Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 29 september
bron: Raad & Daad Frankrijk

logo Raad&Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. ‘Gezondheids’pas wellicht verlengd tot volgend jaar zomer

Gabriel Attal stelde na afloop van de ministerraad dat “er een wetsvoorstel wordt voorbereid dat voorziet in de mogelijkheid om covidmaatregelen waaronder de gezondheidspas “tot de zomer” in te zetten. “We moeten onszelf nog enkele maanden de middelen geven om, indien nodig de Fransen te beschermen”. De wettelijke mogelijkheid om de gezondheidspas toe te passen loopt af op 15 november. “Wat wij willen, wat wij aan het Parlement zullen voorstellen, is om nog enkele maanden, tot de zomer, de mogelijkheid te behouden om het te gebruiken,” voegde hij eraan toe.

Wat betreft het verloop van de epidemie stelde hij “we hebben redenen om optimistisch te zijn, maar we moeten voorzichtig blijven. er is nog veel onbekend over de evolutie van dit virus.”

Ook Olivier Veran maande tot voorzichtigheid. “De gezondheidspas functioneert goed en we zijn niet voorbestemd om voor altijd met de gezondheidspas te leven”. Maar hij vindt het voorbarig om er nu mee te stoppen. Er zijn nog altijd tientallen doden per dag en het aantal mensen dat besmet raakt ligt nog altijd boven de 5000. Hij riep iedereen op die in aanmerking komt voor de derde vaccinatiedosis om zich te laten vaccineren.Tot nu toe hebben al 1 miljoen mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

2. Tekort aan speelgoed en kerstdecoratie

Michel-Edouard Leclerc, CEO van Leclerc-centra, wil een parlementair onderzoek naar de stijgende vervoerskosten in de scheepvaart.

“Ik wil weten waarom de vervoerskosten met 85% zijn gestegen. Ik vind dat er een parlementair onderzoek moet komen naar de excessieve prijsstijgingen in het zeecontainervervoer. Er zijn drie of vier reuzen in het containervervoer, onder hen, de Franse rederij CMA CGM”.

De kostenstijgingen betreffen met name het aanbod van speelgoed en kerstcadeau’s. Met nog drie maanden te gaan voor Kerstmis, is de sector bang voor tekorten en een stijging van de prijzen. Michel-Edouard Leclerc wil graag opheldering over de situatie. “De orders waren voorspelbaar. Het meeste kerstspeelgoed is een jaar geleden besteld. Er is geen enkele reden waarom de Franse consumenten zouden moeten worden gestraft”, aldus de manager. De krapte zou nog versterkt worden door de prijsstijgingen van plastic, papier, karton en elektronische componenten.

Leclerc spreekt van “chantage op transportgebied. Er wordt ons verteld dat we alleen geleverd krijgen als we meer betalen. Ik zeg nee,” zei hij. Deze vervoerssector heeft in 2020 bijna 16 miljard euro meer winst gemaakt. Ook de Franse rederij CMA CGM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 3,5 miljard dollar.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/michel-edouard-leclerc-demande-une-enquete-parlementaire-sur-l-augmentation-des-prix-du-transport-maritime-20210927

3. Politiek Yannick Jadot wint de voorverkiezing bij de Groene partij

Yannick Jadot heeft de tweede ronde van de groene voorverkiezing gewonnen met 51,03% van de stemmen. Hij versloeg daarmee de “eco-feministe” Sandrine Rousseau met een nipte voorsprong, die 48,97% van de stemmen haalde. Yannick Jadot staat nu voor de uitdaging ecologen bijeen te brengen die in de eerste ronde ruwweg in vier blokken waren verdeeld. Maar ook om zijn kandidatuur binnen links te profileren.

En dat zal niet makkelijk zijn want het is dringen in het linkse kamp van aspirant-presidentskandidaten, van de LFI van Jean-Luc Mélenchon tot de socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo via de voormalige minister Arnaud Montebourg en de communist Fabien Roussel.

