Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 7 oktober
bron: Raad & Daad Frankrijk

logo Raad&Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. Geen versoepelingen gezondheidspas tot 15 november

“De epidemie blijft duidelijk en voortdurend afnemen”, stelde de regeringswoordvoerder Gabriel Attal vandaag na de Defensieraad en de ministerraad. Landelijk is de incidentie minder dan 50 gevallen per 100.000 inwoners. Als deze daling zich voortzet zouden versoepelingen kunnen worden overwogen. Maar “de tijd om alle maatregelen, alle beperkingen op te heffen, is nog niet gekomen”. De aanpassing van de gezondheidspas “zal niet vóór 15 november worden overwogen. De epidemie laat het op dit moment niet toe om “alle maatregelen en beperkingen op te heffen”, omdat de epidemie “in een dertigtal departementen” niet afneemt.

In de departementen waar de incidentie het laagst is, is een lichter protocol ingevoerd op lagere scholen, waardoor kinderen geen maskers meer hoeven te dragen. Vanaf aanstaande maandag zal dat worden uitgebreid tot 21 nieuwe departementen, waarmee het totale aantal betrokken departementen op 68 komt.

https://www.lefigaro.fr/politique/protocole-sanitaire-troisieme-dose-toutes-les-annonces-de-gabriel-attal-20211007

2. Bruno Le Maire sluit steun ter compensatie van de stijging van de benzineprijzen niet uit

Bruno Le Maire, de minister van Economisch zaken stelt dat de regering bereid om maatregelen te nemen om de stijging van de brandstofprijzen te compenseren. In het geval van stijgende diesel en benzineprijzen, zullen we moeten reageren,” stelde hij.” Hij hekelde de voorstellen van Anne Hidalgo, die opeens pleitte voor een verlaging van de brandstofaccijnzen. Le Maire verwijt de “totale incoherentie” van de kant van de burgemeester van Parijs “die fossiele brandstoffen wil financieren” terwijl zij oorlog voert tegen de automobilisten in haar stad. Voor Bruno Le Maire ligt het “echte structurele antwoord” op de stijgende energieprijzen in Brussel en de Europese Unie. Hij herhaalde ook zijn voorkeur ten aanzien van kernenergie. “Wat de energiecrisis ons op een zeer grove manier laat zien, is dat we onafhankelijker moeten worden, en dus opnieuw moeten investeren in kernenergie.” Investeringen die niet lang op zich zullen laten wachten, aangezien Emmanuel Macron de ontwikkeling van de technologie van kleine modulaire reactoren (SMR’s) in Frankrijk wil versnellen.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/bruno-le-maire-n-ecarte-pas-une-aide-pour-compenser-la-hausse-du-prix-de-l-essence-20211006

3. Volgens opiniepeilingen heeft Éric Zemmour zich geplaatst voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen

Voor het eerst sinds april 2013 zou Marine Le Pen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen niet halen. De RN verliest snel aan invloed, zeker na het falen van zijn partij om een regio te winnen bij de laatste regio verkiezingen. En dat is te zien in de peilingen. Le Pen wordt dit moment voorbij gestreefd door de essayist Eric Zemmour.

Macron gaat in de eerste ronde nog ruim aan de leiding ging (met 24 tegen 27%). Éric Zemmour, zou nu tweede worden en dus de tweede ronde halen. Hij krijgt nu ruim 17% van de stemintenties. Le Pen zou slechts 15 % van de stemmen krijgen. In vier maanden tijd heeft zij 13% punten verloren. Op rechts scoren alle kandidaten lager: Xavier Bertrand staat nog steeds aan de leiding met 13%, 11% voor Valérie Pécresse en 7% voor Michel Barnier. Jean-Luc Mélenchon (LFI), heeft twee punten verloren na zijn debat met de essayist Eric Zemmour, en staat nu weer op 11%. Ter linkerzijde scoren de socialistische kandidaat, Anne Hidalgo, en de ecoloog Yannick Jadot beiden 7%

