Onderwijs

Financiële stress bij NTC locaties door subsidiestop!

Financiële stress bij NTC locaties door subsidiestop!

NOB

Op zaterdag 21 mei j.l. vond de derde regiobijeenkomst van alle NTC-locaties (Nederlandse Taal en Cultuur) in Frankrijk plaats in Ferney-Voltaire. Ruim 30 docenten, bestuurders van scholen en vertegenwoordigers van de stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en te praten over de dreigende sluitingen van een aantal scholen door de subsidiestop etc.

In Frankrijk zijn momenteel 6 NTC-locaties waar aanvullend (of buitenschools?) Nederlands onderwijs wordt gegeven:

Verder zijn er 3 Nederlandse afdelingen op een Lycée International waar Nederlands geïntegreerd is in het lesprogramma:

Tijdens deze dag waren er een zestal presentatie over(,) meertaligheid, inspectiebezoek uit Nederland, kinderen met leerproblemen, Nederlands in het hogere onderwijs, het besturen van een school onder financiële stress en Nederlands als examenvak voor het baccalaureaat.

Marjolein Korver en Anderske Luijk van “het Praatje” (Nederlands Onderwijs Toulouse) vertelden over het belang van moedertaalonderwijs in het buitenland. Kinderen die op jonge leeftijd met twee of meerdere talen in aanraking komen, kunnen makkelijker schakelen tussen verschillende talen, leren makkelijker een nieuwe taal en hebben op latere leeftijd profijt van hun meertaligheid in het arbeidsleven.

Op de Sorbonne in Parijs studeren per jaar ongeveer 50 studenten Nederlands , vertelden Jolien de Bouw en Claudia Zeller, beide lectrice aan de Sorbonne. Na een bachelor gaat een deel van de studenten aan het werk in o.a. het toerisme of als tolk. Een deel gaat gaat door voor een Master.

Frans Thijssen (rector Lycée International St.Gemain-en-Laye) vertelde over de voorbereiding op en het verloop van een inspectiebezoek. Marieke Vlugter (Orthopedagoog Praktijk Neuropatholgie) gaf een presentatie over kinderen met leerproblemen. Over de mogelijkheid om Nederlands als examenvak te doen voor het baccalaureaat bestaat nog heel vaak onduidelijkheid, scholen weten niet hoe het moet, leerlingen en ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd etc. Paula Gorter de Vries en Mieke Kriens, werkgroep onderwijs FANF, hebben met hun presentatie geprobeerd hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Een school besturen onder financiële stress was een hot item tijdens de regiobijeenkomst. Met ingang van 2017 vervalt de jaarlijkse subsidie (subsidiestop) van het NOB helemaal, nadat deze in 2012 al was gehalveerd….Voor veel scholen betekent dit dat zij moeite hebben om het financiële plaatje rond te krijgen. Alle scholen zijn dan ook naarstig op zoek naar sponsors, financieel, materieel, maakt niet uit, alle hulp is welkom!

Paula Gorter de Vries en Mieke Kriens
Werkgroep Onderwijs FANF
mei 2016

Over de auteur

Redactie FANF