Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 30 september
bron: Raad & Daad Frankrijk

logo Raad&Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. Aankondigingen van Jean Castex vanavond om 8 uur

De Franse regering maakt zich grote zorgen over de stijgende energieprijzen. Dat heeft te maken met de angst voor een herhaling van de opstand van de ‘gele hesjes drie jaar geleden, die het land maandenlang in zijn greep hield. Sociale onrust is het laatste wat de regering kan gebruiken in dit jaar voor de verkiezingen. Om huishoudens en die onrust voor te zijn en te helpen het hoofd te bieden aan de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen, zal de regering nieuwe maatregelen nemen.

Morgen zal de gasprijs met 12,6% stijgen, op 1 november zal de rekening dan nog eens 15% stijgen. Het streven van de regering is duidelijk: de Fransen moeten kost wat kost geholpen worden. Twee miljard euro extra zal er naar verwachting worden aangekondigd voor huisrenovaties. 100 euro extra aan de energiecheque die aan 6 miljoen huishoudens wordt uitgedeeld. Of het allemaal voldoende zal zijn om de sociale onrust te beteugelen is de vraag.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/hausse-des-tarifs-de-l-energie-jean-castex-au-20h-de-tf1-jeudi-20210929

2. Bygmalion-affaire: Nicolas Sarkozy veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf

Nicolas Sarkozy is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens illegale financiering van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2012, als onderdeel van de Bygmalion-zaak. Deze nieuwe veroordeling komt zeven maanden na de veroordeling wegens corruptie in de zogenaamde “afluisterzaak”. De voormalige president werd veroordeeld tot drie jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk. In die zaak heeft hij beroep aangetekend. Nicolas Sarkozy, die niet aanwezig was op de zitting, “bleef bijeenkomsten organiseren” nadat hij “schriftelijk gewaarschuwd was voor het risico van overschrijding” van de wettelijke limiet, stelde de rechtbankvoorzitter Caroline Viguier. “Dit was bovendien niet zijn eerste campagne, hij had ervaring als kandidaat.” De kosten van de campagne bedroegen volgens de aanklager ten minste 42,8 miljoen, bijna het dubbele van wat wettelijk is toegestaan.

Nicholas Sarkozy gaf bij de verhoren toe dat “er valse facturen en fictieve overeenkomsten, waren. Maar het geld kwam niet ten goed aan mijn campagne, anders was het wel gezien”. Hij stelde dat de organisatie Bygmalion “zichzelf verrijkt had met het campagnegeld “. Zijn verdediging had dan ook gepleit voor vrijspraak. De bij de campagne medewerkers van Bygmalion zijn eveneens veroordeeld tot gevangenisstraffen.

3. Begrafenisplechtigheid Maxime Blasco in de Invalides

De Franse korporaal Maxime Blasco, die tijdens een operatie in Mali om het leven kwam, is gisteren door Emmanuel Macron postuum tot officier van het Legioen van Eer benoemd, tijdens een zeer sobere ceremonie in de Invalides.

De plechtigheid werd bijgewoond door de familie van de soldaat, waaronder zijn 8-jarige kind, dat de baret droeg van de Alpenjagers, de eenheid van Blasco. Premier Jean Castex, en vele leden van de regering waren ook aanwezig. Korporaal Maxime Blasco, die in Mali in een hinderlaag liep, laat een 8-jarig kind, Ethan, en een partner, Alexandra, achter. Zij had sinds 2012 een burgerlijke verbintenis met de korporaal, maar wil nu postuum met hem trouwen. Zij moet dan Emmanuel Macron toestemming vragen “om zijn echtgenote te worden op een officiële en wettelijke manier”. Alleen de president van de republiek kan dit uitzonderlijke huwelijk toestaan. Er zijn verschillende voorwaarden: het verzoek moet worden gerechtvaardigd door oa ‘buitengewone omstandigheden’ en er moet worden aangetoond dat de overledene wel degelijk van plan was te trouwen.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/29/un-hommage-national-au-soldat-francais-mort-au-mali-rendu-aux-invalides_6096480_3224.html