Yannick Jadot is een pragmaticus en stelt een “stapsgewijze” ecologie voor. Sandrine Rousseau staat voor een radicale ecologie “die overproductie en de consumptiemaatschappij totaal wil veranderen”.

https://www.20minutes.fr/politique/3134939-20210928-primaire-ecologiste-yannick-jadot-candidat-eelv-presidentielle-2022

4. Consultaties van psychologen vanaf 2022 vergoed op doktersvoorschrift

Vanaf 2022 worden consulten bij privépsychologen “voor de hele bevolking” op doktersvoorschrift terugbetaald. Dat kondigde Emmanuel Macron aan tijdens de slotceremonie van de Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Deze maatregel zal gelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

De vergoeding voor de eerste consultatie wordt vastgesteld op 40 euro, daarna 30 euro voor een vervolgbehandeling. Deze maatregel was gevraagd door beroepsbeoefenaars uit de sector, na verscheidene plaatselijke experimenten en de invoering van een “psychologiebon” voor kinderen in april. Emmanuel Macron heeft ook de doelstelling geformuleerd van één psycologisch centrum voor adolescenten per departement. Bovendien wil hij dat de sector de nadruk gaat leggen op het gebied van preventiebeleid en de ontwikkeling van therapeutische gezinszorg.

https://www.francetvinfo.fr/sante/les-consultations-de-psychologues-seront-remboursees-sur-prescription-medicale-a-partir-de-2022-annonce-emmanuel-macron_4787541.html

5. De Parijse crackmuur

De voorzitter van de departementale raad en een dertigtal burgemeesters, plaatsvervangers en senatoren van alle partijen vragen om een onderhoud met Jean Castex “om passende maatregelen te nemen”. Vijf dagen na de omstreden evacuatie van drugsverslaafden uit de Jardin d’Éole naar de Place Auguste-Baron, aan de rand van Pantin en Aubervilliers, hebben volksvertegenwoordigers uit Seine-Saint-Denis al hun politieke meningsverschillen opzij gezet en hebben Jean Castex een open brief gestuurd. “Het is onaanvaardbaar dat een dergelijk besluit overhaast en zonder overleg is genomen, waardoor verkozen ambtenaren en bewoners voor een ondraaglijk voldongen feit zijn geplaatst”. Zij veroordelen “de keuze van de minister van Binnenlandse Zaken en de prefect van de Parijse politie om het probleem te verplaatsen naar Seine-Saint-Denis. Deze beleidsmakers zouden hiermee blijk hebben gegeven van minachting voor de inwoners van St Denis, die evenveel recht hebben op sereniteit als anderen.

De 35 verkozenen hekelen “een louter en alleen op de openbare orde gerichte maatregel” en zijn tevens van mening dat “deze evacuaties absoluut moeten worden ondersteund met medische en sociale maatregelen, in samenwerking met ziekenhuizen, en noodopvangvoorzieningen.

“Hier wordt ellende op ellende gestapeld. Deze keuze getuigt van echte incompetentie, het is gewoonweg beschamend!” stellen zij.

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/crack-entre-paris-et-pantin-36-elus-de-seine-saint-denis-en-appellent-a-jean-castex-28-09-2021-YJE6ZR4MVZFA7CMBL7L7IXOLQQ.php

6. Ziekenhuizen: 5.700 bedden in 2020 geschrapt

Covid-19 heeft de afbraak van de ziekenhuiscapaciteit niet tot staan gebracht. Integendeel, de gezondheidscrisis heeft de sluiting van bedden deels in de hand gewerkt. Frankrijk telt nu minder dan 3000 ziekenhuizen en klinieken. Door reorganisatie en herstructurering zijn vorig jaar 25 openbare en particuliere inrichtingen gesloten. De overgebleven 2983 instellingen, hadden precies 386.835 volledige bedden voor ziekenhuisopname, een inkrimping met 5758 in één jaar.

