Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 30 juli bron: Raad & Daad Frankrijk

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

logo Raad&Daad

 
1. Franse economie versnelt in het tweede kwartaal en nadert het niveau van voor de crisis
Frankrijk is op de goede weg. Dat blijkt uit cijfers die door het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE) zijn gepubliceerd. Het tweede kwartaal laat een aanzienlijke verbetering van de bedrijvigheid zien: het bruto binnenlands product (BBP) is met 0,9% gestegen, een percentage dat iets hoger ligt dan verwacht. Bruno Le Maire, stelt dat de “uitzonderlijke prestaties van de Franse economie” het land in staat moet stellen begin 2022 terug te keren naar het niveau van voor de crisis. De aan het eind van het eerste halfjaar geboekte groei (4,8%) maakt de voor 2021 vastgestelde doelstelling van 6% haalbaar. Het INSEE blijft wat voorzichtiger in hun prognoses. “De gezondheidssituatie moet niet verslechteren onder invloed van de nieuwe varianten en de aanhoudende spanningen bij de bevoorrading met grondstoffen of onderdelen in bepaalde sectoren moet niet verder toenemen”. Andere economen hebben dezelfde bedenkingen, maar hebben geruststellende berekeningen gemaakt. Behoudens een catastrofe zou de ontwikkeling van de Delta-variant de activiteit niet al te zeer beïnvloeden. “De indicatoren staan op groen: het vertrouwen is er, de orderportefeuilles zijn gevuld en de situatie is gunstig omdat de inkomens van de gezinnen tijdens de crisis op peil zijn gebleven”.
 
2. In heel Frankrijk nieuwe demonstraties tegen sanitaire pasjes gepland
De gezondheidspas blijft de gemoederen bezighouden. Er zijn nieuwe demonstraties gepland voor zaterdag 31 juli in heel Frankrijk. De politie, verwacht nieuwe confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen. In Parijs is een nieuwe manifestatie gepland onder leiding van Florian Philippot, voormalig lid van het Front National. De demonstratie zou moeten gaan in de richting van het Ministerie van Volksgezondheid, zoals de oprichter van de partij Les Patriotes zei. Er worden nog meer ‘manifs’ verwacht, onder andere voor het hoofdkantoor van BFMTV, en voor het metrostation Villiers. In totaal zijn er in heel Frankrijk honderd demonstraties gepland. In Lyon, Toulon, Marseille bij de Vieux-Port en op de Place Kléber in Straatsburg. In Lille op de Place de la République. Het gaat daarnaast om veel andere middelgrote steden, waaronder Périgueux, Caen, Saint-Malo, Châteauroux, Poitiers, Saint-Étienne, Montpellier, Carcassonne…enz. Afgelopen zondag heeft het Parlement in een eindstemming het wetsontwerp dat ook voorziet in verplichte vaccinatie voor verzorgers definitief goedgekeurd. De afgevaardigden hebben met grote meerderheid een einde gemaakt aan de debatten, met 156 stemmen voor, van ‘de meerderheid’ en van rechts, 60 stemmen tegen, van links en van RN en 14 onthoudingen.
 
3. Op 17 augustus krijgen 3 miljoen gezinnen ‘de terug naar school’ toeslag.
De ARS, die ouders met een bescheiden inkomen helpt om schooltassen en andere benodigdheden te betalen, zal op 17 augustus in de hexagone worden uitbetaald. Het gaat om”ongeveer 3 miljoen gezinnen, wat neerkomt op 5 miljoen kinderen”.”De “terug naar school”-toeslag biedt deze gezinnen steun op een moment dat zij een uitgavenpiek kennen aan het begin van het schooljaar”. De inkomensafhankelijke ARS bedraagt dit jaar 370,31 euro voor kinderen van 6-10 jaar, 390,74 euro voor kinderen van 11-14 jaar, en 404,28 euro voor tieners van 15-18 jaar. Ouders met een bescheiden inkomen (minder dan 25.319 euro per jaar voor één ten laste komend kind, 31.162 euro voor twee ten laste komende kinderen, 37.005 euro voor drie kinderen), van wie de kinderen tussen 6 en 18 jaar, hebben er recht op. Vorig jaar heeft de regering deze steun “uitzonderlijk” met 100 euro verhoogd om gezinnen in staat te stellen de “sociale gevolgen” van het eerste jaar van de gezondheidscrisis in Frankrijk op te vangen.
 
4. De dierenrechtenorganisatie L214 toont misstanden aan in Maine-et-Loire
L 214 heeft een klacht ingediend tegen een boerderij en LDC in Maine et Loire “In deze boerderij worden meer dan 35.000 kippen gefokt voor Maître CoQ een van de dochterondernemingen van LDC”. LDC is de grootste pluimveeproducent van Frankrijk.
De groep heeft een jaaromzet aan van 4,4 miljard euro. Er werken 7.500 landbouwers voor de groep, waarvan 6.000 in Frankrijk. De beelden die L 214 laat zien tonen.”Hinkende kippen die moeite hebben om aan voedsel en water te komen, kadavers van pas gestorven of ontbindende vogels… wat we op deze beelden zien is het gevolg van het gebruik van intensieve genetische selectie, zodat de vogels zo snel mogelijk groeien. In 42 dagen, bijna 4 keer sneller dan in 1950″ Via een onlinepetitie vraagt L214 daarom aan LDC “om zich krachtig uit te spreken tegen de ergste fok- en slachtpraktijken, met name het gebruik van ultrasnel groeiende dieren”.
De vereniging dient een klacht in wegens “mishandeling en overtreding van de voorschriften tegen de fokker, zijn groep, alsmede de groep LDC”. De LDC-groep, stelt in een reactie zich ervan bewust te zijn “dat deze beelden schokkend zijn”. Maar zij wijst er ook op dat zij “Europees leider is op het gebied van de invoering van traaggroeiende rassen, met scharrelkippen (Label en Organic) om dierenwelzijnscriteria, verbetering van de opfokomstandigheden voor pluimvee in de kippenhokken te verbeteren”.
 
