Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 6 juli bron: Raad & Daad Frankrijk

  • Vertaling van het origineel: Gerard d’Olivat

logo Raad en Daad

1. Macron aarzelt om pensioenen te hervormen voor de presidentsverkiezingen

Een maand nadat Macron halfslachtig en terloops repte over een doorstart van de pensioenhervorming voor het einde van zijn ambtstermijn, ontving hij gisteren in het Elysee-paleis de sociale partners voor “een overzicht van de lopende zaken”.

De gelegenheid voor hem om zijn voornemens met betrekking tot zijn hervormingsprogramma te verduidelijken. Het ging Macron vooral om de stemming te peilen om te testen of zijn ‘emblematische’ hervormingen van de pensioenen enige kans van slagen zouden hebben en niet zouden ontaarden in een nieuwe golf van sociale onrust en maatschappelijke protesten. Het signaal van de sociale partners was duidelijk. Het idee leverde bijna unaniem vijandigheid op en een pensioengerechtigde leeftijd van 58 jaar wordt als de ultieme grens gezien. De vakbonden dreigen met een sociale oproer in de herfst. De politici van alle partijen zijn verontrust over dit vooruitzicht. Rond Macron gaan alle alarmsignalen de een na de ander af. Bijna iedereen pleit voor een uitstel. “Laten we nog eens duidelijk bevestigen wat we willen doen en ons ertoe verbinden dat dit onze eerste hervorming van de tweede vijfjarige termijn zal worden” stellen de adviseurs van Macron.

https://www.lefigaro.fr/politique/macron-hesite-a-reformer-les-retraites-avant-la-presidentielle-20210705

2. Republikeinen varen een sterke ‘klimaat sceptische’ koers.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben een nieuw rapport gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de klimaatverandering. De regering bij monde van Gabriel Attal wil graag een referendum over ‘ecologie’ voor het einde van dit jaar. De Republikeinen zien er niets in, omdat de klimaatsceptische lijn bij hen overheerst.

Ze nemen stelling tegen de “vermeende opwarming van de aarde” die in hun ogen beheerst wordt door de ‘duurzaamheids lobby’. De Senaat behandelde op 5 juli in tweede lezing het grondwetsontwerp van artikel 1 van de Grondwet met betrekking tot het behoud van het milieu, dat door de Assemblee inmiddels is aanvaard. De rechtse meerderheid is tegen de tekst en wijst met name op het gebruik van de uitdrukking “Frankrijk garandeert het behoud van het milieu en de biologische diversiteit”. De republikeinen stellen dat het gebruik van het woord “garantie” zal leiden tot “allerlei onduidelijke rechtsgevolgen en chaotische procesgangen.”

Gabriel Attal betreurde het dat “telkens wanneer wij maatregelen ten gunste van het milieu voorstellen, bonus-malus voor grote SUV’s, beperking van het luchtverkeer, enz., de Republikeinen tegenstemmen en de meerderheid van de Senaat tegenstemt. “Er is deze toezegging van de ‘Burger klimaat conventie’ om de strijd tegen de opwarming van de aarde en het behoud van de biodiversiteit in onze grondwet op te nemen. We willen het doen, maar op deze manier komt er niets van, stelde Attal.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chez-les-republicains-il-y-a-une-ligne-climatosceptique-tres-forte-affirme-gabriel-attal-20210705

3. Zware metalen: alle Fransen besmet, ook kinderen.

Arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, kwik … Zware metalen met schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn aanwezig in het lichaam van de Fransen. Uit een studie van Santé Publique France blijkt dat de blootstelling aan metalen de hele Franse bevolking betreft, met inbegrip van kinderen. De niveaus zijn bovendien in Frankrijk hoger dan in Europese landen. De metalen werden in de gehele Franse bevolking aangetroffen. Ten opzichte van 2007 zijn de gehalten aan arseen, cadmium en chroom gestegen.”Deze studie omvat biologische monsters (urine, bloed en haar) en een vragenlijst over levensstijl, voedselconsumptie van de deelnemers”.De gezondheidsautoriteit wijst erop dat deze metalen, aan de oorsprong kunnen liggen van het ontstaan van chronische ziekten, immuundeficiëntie of kankers. Een verklaring zou kunnen liggen in de toename van de concentraties in de bodem met name in de landbouw, door de bijdrage van minerale fosfaatmeststoffen en meststoffen die rijk zijn aan cadmium. “Santé Publique France beveelt aan de voedselbronnen te diversifiëren, vooral voor vis, aangezien de consumptie daarvan “van invloed is op arseen-, cadmium-, chroom- en kwikconcentraties”. “Aanbevolen wordt om tweemaal per week vis te consumeren, waaronder een vette vis, waarbij de soort en de visgronden moeten worden gevarieerd”