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/un-sondage-donne-pour-la-premiere-fois-eric-zemmour-qualifie-au-second-tour-20211006

4. Covid-19: Derde dosis vaccin voor zorgverleners

Tot nu toe was de boostercampagne alleen beschikbaar voor 65-plussers en mensen met een verhoogd risico, zoals zwaarlijvige mensen en diabetici. Maar nu kunnen alle verzorgenden een derde dosis van het anti-Covid-vaccin krijgen. “Wij voeren het advies van de HAS uit: alle verzorgers kunnen een boosterdosis krijgen, evenals de familieleden van mensen met immuunproblemen. Ik roep alle mensen die hiervoor in aanmerking komen op om snel hun boosterdosis te nemen,” stelde de minister van Volksgezondheid Olivier Véran. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft toestemming gegeven voor de veralgemening van een boosterdosis voor alle volwassenen. Het wordt aan de regeringen in elk land overgelaten om te beslissen welke mensen de boosterdosis moeten krijgen. Deze boosterdosis moet voorlopig alleen komen van een vaccin van Pfizer/BioNTech, gebaseerd op boodschapper-RNA-technologie.

De noodzaak van een boosterdosis is nog steeds onderwerp van veel discussie en de waarde ervan voor de bevolking in het algemeen moet nog worden beoordeeld. Bij zijn beslissing beroept de HAS zich hoofdzakelijk op een studie die is uitgevoerd in Israël, een land waar al zeer vroeg met vaccineren is begonnen.

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/un-sondage-donne-pour-la-premiere-fois-eric-zemmour-qualifie-au-second-tour-20211006

5. Einde van gratis Covid-tests op 15 oktober.

Vanaf 15 oktober, de datum waarop de Covid-19 screeningtests niet langer systematisch gratis zullen zijn, zullen de PCR-tests 44 euro kosten voor niet-gevaccineerde volwassenen zonder voorschrift. Voor de antigeentests wordt 22 euro in rekening gebracht, indien zij in een laboratorium worden uitgevoerd. In de apotheek daarentegen kost het 25 euro.

De tests blijven gratis voor personen die net meerderjarig zijn geworden en nog aan de middelbare school studeren. Volwassenen die niet zijn gevaccineerd, maar wel symptomen vertonen, kunnen op vertoon van een recept ook een gratis test krijgen. Het recept moet minder dan 48 uur oud zijn; recepten per e-mail na een teleconsult worden aanvaard. Dit geldt ook voor mensen die een test nodig hebben voor een operatie. Patiënten met een bewijs van contra-indicatie voor het vaccin zullen dit moeten voorleggen aan de deskundige die de test uitvoert om van de gratis dienst te kunnen profiteren.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/info-franceinfo-fin-de-la-gratuite-des-tests-anti-covid-au-15-octobre-les-pcr-couteront-44-euros-les-antigeniques-22-euros-minimum_4798083.html

6. Pedocriminaliteit in de Kerk en de biecht

Emmanuel Macron prees de “geest van verantwoordelijkheid” van de Kerk na de publicatie van het Sauvé-rapport en hoopte dat “dit onderzoek kan worden voortgezet. Onze samenleving heeft het nodig. Er is behoefte aan waarheid en genoegdoening”.

Politici oefenen inmiddels druk uit op de katholieke kerk. Gezien de omvang van het seksueel misbruik zijn politici van mening dat de geestelijkheid niet inactief kan blijven..

De burgemeester van Nice, Christian Estrosi,h eeft de Kerk verzocht het biechtgeheim te heroverwegen. De heer Estrosi herinnert aan artikel 40 van het wetboek van strafvordering, op grond waarvan “iedere gezagsdrager, iedere ambtenaar of ieder ander personeelslid” die op de hoogte is van een misdrijf of een overtreding, verplicht is zich tot de rechter te wenden.

De voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, Eric de Moulins-Beaufort stelde echter: “Het biechtgeheim is bindend voor ons en in dit opzicht is het sterker dan de wetten van de Republiek.” Dit riep de woede op van Manon Aubry (La France insoumise): “Waar zijn degenen die separatisme roepen zodra een moslim spreekt en niets zeggen wanneer een bisschop priesters oproept om de wet van de republiek te negeren onder een religieus voorwendsel?” Ook Eric Ciotti, kandidaat van LR stelde dat “geen enkele religieuze wet superieur kan zijn aan de wetten van de Republiek”.

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/07/pedocriminalite-dans-l-eglise-la-classe-politique-reclame-des-mesures-au-clerge-les-candidats-a-la-presidentielle-se-font-discrets_6097420_823448.html

7. Marine Le Pen stelt voor de BTW te verlagen tot 5,5% voor benzine, gas en elektriciteit

Deze verlaging zal “340 tot 350 euro” aan besparingen per jaar opleveren, aldus de RN-kandidaat, die ook “subsidies wil schrappen” voor “intermitterende” energiebronnen zoals wind of fotovoltaïsche energie. “De prijzen rijzen de pan uit. Het verstikt de Fransen en het verrijkt de staat, en dat is onaanvaardbaar.” Ze beloofde andere maatregelen voor te stellen om de koopkracht te verbeteren om “tussen 150 en 200 euro per maand aan de Franse huishoudens terug te geven”.

De verlaging van de BTW op de drie producten, benzine, elektriciteit en gas, zal een totale besparing van “340-350 euro per jaar” opleveren. Voor benzine zal het een besparing van ongeveer 10 euro op een tank van 60 euro betekenen, zei zij. “Ik kan niet aanvaarden dat de mensen in 2021 hun huis niet meer kunnen verwarmen (…) Ik aanvaard geen mensen die ons, zoals de ecologen, uitleggen dat de auto een luxeartikel is” terwijl “we op het platteland niet anders kunnen” dan een auto hebben. Marine Le Pen wil ook de “subsidies afschaffen” voor “intermitterende” energiebronnen zoals wind en zonnepanelen. Met nog zes maanden te gaan tot de presidentsverkiezingen wordt koopkracht een van de belangrijkste thema’s van de campagne, terwijl de energieprijzen in Europa de pan uit rijzen.

https://www.lefigaro.fr/politique/marine-le-pen-propose-d-abaisser-la-tva-a-5-5-pour-l-essence-le-gaz-et-l-electricite-20211006

8. Marseille en de vuilniscrisis

De staat heeft besloten in te grijpen nadat maandag tijdens hevige stormen de stranden van Marseille bedekt waren met afval, waarvan een groot deel in zee terecht was gekomen. Tot overmaat van ramp stak daarna de mistral op, waardoor overal bergen afval werden verspreid.

Geconfronteerd met “duizenden tonnen afval” die nog steeds in de straten van de metropool Aix-Marseille-Provence liggen heeft de prefectuur van de politie ‘bij decreet’ het personeel gevorderd dat strikt noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen, voor een periode van maximaal drie dagen”. De laatste vordering van dit type dateert van 2010 in de tweede stad van Frankrijk, die regelmatig wordt getroffen door stakingen van vuilnismannen.

De vakbonden vragen zich af of deze vordering doeltreffend zal zijn. “Ik zie het nut van een vordering niet in, want de stakers zijn op één hand te tellen, ik weet niet wie ze gaan vorderen”,. Véronique Dolot, van de CGT Métropole stelde “Als de president van de metropool met de stakers had gesproken, zouden we ons niet in deze situatie bevinden.” “Het probleem van de netheid in Marseille is niet begonnen met de staking van de vuilnismannen”. De socialistische burgemeester van Marseille, Benoît Payan, eiste dat het stadsbestuur de bevoegdheid van de vuilnisophaaldienst zou terugkrijgen. “Nutsvoorzieningen horen in de handen van de overheid, en behoren niet geprivatiseerd te zijn.”

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/marseille-la-prefecture-requisitionne-les-eboueurs-face-aux-milliers-de-tonnes-de-dechets-20211007