Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 9 augustus
bron: Raad & Daad Frankrijk

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

logo Raad&Daad

1. Gezondheidspas: Olivier Véran kondigt flexibiliteit aan inzake de geldigheid van tests
De minister van Volksgezondheid geeft aan dat een “negatieve test 72 uur geldig zal zijn en niet 48 uur voor niet-gevaccineerden”. Een andere versoepeling: “het zal mogelijk zijn zelftests uit te voeren onder toezicht van een gezondheidswerker, naast antigenen- en PCR-tests. Ook deze zijn 72 uur geldig. De pas zal niet vereist zijn voor een bezoek aan een huisarts. In ziekenhuizen zal het echter nodig zijn, maar het mag in geen geval een belemmering vormen voor de toegang tot dringende zorg”. Olivier Véran is positief over de vaccinatie “We voeren momenteel tussen 300.000 en 400.000 primaire injecties per dag uit. Wij verwachten een dip medio augustus, maar de doelstelling van 50 miljoen primaire injecties tegen het einde van de maand, d.w.z. meer dan 85% van de 58 miljoen Fransen. Gezien de toename van het aantal besmettingen stelde hij “we zullen de zorg moeten deprogrammeren en verlofdagen moeten opheffen, en met spoed bedden op de IC’s moeten heropenen” in de zwaarst getroffen zuidelijke departementen. Ook de overbrenging van patiënten naar andere regio’s wordt voorbereid. Tot slot zal op woensdag een Raad voor de verdediging van de gezondheid worden gehouden via videoconferentie. Daar zal de injectie van een derde dosis vaccin aan de meest kwetsbare personen zal worden besproken.
2. Verzet tegen het gezondheidspaspoort, vierde weekend van betogingen in Frankrijk
Van Toulon tot Lille is de mobilisatie tegen de uitbreiding van het gezondheidspaspoort en de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers in Frankrijk voor het vierde opeenvolgende weekeinde weer op gang gekomen. Ongeveer 237.000 mensen, waaronder 17.000 in Parijs, liepen mee in de betogingen. Dat aantal is meer dan verdubbeld in drie weken, vergeleken met de 114.000 demonstranten die door de autoriteiten werden geteld op 17 juli, tijdens het eerste weekend van de acties. Er waren weinig incidenten, met slechts 35 arrestaties en zeven lichtgewonden bij de politie, op een totaal van 198 acties. In Parijs zijn acht mensen in hechtenis genomen, onder wie een minderjarige, aldus de openbare aanklager.
https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-08-07/opposition-au-passeport-sanitaire/une-autre-fin-de-semaine-de-manifestations-en-france.php
3. Vaccinatieplicht en stakingsrecht
“Er komt een tijd dat deze mensen niet meer zullen kunnen staken omdat per definitie deze vaccinatieplicht zal gelden”, stelde Olivier Veran tijdens een bezoek aan het ziekenhuiscentrum van Aix-en-Provence. Dat was tegen het zere been van de grote vakbond Force Ouvrière.
De bond stelt ” dat dit een aantasting is van het stakingsrecht, een grondwettelijk recht dat verbonden is met vakbondsvrijheid en democratie. Het FO zal het stakingsrecht vastberaden verdedigen en herinnert aan de resolutie van zijn Nationaal Confederaal Comité (CCN) waarin het verklaart dat het niet zal aarzelen om de rechten van de werknemers, de lonen, de werkloosheidsverzekering, de pensioenen, de openbare diensten en de vakbondsvrijheden te verdedigen”.Twee vakbonden, SUD en CGT, hebben opgeroepen tot een nationale staking van gezondheidswerkers, artsen en maatschappelijk werkers tegen de verplichte vaccinatie en de gezondheidspas.
https://www.bfmtv.com/economie/obligation-vaccinale-fo-denonce-des-propos-d-olivier-veran-sur-le-droit-de-greve_AD-202108080059.html
om/…/obligation-vaccinale-fo-denonce
4. De Raad van State annuleert verscheidene vergunningen voor de traditionele vogeljacht
Na het verbod op de lijmjacht in juni waren de rechters van oordeel dat bepaalde vormen van jacht waarbij gebruik wordt gemaakt van netten of kooien “niet in overeenstemming waren met de eisen van de Europese wetgeving”. De zaak was aanhangig gemaakt door de Liga voor de bescherming van vogels en One Voice. “De Raad van State heeft vandaag verscheidene vergunningen voor de jacht op kieviten, goudplevieren, veldleeuweriken, lijsters en merels met netten (pantes, tenders) of kooien (matoles) nietig verklaard”, omdat deze vergunningen “niet voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving inzake de bescherming van vogels”. De Europese “vogel”-richtlijn van 2009 verbiedt de massale vangst van vogels zonder onderscheid naar soort. One Voice spreekt van “een historische overwinning “. De LPO (vogelbescherming) “vraagt nu aan de regering om dienovereenkomstig te handelen en deze praktijken uit een ander tijdperk af te schaffen”. Allain Bougrain Dubourg de voorzitter herinnert eraan dat de vogelpopulaties in de steden en op de velden instorten als gevolg van de menselijke activiteit.. De Nationale Federatie van Jagers hekelde “een ondraaglijke beslissing”, “zonder de minste serieuze basis”. “Zij doet een beroep op premier Jean Castex en zal alle mogelijke rechtsmiddelen onderzoeken. “De traditionele jacht is voor ons de essentie van de passie voor de jacht en zal altijd centraal staan bij de verdediging van onze jachtpraktijken”, stelde voorzitter Willy Schraen.
5. Covid-19: eind juli was 87% van de mensen die op de IC lagen, niet gevaccineerd