Deze daling “kan worden verklaard door de context van de epidemie”, met “veel tweepersoonskamers die in eenpersoonskamers zijn veranderd om besmetting te beperken”, alsook massale deprogrammeringen om verplegend personeel naar de spoedeisende hulp over te plaatsen.

Het aantal bedden op de intensive care, is aan het eind van het jaar met 14,5% toegenomen. Tegelijkertijd heeft de basistrend naar “ambulante hulp en thuisverpleging” zich doorgezet.

Eind 2020gaat het nu om 7% van de totale capaciteit voor de thuisverpleging, tegenover 2,1% in 2006.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/hopital-5-700-lits-supprimes-en-2020-20210929

7. Roep om ‘echte Franse voornamen’

Emmanuel Macron heeft dinsdag kritiek geuit op het idee van een Franse identiteit “gebouwd op authentieke Franse voornamen”. Hij reageerde daarmee op een voorstel van de ultra rechtse nationalist Éric Zemmour, die opriep tot een ‘verfransing’ van de voornamen.

“Wij stellen vaak de vraag naar onze identiteit in het politieke debat,” zei Macron in een toespraak tijdens een bezoek aan de renovatie van de Franse Nationale Bibliotheek.

“Maar onze identiteit is nooit gebaseerd geweest op benauwende denkbeelden, of op voornamen.

Éric Zemmour, die zijn presidentiële ambities niet onder stoelen of banken steekt, zei dat hij “mensen wil dwingen hun kinderen Franse namen te geven” omdat zo stelt hij “als je jouw kind Mohamed noemt, je feitelijk Frankrijk koloniseert”. Macron stelt “ons land, onze natie is opgebouwd op twee pijlers, de staat en de taal. En stelde hij “het epicentrum van de Franse taal ligt allang niet meer aan de oevers van de Seine, maar ergens ver weg in het Congobekken. Daar is het waar de meeste Franstaligen immers wonen.

https://www.bfmtv.com/politique/sans-le-nommer-emmanuel-macron-tacle-eric-zemmour-sur-la-polemique-des-prenoms-francais_AD-202109280550.html

8.Parallelle tabaksmarkt kost belastingautoriteiten 2,5 tot 3 miljard euro per jaar

De sigaretten smokkelmarkt is goed voor 14 tot 17% van het totale tabaksverbruik in Frankrijk, en zelfs 27 tot 29% in de grensdepartementen. Dat kost de fiscus 2,5 tot 3 miljard euro per jaar. In een verslag wordt de omvang van de illegale tabaksverkoop in Frankrijk berekend op basis van de stijging van de verkoop door tabakswinkels tijdens de lockdowns, die een tijdlang grensoverschrijdende aankopen onmogelijk maakte. Dit “laboratoriumexperiment” op ware grootte maakte het mogelijk om de omvang van de parallelle tabaksmarkt en de fiscale gevolgen ervan objectief te meten”.

Om “ontduikingspraktijken” van rokers te beperken, stelt het onderzoek voor “te onderhandelen over een grotere harmonisatie” van de tabaksaccijnzen op Europees niveau. Ook wordt aanbevolen de middelen voor douanecontrole te versterken, de hoeveelheden producten die uit Andorra mogen worden ingevoerd gelijk te trekken met die welke voor andere niet-EU-landen zijn vastgesteld, en tabak smokkel even streng te bestraffen als drugshandel.

Dit verlies van drie miljard euro aan belastinginkomsten voor de staat, wat neerkomt op “de bouw van 60 middelbare scholen of 15 ziekenhuizen”, doet afbreuk aan de “geloofwaardigheid” en “doeltreffendheid van het volksgezondheidsbeleid”.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-marche-parallele-du-tabac-fait-perdre-2-5-a-3-milliards-d-euros-par-an-au-fisc-selon-un-rapport-20210929