5. Na de gezondheidscrisis overweegt 12% van de echtparen om te scheiden
De gezondheidscrisis de lockdowns en het ‘thuiswerken’ van de afgelopen anderhalf jaar vergt uithoudingsvermogen, en sommige echtparen zijn buiten adem. 12% van de Franse koppels overweegt aan het eind van de epidemie uit elkaar te gaan, dat blijkt uit een studie van Ifop.
Deze enquête, die van 7 tot 10 mei 2021 geeft aan dat 14% van de mannen en 10% van de vrouwen van plan zijn te gaan scheiden. Waarom dan wachten tot het einde van de gezondheidscrisis? Voor François Kraus, directeur van het Ifop, “is dat een klassiek patroon in tijden van crisis : huisvesting, scholing van de kinderen en financiële redenen. Een scheiding leidt over het algemeen tot een lagere levensstandaard voor de ex-echtgenoten”.
 
6. Een derde van de gedetineerden recidiveert binnen een jaar
Bijna een derde (31%) van de mensen die in 2016 uit de gevangenis zijn vrijgelaten, is opnieuw veroordeeld voor een strafbaar feit dat zij het jaar na hun vrijlating hebben gepleegd, zo blijkt uit een studie. 5% van de mensen die uit de gevangenis worden vrijgelaten, recidiveert zelfs binnen 30 dagen.”Het risico op recidive is groter naarmate de betrokkene jonger is wanneer hij de gevangenis ingaat, en neemt toe met het aantal eerdere veroordelingen”, schrijven de statistici.
Volgens de gegevens was de helft van deze gedetineerden jonger dan 30 jaar toen zij de gevangenis binnenkwamen, had bijna tweederde een laag opleidingsniveau en was 86% van hen in het verleden al eens veroordeeld. Het recidivecijfer varieert sterk naar gelang van het oorspronkelijke delict, waarbij plegers van eenvoudige diefstal (43%) of van gekwalificeerde diefstal zonder geweld (39%) het vaakst opnieuw worden veroordeeld, terwijl plegers van seksueel geweld op korte termijn niet vaak recidiveren (12%), evenmin als plegers van moord (9%). Mensen met een lang strafblad en psychologische en psychiatrische stoornissen recidiveren ook vaker. Ten slotte vermindert “werken in de gevangenis de kans op het plegen van een nieuw delict lichtjes, met 1,8 punten”, aldus de studie.
 
7. Covid-19: steeds meer jonge patiënten opgenomen in het ziekenhuis en op de intensive care
“We zien een verjonging van patiënten in het ziekenhuis en op de intensive care.” Dat stelde staatssecretaris Olivia Grégoire en Olivier Véran. Volgens hem zijn “de patiënten die momenteel in Frankrijk op de intensive care worden opgenomen gemiddeld vijf jaar jonger dan in de vorige golven”.”Helaas, je hoeft alleen maar te kijken naar wat er is gebeurd in andere landen die vóór ons zijn getroffen door deze Delta-variant.” Op 29 juli waren 445 van de 1.015 patiënten op de intensive care jonger dan 60 jaar. Daarvan zijn er 6 tussen 0 en 19 jaar oud, 92 tussen 20 en 39 en 347 tussen 40 en 59 jaar. Wat de ouderen betreft, waren er op 28 juli 523 tussen 60 en 79 jaar oud en 42 ouder dan 80 jaar. De kloof tussen jonge en oudere patiënten wordt dus kleiner. “50% van de patiënten op de IC’s zijn jonger dan 65. Er zijn bijna evenveel patiënten tussen 15 en 65 als er boven 70 zijn. Wat de ziekenhuisopnamen betreft, waren op 29 juli 2 028 van de 7 236 ziekenhuispatiënten jonger dan 60 jaar: 87 tussen 0 en 19 jaar, 510 tussen 20 en 39 jaar en 1 431 tussen 40 en 59 jaar. Van de oudere patiënten daarentegen zijn er 2975 tussen 60 en 79 jaar oud en 2187 ouder dan 80 jaar.
 
8. Minister Alain Griset voor de rechter gedaagd wegens het niet aangeven van activa
Inmiddels loopt er tegen maar liefst een half dozijn leden van de regering een gerechtelijk onderzoek. De eerste die voor de strafrechter zal verschijnen is de minister van MKB’s, Alain Griset. Hij zal worden berecht wegens ‘onvolledige vermogens- en belangenverklaringen’. De entourage van Castex, wijst erop “een dagvaarding geen rechterlijke beslissing is en nog minder een vonnis.”Het zal aan Alain Griset zijn om alle nodige uitleg te verschaffen om de magistraten te informeren”. Castex stelde dat hij “geen commentaar geeft op een rechterlijke beslissing die nog niet is genomen”. Griset had verzuimd aangifte te doen van “financiële participaties in een aandelenspaarplan (PEA), alsmede van de bijbehorende geldrekening, voor een totaalbedrag van 171 000 euro”. Hoewel het bedrag kort na zijn toetreding tot de regering werd terugbetaald, waarbij de minister beweerde “eerlijkheid te hebben betoond”, sprak de Hoge Autoriteit van “een verwarring van vermogens”.