Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 6 augustus
bron: Raad & Daad Frankrijk

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

logo Raad&Daad

1. Gezondheidspas: ‘warm-loopweek’ voor cafe’s en restaurants. ‘Gezond verstand’ bij ziekenhuizen
Veel maatregelen van het wetsontwerp betreffende de verlenging van de gezondheidspas, dat door de Grondwettelijke Raad is bekrachtigd, zullen aanstaande maandag in werking treden.
In de komende dagen moeten verscheidene toepassingsbesluiten worden opgesteld om de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging ervan nader te bepalen. Gabriel Attal  de regeringsvoorlichter heeft bevestigt  dat er een aanpassingsperiode zal zijn. De beroepsbeoefenaars die vanaf maandag het gezondheidspasje moeten controleren  zullen “een week de tijd hebben om in te lopen” om “het zich toe te eigenen”. Hij stelde dat  de regering “zich bewust is” van de “impact” van de pas op de dagelijkse organisatie, “vooral wanneer je een restauranthouder bent en een groot terras hebt”. De regering wil van het ziekenhuis “een toevluchtsoord voor de epidemie” stelde Gabriel Attal. “Wanneer u een spoedgeval hebt of een patiënt komt begeleiden die aan het einde van zijn of haar leven is, zal u uiteraard niet om een gezondheidspasje worden gevraagd om het ziekenhuis binnen te komen. De wet waarbij de gezondheidspas wordt uitgebreid tot nieuwe openbare plaatsen, waaronder restaurants en cafés, en een vaccinatieplicht voor verzorgers wordt ingevoerd, is vandaag officieel bekendgemaakt. Hier nog even een opsomming.

2. Restaurants, bars en cafés?
Vanaf maandag zullen restauranthouders, bars en cafés verplicht zijn hun klanten om een geldige gezondheidspas te vragen. Deze verplichting zal ook gelden voor consumenten die op het terras van deze etablissementen willen zitten. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kunnen de beheerders in gebreke worden gesteld en kan hun bedrijf gedurende maximaal 7 dagen worden gesloten. Bij meer dan drie inbreuken gedurende 45 dagen is de beheerder strafbaar met een jaar gevangenisstraf en een boete van 9.000 euro. Voor werknemers van bars, restaurants en cafés daarentegen is de verplichting om over een geldig gezondheidspasje te beschikken vastgesteld op 30 augustus.  Gasten van hotels, campings of vakantieclubs die een bar of restaurant hebben, moeten ook een gezondheidspasje hebben.

3. Openbaar vervoer
Nieuw vanaf 9 augustus zal de gezondheidspas worden gecontroleerd bij het instappen in vliegtuigen, treinen en bussen die langeafstandsreizen maken. Ook passagiers van binnenlandse vluchten, TGV’s, intercitytreinen en nachttreinen moeten een dergelijk certificaat hebben.

De TER’s en de treinen in de Parijse voorsteden worden niet getroffen door deze uitbreiding. Christophe Fanichet, CEO van SNCF Voyageurs stelde dat de gezondheidspas ook “op elk moment” tijdens deze treinreizen kan worden gecontroleerd. Om de controles te vergemakkelijken is de SNCF van plan de pas in september in de tickets van de passagiers te integreren. Gebruikers die zonder pasje aan boord worden gecontroleerd, kunnen hun reis voortzetten, maar ontkomen niet aan een boete van 135 euro, aldus de CEO van de spoorwegmaatschappij. De minister van Vervoer, Jean-Baptiste Djebbari heeft gezegd dat reizigers hun SNCF-ticket terugbetaald kunnen krijgen als ze positief testen op het coronavirus.

4. Ziekenhuizen en Ehpad
Dit was een van de meest omstreden punten in de tekst voordat deze aan de constitutionele raad werd voorgelegd. De door ‘de wijzen’ bekrachtigde uitbreiding van de gezondheidspas zal gelden voor ziekenhuizen, medico-sociale inrichtingen, Ehpad en bejaardentehuizen. Het zal verplicht zijn voor begeleiders van patiënten en patiënten die zich voor geplande zorg naar deze plaatsen moeten begeven. De gezondheidspas is echter niet van toepassing op noodhulpdiensten. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg daarentegen zijn nu verplicht zich te laten vaccineren en hebben tot 15 september de tijd om ten minste een eerste dosis van een vaccin tegen Covid te ontvangen.

5. Zijn grote winkelcentra aan de pas onderworpen?
In eerste instantie zullen klanten van grote winkelcentra niet onder de gezondheidspas vallen. De parlementsleden hebben het echter aan de prefecten overgelaten om te beslissen of deze maatregel al dan niet wordt toegepast. De prefectorale autoriteiten zullen kunnen besluiten de controle van de gezondheidspas op te leggen indien de “kenmerken” van deze grote winkelcentra dit rechtvaardigen en naar gelang van de “ernst van de risico’s van besmetting”. In alle gevallen moet de beslissing van de prefect “gemotiveerd” zijn.

6. Wie wordt er getroffen?
Deze nieuwe maatregelen zijn van toepassing op alle volwassenen. Minderjarigen tussen 12 en 17 jaar zijn vrijgesteld tot 30 september. Kinderen jonger dan 12 jaar vallen niet onder de uitbreiding van de gezondheidspas.