De overgrote meerderheid van de mensen die tussen 19 en 25 juli in Frankrijk in het ziekenhuis werden opgenomen, waren niet ingeënt tegen Covid-19, zo blijkt uit een studie van de statistische dienst van de sociale ministeries.”Eind juli lag het aantal ziekenhuisopnames 12 keer lager bij de volledig gevaccineerde bevolking dan bij degenen die niet waren gevaccineerd” tegen Covid-19, aldus een studie, die op 6 augustus is gepubliceerd door de Directie Onderzoek, Studies, Evaluatie en Statistiek (Drees). Tussen 19 en 25 juli was 87% van de mensen die in kritieke ziekenhuizen waren opgenomen en 83% van de mensen die in gewone ziekenhuizen waren opgenomen, niet gevaccineerd. Gevaccineerde patiënten waren goed voor 6% van de opnames op de IC’s. Van de sterfgevallen was 82% niet gevaccineerd, 14% was volledig gevaccineerd.
6. Het gaat goed met de werkgelegenheid
In de eerste helft van 2021 werden ongeveer 330 800 banen gecreëerd, vooral in de horeca en de culturele sector. Na de 332.100 banen die in 2020 werden vernietigd, lijkt het effect van de Covids-crisis op de werkgelegenheid in loondienst al teniet gedaan. “Een goed bericht, stelde de minister van Arbeid Elisabeth Borne op Twitter, dat bevestigt dat onze economie weer snel en sterk van de grond komt”. Dit goede nieuws komt zelfs een paar maanden eerder dan gepland, aangezien INSEE pas eind 2021 een terugkeer van de werkgelegenheid in loondienst naar het niveau van voor de crisis voorspelde. Philippe Waechter, hoofdeconoom stelt dat ” de Franse prestatie veel beter is dan die van de eurozone of de Verenigde Staten, waar het werkgelegenheidsniveau eind juni nog steeds 3,4% onder het gemiddelde van 2019 lag.”Het economisch beleid ten aanzien van de ondernemingen of de arbeidsmarkt is in Frankrijk zeer genereus geweest, waardoor de omvang van de aanpassing op het gebied van de werkgelegenheid gering is gebleven”, stelt Waechter. “
De werkgelegenheid nam vooral toe in de sectoren accommodatie en horeca, handel en culturele activiteiten. Ook de bouwsector en de particuliere gezondheidssector (stadsgeneeskunde, klinieken) zijn teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis. De industrie, die in bepaalde sectoren ook met een tekort aan arbeidskrachten wordt geconfronteerd, heeft haar achterstand nog niet ingehaald, met een personeelsbestand dat 1,5% lager ligt dan vóór de crisis.
7. Valse gezondheidspassen
Het Ministerie van Justitie heeft een circulaire verzonden waarin de verschillende sancties tegen fraudeurs worden uiteengezet. Als u van plan was de gezondheidspas van een van uw familieleden te fotokopiëren of te lenen, moet u weten dat u op het punt staat een overtreding te begaan. Er zijn sancties opgenomen voor personen die “frauduleus een gezondheidspasje van iemand anders overleggen”: men zou een boete van de vierde categorie van 750 euro moeten betalen, maar deze kan worden verlaagd tot 135 euro. Bij recidive wordt de boete verhoogd tot 1 500 euro, en vervolgens tot 3 750 euro en zes maanden gevangenisstraf als u voor de derde keer in een maand op heterdaad wordt betrapt. Zorgverleners die fraude plegen door geen geldig zorgpasje te tonen, krijgen dezelfde straffen, te beginnen met een boete van 135 euro. Er komt een gedoogperiode, aangezien de regering heeft aangekondigd dat zij zich gedurende een week “soepel” zal opstellen. Verzorgers hebben tot 15 september de tijd om een volledig vaccinatieschema in te dienen.
Werkgevers zullen erop moeten toezien dat hun werknemers een gezondheidspasje overleggen voor inrichtingen die onder de nieuwe wet vallen. Werkgevers die zich niet aan deze controles houden, riskeren een boete van 1000 euro. Voor bedrijven kan deze boete oplopen tot 45.000 euro.
8. Priester vermoord in de Vendée
In de Franse regio Vendée is een priester vermoord, stelde de minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. Ik ga naar de plaats van handeling,” zei hij, “en ik steun de katholieken na de tragische moord op een priester in de Vendée.
De dader van de moord zou nota bene Emmanuel A. te zijn, de man van Rwandese afkomst die in 2020 de kathedraal in Nantes in brand stak. De man meldde zich halverwege de ochtend bij de gendarmerie van Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) om te zeggen dat hij de priester had vermoord met wie hij samenwoonde, een 60-jarig lid van de kloostergemeenschap Montfortain. De 40-jarige Rwandees, die katholiek is, was vóór de brand in de kathedraal van Nantes opgenomen door de Montfortiaanse gemeenschap, en was daarna opnieuw opgenomen. Deze moord gaf direct aanleiding tot een ruzie tussen Gérald Darmanin en Marine Le Pen. “In Frankrijk kan men een illegale immigrant zijn, de kathedraal van Nantes in brand steken, nooit worden uitgewezen, en vervolgens een nieuwe overtreding begaan door een priester te vermoorden,” Darmanin stelde dat “mevrouw Le Pen een polemiek voert zonder de feiten te kennen”. De senator voor de Vendée, Bruno Retailleau, stelde dat hij “diep geraakt was door de afschuwelijke moord op een priester in de Vendée, die zijn moordenaar in zijn huis had verwelkomd”. “Maar wat deed deze persoon nog steeds in Frankrijk”? Daarna stortte werkelijk ‘iedereen uit de politiek ‘ zich op dit drama.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pretre-assassine-en-vendee-le-parcours-d-emmanuel-abayisenga-20210809