4.Algerije roept Franse ambassadeur op het matje om visumverlaging

Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Franse ambassadeur in Algerije ontboden om te protesteren tegen het besluit van Parijs om het aantal aan Algerijnse onderdanen verleende visa te beperken. De ambassadeur, François Gouyette, werd in kennis gesteld van “een formeel protest van de Algerijnse regering naar aanleiding van een unilateraal besluit van de Franse regering dat de kwaliteit en de vlotheid van het verkeer van Algerijnse onderdanen naar Frankrijk aantast”. Parijs heeft de halvering aangekondigd van het aantal visa dat wordt toegekend aan onderdanen van Marokko, Algerije en Tunesië wegens de “weigering” van deze Maghreb-landen om de consulaire pasjes af te geven die noodzakelijk zijn voor de terugkeer van uitgezette Algerijnen. De Algerijnse regering spreek van een “ongelukkige daad die onzekerheid heeft veroorzaakt op een gevoelig gebied van samenwerking tussen de twee landen”.

De Franse regering heeft inmiddels de vermindering van het aantal aan onderdanen van de Maghreb toegekende visa bevestigd. Zij wil daarmee druk uit te oefenen op Tunesië, Marokko en Algerije.

https://www.bfmtv.com/international/reduction-de-visas-l-algerie-convoque-l-ambassadeur-de-france_AD-202109290417.html

5. Einde van het masker op de lagere school

De woordvoerder van de regering, Gabriel Attal, had al te kennen gegeven dat de verplichting om op de lagere school een masker te dragen zou worden opgeheven in de departementen waar het incidentiecijfer zich stabiliseerde onder de 50 per 100.000 inwoners.

Dat is nu officieel beleid geworden. Er is een de lijst van 47 departementen opgesteld waar het dragen van een masker vanaf 4 oktober niet langer verplicht is in het basisonderwijs.

Deze departementen voldoen aan de criteria: “Vanaf maandag 4 oktober zal in departementen waar de incidentie zich stabiliseert onder het enkele cijfer van 50 per 100.000 inwoners, het gezondheidsprotocol worden overgebracht naar niveau 1, wat in wezen betekent dat de verplichting om een masker te dragen op de lagere school zal worden opgeheven”. In de link een overzicht van de departementen.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-les-47-departements-ou-le-masque-ne-sera-plus-obligatoire-en-primaire-des-lundi-20210930

6. Gezondheidspas: alles wat u moet weten over de uitbreiding tot tieners die vanaf vandaag van kracht wordt

Net als volwassenen zullen jongeren van 12 tot en met 17 jaar, die sinds juni in aanmerking komen voor vaccinatie tegen Covid-19, dit pasje moeten hebben om toegang te krijgen tot bepaalde plaatsen en evenementen. Het gaat om ongeveer vijf miljoen betrokken jongeren.
Minderjarigen zullen een gezondheidspasje moeten kunnen tonen om toegang te krijgen tot plaatsen en evenementen waar dat nu al voor volwassenen verplicht is, zoals bioscopen, sporthallen, zwembaden, restaurants en cafés.
De gezondheidspas is niet vereist voor toegang tot scholen. Het zal echter verplicht zijn voor elk schoolreisje dat wordt georganiseerd op een plaats waar op hetzelfde tijdstip publiek kan komen. Als er een speciale plaats voor leerlingen is gereserveerd, is deze niet vereist.