7. Franse staat krijgt boete van 10 miljoen euro 
De Raad van State heeft de staat veroordeeld tot het betalen van 10 miljoen euro omdat er “onvoldoende” maatregelen genomen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit recordbedrag kan over zes maanden nogmaals worden opgelegd indien de situatie niet verbetert.
De 10 miljoen euro worden verdeeld tussen het Agentschap voor milieu- en energiebeheer (3,3 miljoen), het Centrum voor studies en expertise inzake risico’s, milieu, mobiliteit en ontwikkeling (2,5 miljoen), het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van de gezondheid, 2 miljoen), de verenigingen die deel uitmaken van het Atmo France-netwerk (‘1,1 miljoen), het Nationaal Instituut voor Industriële Milieu en Risico’s (‘1 miljoen), en de vereniging Friends of the Earth (‘100.000).
In juli 2020 had de Raad van State de regering gelast maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in verschillende gebieden in Frankrijk te verbeteren. Nu een jaar later “is de Raad van State van oordeel dat, hoewel er maatregelen zijn genomen, de uitvoering van sommige van deze maatregelen onzeker blijft en de effecten ervan niet zijn geëvalueerd”.
De Rekenkamer merkt op dat sinds haar besluit in de zomer van 2020 “de drempelwaarden op verschillende gebieden nog steeds worden overschreden”.

8. Temperaturen: Météo France verdedigt zich op Twitter, na kritiek op haar zomervoorspellingen
“Météo France voorspelt een zeer hete zomer”, kopte Le Parisien op de voorpagina van 2 mei. Drie maanden later, is deze voorspelling een lachertje. Deze zomer met stormen, buien en grijze luchten, lijkt meer op een herfst. Veel internetgebruikers hebben de gelegenheid niet voorbij laten gaan om de draak te steken met Meteo France en plaatste de beroemde ‘voorspelling’ op Twitter.
Météo France reageerde op het sociale netwerk met een klein lesje meteorologie  om de discrepantie uit te leggen tussen deze voorspelling en de realiteit. Météo France lichtte de bijzonderheden van een seizoensgebonden voorspellingsbulletin nader toe .
“Deze driemaandelijkse prognoses worden gemaakt voor Europa en dus niet alleen voor Frankrijk. In Griekenland, waar het meer dan 47 graden en in Turkije, waar de thermometer de laatste dagen 45 graden heeft bereikt klopt de voorspelling wel degelijk”. Meteo France baseert zich op wereldwijde natuurkundige modellen en dat “het meest waarschijnlijke scenario niet altijd uitkomt en dat het ook mogelijk is dat het minst waarschijnlijke scenario uitkomt”.

9. Wijn: Franse productie op een “historisch laag” niveau
Slecht weer, vorst en ziekten treffen de Franse wijngaarden hard. De Franse wijnproductie zou in 2021 met 24 tot 30% zijn gedaald en zich op een “historisch laag” niveau bevinden, zo heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Dit jaar zou het tussen 32,6 en 35,6 miljoen hectoliter moeten liggen. Allereerst was er  de voorjaarsvorst van april, die de productie sterk heeft verminderd. Bourgondië, het Rhônedal en het centrum waren de meest getroffen gebieden en vooral de vroegste druivenrassen zoals Chardonnay werden getroffen. Julien Denormandie omschreef deze klimatologische episode zelfs als “de ergste landbouwramp van het begin van de eeuw”.
Ook het natte en koele weer in juli heeft deze productiedaling nog versterkt. Dit weer, in combinatie met een sterke groei van de vegetatie, was ook bevorderlijk voor het ontstaan van ziekten zoals meeldauw en echte meeldauw. Vooral de Champagne, de Elzas, de Beaujolais, de Loirevallei, de Charentes en het zuidwesten zijn getroffen. Bovendien zou in de wijnbouwgebieden van het Middellandse-Zeegebied de droogte aan de oppervlakte, indien zij zou aanhouden, ook de productie kunnen doen dalen…

10 Gezondheidspas: incidenten bij apotheken en vaccinatiecentra
Er zijn incidenten tegen apotheken geweest in de marge van demonstraties, en het personeel van de vaccinatiecentra maakt melding van een steeds agressiever klimaat.
In Nancy werden de ruiten van een apotheek ingeslagen, terwijl in Fort-de-France in de nacht van zaterdag 31 juli op zondag 1 augustus een apotheek in brand is gestoken bij botsingen tussen een honderdtal betogers en de politie. Ook een vaccinodroom was die avond het doelwit.
Deze “escalatie van geweld tegen apotheken en de beroepsbeoefenaars die er werken” werd door alle apotheken aan de kaak gesteld. “Het groene kruis is bovenal een teken van vrede,” zei Philippe Besset de voorzitter van de apotheken. Voor hem is de toename van de onlusten het gevolg van de toespraak van Emmanuel Macron op 12 juli, waarin hij de verlenging van de gezondheidspas aankondigde. Vanaf 9 augustus wordt gevreesd voor een heropleving van de agressie.
Om de gemoederen te bedaren stelt de apotheker drie maatregelen voor: de verlenging van de geldigheidsduur van de antigeentests tot 72 uur voor niet-gevaccineerden en tot een week voor personen die reeds een injectie hebben gekregen, en de integratie van zelftests.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/06/passe-sanitaire-la-tension-monte-dans-les-pharmacies-et-les-centres-de-vaccination_6090684_3244.html