Nieuws Algemeen

NIHB – Nederlands paspoort verlengen in het buitenland

De stille uitburgeringspolitiek van de Nederlandse overheid


NHIB Er zijn 6.450 Nederlanders uit meer dan 90 landen die de enquête hebben ingevuld.

MINISTER BLOK van Buitenlandse Zaken, heeft dinsdag 24 april 2018 een OPEN BRIEF ontvangen van NIHB, inclusief de resultaten van de enquête en onze aanbevelingen. Wij hopen op een spoedige reactie.


Naar aanleiding van talloze klachten en schrijnende voorbeelden heeft de online community NIHB – Nederlanders in het buitenland (Facebook), onlangs een enquête gehouden onder haar bijna zestien duizend leden. NIHB

Doel van de enquête was, voor de naar schatting ruim één miljoen Nederlanders In Het Buitenland, de gevolgen in kaart te brengen van de drastische inkrimping van de consulaire diensten wereldwijd. Vele consulaten hebben in de laatste jaren hun deuren gesloten, met als gevolg dat er vaak nog maar op één locatie per land, paspoort aanvragen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor een land als Australië, waar zeer veel Nederlandse Staatsburgers (en kiezers) wonen, moeten velen tot wel 8000 km reizen om een nieuw paspoort aan te vragen. Maar ook binnen Europa is een afstand tussen de 1000-1600 heen en weer, voor een nieuw paspoort (officieel document) de realiteit. Zo heeft Spanje alleen nog een ambassade in Madrid, Frankrijk in Parijs en Duitsland in Berlijn, om er maar een paar te noemen.

Dit werkt niet!

Stel je eens voor dat je vanuit Nederland je paspoort moet vernieuwen in Indebar, Kazachstan. Een lange reis van 3800 km (enkele reis), te vergelijken met wat Nederlanders in Autralië moeten afleggen. Te absurd voor woorden, maar helaas realiteit voor vele Nederlanders in het buitenland. Het is niet meer van deze tijd in deze digitale wereld.

Er van uitgaande dat elke politieke partij zeer groot belang hecht aan export zou een dergelijk interesse ook moeten gelden voor hen die daar primair uitvoering aan geven; de Nederlanders In Het Buitenland!

Export is mensenwerk, vooral ter plaatse, om er voor te zorgen dat de ratio van handel, gedragen wordt door de emotie van lokale betrokkenheid en de uitstraling van typisch Nederlandse kenmerken en kwaliteiten.

De belangrijkste aspecten die uit de enquête naar voren kwamen:

  • Maar liefst een derde kost het tussen de € 250-500 per persoon. Ruim 15 % is tussen de € 500-1000 p.p. kwijt. Dit is nog exclusief de kosten van het paspoort, rondom € 130. Zo’n 5% -en dat zijn nog altijd vijftig duizend kiezers!- is letterlijk duizenden euro’s kwijt per persoon.
  • Reisafstanden liggen voor de helft van de ondervraagden tussen de 250 en 1000 km en voor ruim 15% tussen de 1000 en 4000 km (enkele reis). Zo’n kwart moet een vliegticket boeken om het paspoort te vernieuwen en is daar 2 tot 3 dagen aan kwijt. Nog daargelaten als je niet exact voorbereid over alle juiste gegevens/foto’s o.d. beschikt, de balie ‘helaas’ gesloten is of de tientallen ander redenen waardoor je je toch al kostbaar ticket moet omboeken.
  • Ondanks de lange afstanden en hoge kosten die hiermee gepaard gaan willen deze Nederlanders hun paspoort, koste wat kost, vernieuwen en hebben er ontzettend veel voor over om de Nederlandse nationaliteit te behouden.
  • Echter voor sommige Nederlanders is het onmogelijk geworden, vanwege geldgebrek of men is fysiek niet (meer) in staat de lange reis te maken. Zij zien geen andere oplossing dan hun paspoort te laten verlopen, met het risico hun Nederlanderschap kwijt te raken. Gezinnen kiezen er zelfs noodgedwongen voor geen Nederlands paspoort voor hun kinderen meer aan te vragen vanwege de te hoge kosten.

Velen, zeer velen! voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid; ‘uit het oog uit het hart’.

We Denken Mee!

Natuurlijk zijn er oplossingen, NIHB heeft een lange termijn oplossing en een aantal korte termijn oplossingen aanbevolen in het enquete rapport.

Een tweetal korte termijn oplossingen;

  • Uitbreiding van het al bestaande mobiele en flying consul, nu alleen beschikbaar voor mensen met een doktersverklaring.
  • Verruiming van de openingstijden consulaat, nu zijn consulaten vaak maar 4 uur per dag open in de ochtend en niet in het weekend.

In het rapport met de enquete resultaten  staan de korte termijn oplossingen genoemd en de aanbevolen lange termijn oplossing, welke het mogelijk maakt het paspoort per post te vernieuwen.

Print Friendly, PDF & Email