https://www.ouest-france.fr/sante/metaux-lourds-tous-les-francais-contamines-y-compris-les-enfants-6a95f4ee-dd6f-11eb-a914-09f28ade4574

4. Ten minste 39 Flunch restaurants sluiten definitief.

De directie van de Flunch-restaurants zal in het kader van een plan om arbeidsplaatsen te behouden ten minste 39 vestigingen van het bedrijf definitief sluiten.”Na bestudering van alle mogelijke oplossingen, zullen deze restaurants niet heropenen” schreef Guillaume Lecomte, CEO van Flunch, Volgens Philippe Delahaye, centrale vakbondsafgevaardigde CFE-CGC, worden “tussen 800 en 900 werknemers” door deze 39 sluitingen getroffen.”Maar er zullen er meer volgen want als we in totaal op een dozijn overnames komen, zal dat het maximum komen op de 57 restaurants” .Flunch, dat in 1971 werd opgericht en deel uitmaakte van de constellatie van ondernemingen van de groep Mulliez, stelde vóór Covid-19 55 miljoen klanten per jaar te ontvangen in 227 restaurants, maar zag zijn omzet in 2020 ineenstorten. Het management van de groep, die in januari uitstel van betaling kreeg, heeft aangekondigd dat het 57 van de ongeveer 160 restaurants die het rechtstreeks, en niet via franchising, bezit, wil verkopen. Het gaat dan nog eens om1.200 van de 4.800 werknemers van de groep.

https://actu.orange.fr/france/crise-du-covid-19-au-moins-39-restaurants-flunch-vont-fermer-magic-CNT000001Cmgju.html

5. Champagneproducenten “verontwaardigd” over wet in Rusland.

Het Champagnecomité, is verontwaardigd over de Russische wet die bepaalt dat flessen champagne in Rusland als “mousserende wijn” moet worden geëtiketteerd. De nieuwe Russische wet is door president Vladimir Poetin ondertekend. De directeur van de Unie van Champagnehuizen David Chatillon hekelde de “schending en toe-eigening van de naam ‘champagne’ die het resultaat is van drie eeuwen werk en investeringen door het volk uit de Champagnestreek”. Volgens het Champagnecomité “behouden Champagnewijnen weliswaar het exclusieve recht om de naam “Champagne” in Latijnse letters op het hoofdetiket te gebruiken”, maar moeten zij afstand doen van de term “Sjampanskoe” – een vertaling van ‘Champagne’ in het Russisch. Anderzijds bepaalt deze wet dat alleen Russische producenten de term Sjampanskoe zullen mogen gebruiken. Het champagnecomité verklaart dat het “vastbesloten is de besprekingen met de Russische autoriteiten voort te zetten om het exclusieve recht op het gebruik van de benaming “Champagne” op Russisch grondgebied te verkrijgen. Inmiddels hebben alle Champagnebedrijven hun export naar Rusland opgeschort. In reactie hierop bevestigde de minister van Buitenlandse Handel, Franck Riester, zijn steun voor de Franse champagne-industrie, met in 2020 een jaaromzet van 4 miljard euro. De term “champagne” wordt angstvallig verdedigd door Frankrijk en stelt dat wijn uit een bepaalde streek van de gelijknamige regio moet! komen om hem te mogen gebruiken.

https://www.lefigaro.fr/economie/etiquetage-russe-les-producteurs-de-champagne-interpellent-paris-et-bruxelles-20210705

6. Hervorming successierechten.

De hervorming van de successierechten is een van de onderwerpen die politici voor zich uit schuiven, uit vrees voor een bijna unanieme verwerping door de publieke opinie.

Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, en Jean Tirole, Nobelprijswinnaar economie, hebben het voorgesteld in het verslag over de “grote economische uitdagingen” dat aan Emmanuel Macron is overhandigd. Hun doel: de vermindering van de ongelijkheden vanaf de geboorte, in een land waar het lot van jongs af aan wordt bepaald door geld en afkomst. Zij pleiten voor een grondige herziening waarbij de levenden worden belast. “De logica van gelijke kansen impliceert dat men zich niet concentreert op degenen die geven maar op degenen die ontvangen”, stellen zij. Deze progressieve belasting die ingevoerd zou moeten worden zou weinig vrijstellingen kennen itt de huidige situatie. Het is een gevoelige materie en dus is ‘draagvlak’ bij de bevolking belangrijk en daar ontbreekt het aan. De Fransen, zijn massaal (87%) tegen elke verhoging. Het wordt gezien als een aanval op het gezin en een aanval op degenen die “hard gewerkt” hebben.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/05/quand-on-s-enrichit-plus-par-la-rente-que-par-le-travail-l-ascension-sociale-devient-un-objectif-inaccessible_6086999_3232.html

7. Het presidentschap 2022: oproep van Wauquiez, Pécresse, Retailleau en Morin voor een open voorverkiezing van rechts en het centrum.

De vier belangrijkste potentiële kandidaten voor de presidentsverkiezingen hebben hun twijfels over ‘opiniepeilingen’. Ze pleiten voor een open voorverkiezing om de kandidaat van hun politieke ‘familie’ aan te wijzen. De regionale verkiezingen hebben een ding duidelijk gemaakt, willen ‘rechts en het centrum’ een kans maken om de tweestrijd tussen Macron en Le Pen open te breken dan moeten ze ‘eensgezind’ met een kandidaat komen. Het centrum en hun politieke ideeën bleken voldoende om de grootste regio’s van het land te winnen.Ze willen nu ‘collectief de uitdaging van geloofwaardigheid en eenheid’ aangaan. “De Fransen hebben ons beloond voor de doeltreffendheid van ons optreden aan het roer van onze regio’s. Dat staat in schril contrast met de machteloze en kwakkelende regeringspartijen”,stellen zij. 62% van de Fransen acht het nu mogelijk dat een president van rechts de presidentsverkiezingen van 2022 zal winnen.

“Eindelijk tekent zich een alternatief af voor het aangekondigde duel Macron/Le Pen, waarvan de Fransen blijven herhalen dat ze het niet willen” stellen de regio presidenten.

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-l-appel-de-wauquiez-pecresse-retailleau-et-morin-pour-une-primaire-ouverte-de-la-droite-et-du-centre-20210705

8. “Koop nu betaal later” en contactloos betalen.

De contactloze betaling kent een spectaculaire groei. Dat begon tijdens de eerste lockdown, maar is nu ‘standaard’ geworden. Contactloos betalen is nu goed voor de helft van de kaartbetalingen tegen een derde vóór de crisis. Deze “massale groei” komt vooral door de verhoging van het betalingsplafond van 30 naar 50 euro in mei 2020. Hoewel er gevreesd werd voor fraude is die uitgebleven. “Contactloos is sterk in ontwikkeling en het fraudepercentage daalt” en bereikt “zijn historisch dieptepunt”, stelde François Villeroy de Galhau, de gouverneur van de Banque de France.

Ook “koop nu, betaal later”: betaling in 3 of 4 keer neemt een hoge vlucht. De “koop nu, betaal later”-trend maakt een ongebreidelde groei door en maakt inmiddels deel uit van de gewoonten van de Franse consument, zowel op internet als in de winkel. Er bestaat zelfs sinds enkele dagen een betaalkaart voor betaling in 3 of 4 keer, Oney + genaamd. Deze contante faciliteit, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, zal overal kunnen worden gebruikt, op internet, in winkels in Frankrijk en in het buitenland.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/achetez-maintenant-payez-plus-tard-le-paiement-en-3-ou-4-fois-prend-son-envol-20210705