Bovendien zal het gezondheidspasje ook vereist zijn voor sportactiviteiten. “De enige keer dat het niet van toepassing is, is wanneer we lichamelijke opvoeding en sport op scholen doen,” stelde de minister van Onderwijs. Wat de controle van de pas in de sportclubs betreft, “is de regel gehandhaafd dat de pas slechts één keer moet worden overgelegd”. Voorlopig heeft 64% van de 12-17-jarigen een volledig vaccinatieschema ontvangen, en 72% heeft ten minste één dosis vaccin gekregen. Er zijn dus nog ongeveer 1,4 miljoen jongeren die niet zijn ingeënt. Da heeft te maken met het feit dat voor de vaccinatie van adolescenten van 12 tot 15 jaar de toestemming van een van de ouders is vereist. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren op eigen houtje beslissen zich te laten vaccineren, zonder toestemming van de ouders.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-les-47-departements-ou-le-masque-ne-sera-plus-obligatoire-en-primaire-des-lundi-20210930

7. ‘Dag van de Ouderen’ op 1 oktober. Een enorme toename van het sociaal isolement

De Covid-19 crisis heeft de gepensioneerden in een diep sociaal isolement gestort.

Een half miljoen ouderen ontmoet nooit of bijna nooit andere mensen, een aantal dat in vier jaar tijd met 77% is gestegen. De vereniging Les Petits Frères des Pauvres stelt dat “ de Covid-19 heeft, samen met de gezondheidsbeperkingen, “degenen die een broos relationeel netwerk hadden, in een diep isolement gestort”. Het aantal senioren dat geïsoleerd is van familie en vrienden is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld (+122%), van 900.000 in 2017 tot 2 miljoen in 2021. 1,3 miljoen ouderen zien hun kinderen en kleinkinderen nooit of bijna nooit, tegen 470.000 voor de crisis.

De vereniging houdt rekening met vier categorieën om hun isolement te meten: familie, vrienden, buren en verenigingen. “De banden met vrienden en verenigingsnetwerken hebben het meest te lijden gehad onder de lockdowns,” merkt de vereniging op in haar studie ter gelegenheid van de ‘Dag van de ouderen’. Ongeveer 3,9 miljoen ouderen, of een op de vijf, hebben geen vriendschappen. De ‘burenkring’ heeft nog het minst te lijden gehad net als het contact met winkeliers. Hun rol wordt gezien als een “bolwerk tegen het isolement van de ouderen”.

Zonder naaste familie, niet vertrouwd zijn met digitale technologie en een inkomen van minder dan 1 000 euro zijn daarnaast de belangrijkste factoren die een isolement in de hand werken.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/avec-la-pandemie-un-demi-million-de-personnes-agees-sont-en-situation-de-mort-sociale_6096545_3224.html

8. Louis d’Or-schat gevonden in Bretons landhuis geveild voor 1 miljoen euro

De schat van 239 gouden munten, geslagen tijdens de regeerperiodes van Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, ontdekt tijdens werkzaamheden in een landhuis in Finistère, is voor meer dan een miljoen euro verkocht bij het veilinghuis Ivory Angers/Deloys. Het totale resultaat van de verkoop bedraagt meer dan een miljoen euro. De stukken “werden in totaal geschat op 250.000/300.000 euro”, aldus het veilinghuis uit Angers. Een van de meest opmerkelijke verkopen was een “Louis d’Or à la Croix de Templiers” uit 1640, geslagen in Parijs. Het werd te koop aangeboden voor 8.000 euro en bracht 46.000 euro op. Deze ‘goud’schat werd opgegraven tijdens werkzaamheden in een landhuis in het hart van het Bigouden-land in Plozévet (Finistère). De eigenaar besloot het landhuis te restaureren en de drie gebouwen van het landgoed samen te voegen tot één. Hij had het werk toevertrouwd aan steenhouwers: drie ambachtslieden hadden toen in een muur een metalen kist ontdekt die gevuld was met gouden munten. De opbrengst van de verkoop zal in tweeën worden gedeeld, de helft voor de drie ambachtslieden die de schat hebben ontdekt, de helft voor de eigenaars.

https://www.lefigaro.fr/culture/un-million-d-euros-aux-encheres-pour-un-tresor-de-louis-d-or-trouve-dans-un-manoir-20210929