.020 medewerkers, in Engeland Barclays met 3.000 en HSBC met 14.000 man (m/v)! Ook Frankrijk ontkomt niet aan die maatregel: Société Générale 2.130, BNP Paribas 4.200. Nederland kwam ik in de Franse kolommen niet tegen.

Misschien is geld wel de belangrijkste oorzaak van ‘ongelijkheid’, waardoor het inderdaad ‘the root of all evil’ wordt. Een conclusie die het waard is deze donkere dagen voor Kerst te overwegen. Tijd daarvoor, naast veel warme vrolijkheid wens ik u deze laatste dagen van dit jaar. En bovenal: gezondheid en voorspoed in 2020!