Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 29 oktober
bron: Raad & Daad Frankrijk

logo Raad&Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. Covid-19: Opleving van de epidemie

“Het aantal ziekenhuisopnames en opnames in de spoedeisende hulp neemt opnieuw toe”, stelt Santé publique France. In het hele land werden gedurende de week “gemiddeld 5276 gevallen per dag gediagnosticeerd”. Bovendien is “het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen licht gestegen, met een grotere toename van nieuwe opnamen voor kritieke zorg (346, +12%)”. Momenteel zijn ongeveer 6500 Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan iets meer dan 1000 op de intensive care. De toename is in alle regio’s. Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France en Pays de la Loire laten de hoogste percentages zien . In deze context “is het van essentieel belang de vaccinatie van niet-gevaccineerden tegen Covid-19 en de toediening van de booster aan in aanmerking komende personen van 65 jaar en ouder aan te moedigen”. Stelt Sante Publiques. Bovendien moet de naleving van de barrièremaatregelen gehandhaafd worden.” Ondanks de stijgingen hoopt de regering dat vaccinatie, zal helpen om de ‘overbevolking’ van ziekenhuizen te voorkomen.

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-reprise-epidemique-se-confirme-en-france-20211029

2. Laatste omschakeling naar wintertijd?

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober zal Europa – en dus ook Frankrijk – overschakelen op wintertijd. Zal het zomer- en wintertijdsysteem binnenkort verdwijnen? Is dit de laatste keer dat we overschakelen op wintertijd? In 2019 stemde het Europees Parlement voor de afschaffing van het systeem van seizoensgebonden tijdsverandering, met 410 stemmen voor en 192 tegen, waarbij het wees op de negatieve effecten op slaap, gezondheid of verkeersongevallen, en op het gebrek aan energiebesparingen. Maar de maatregel, die in 2021 van kracht had moeten worden, is opgeschort vanwege de coronavirusepidemie. Hoewel de maatregel door het Europees Parlement is goedgekeurd, moeten er nog onderhandelingen met de lidstaten plaatsvinden. De leden van het Europees Parlement hebben het aan elk land overgelaten om te beslissen of de zomer- of wintertijd wordt gehandhaafd, maar het zou praktischer zijn als alle landen binnen elke huidige tijdzone hetzelfde tijdschema zouden aanhouden. Het moeilijk is een consensus te vinden. In het huidige systeem geldt nu dezelfde tijdzone van Spanje tot Polen. In Frankrijk is 83,71% voorstander van afschaffing van de tweejaarlijkse tijdsverandering, tegen 16,29% die voor handhaving van deze maatregel is. Maar welk tijdsysteem willen de Fransen aanhouden? Volgens deze enquête wil 59,17% van de ondervraagden dat de zomertijd blijft. Voor de wintertijd kiest 36,97%. De rest weet het niet.

https://www.20minutes.fr/sante/3157423-20211026-changement-heure-vraiment-dernier-passage-heure-hiver

3. Gezondheidspas: de Senaat wil een “herzieningsclausule” opleggen

De door de rechtse oppositie gedomineerde Senaat wil een “herzieningsclausule” invoeren in het wetsontwerp, met inbegrip van de controversiële gezondheidspas. De herziening houdt in dat de regering vóór eind februari naar het parlement opnieuw de verlenging van de gezondheidspas ter discussie moet stellen. “Wij willen geen blanco cheque geven tot 31 juli 2022, het moet onder controle van het Parlement staan”, stelt de voorzitter van de Senaat Gérard Larcher

De senatoren hebben de tekst in de commissie grotendeels herschreven en het voorstel van rapporteur Philippe Bas (LR) om de bepalingen slechts tot 28 februari te verlengen, goedgekeurd. De regering zal naar het Parlement moeten terugkomen om na die datum door te gaan, als de gezondheidssituatie dat vereist. De rapporteur is van mening dat “drie en een halve maand prima is, acht en een halve maand te lang”. Zodra de tekst met de amendementen in de Senaat is goedgekeurd, zullen de afgevaardigden en de senatoren in een gemengde commissie proberen het eens te worden over een gemeenschappelijke versie. Als dit niet lukt, zal de Assemblee het laatste woord hebben.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/passe-sanitaire-le-senat-veut-imposer-une-clause-de-revoyure-20211028

4. Hervorming werkloosheidsverzekering

De laatste twee maatregelen van de omstreden hervorming van de werkloosheidsverzekering, de aanscherping van de regels inzake de versobering en de duur van de uitkeringen, zullen op 1 december in werking treden. Dat stelde de minister van arbeid Élisabeth Borne.

Zij stelde dat “men vanaf 1 december 6 maanden moet hebben gewerkt en niet 4 maanden om een werkloosheidsuitkering te krijgen, en dat de versobering zal gelden na de 6e maand en niet na de 8e maand ” voor salarissen boven de 4.500 euro. Het gaat hier om een emblematische hervorming van het quinquennat, de aanscherping van de regels, maar de toepassing van deze twee bepalingen was afhankelijk van de verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt.

“Vandaag is aan de criteria voldaan, aangezien we de laatste vier maanden een zeer groot aantal nieuwe aanwervingen hebben gehad en aangezien we met deze 200.000 minder werkzoekenden in het laatste kwartaal de daling die nodig was om de twee bepalingen in werking te doen treden, bijna hebben verdubbeld,” zei zij. Het aantal werklozen van categorie A is in Frankrijk in het derde kwartaal met 5,5% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal, d.w.z. 206.000 minder ingeschrevenen. Toch zijn nog steeds 3,544 miljoen mensen geregistreerd als werkloze.

https://www.lefigaro.fr/economie/reforme-de-l-assurance-chomage-elisabeth-borne-confirme-l-application-complete-a-partir-du-1er-decembre-20211028

5. Olivier Véran en de afschaling van de zorg

Ondanks de pandemie zijn er in 2020 meer dan 5 700 volledige ziekenhuisbedden gesloten in Franse gezondheidsinstellingen. De minister van Volksgezondheid, Olivier Véran stelt dat dit vooral komt “door een te kort aan gezondheidswerkers, en onvoldoende aanwervings mogelijkheden. De wetenschappelijke raad maakt melding van “een aanzienlijk percentage gesloten bedden op de universiteitsziekenhuizen van ongeveer 20%”. De raad wijst ook op “een groot aantal vacatures, waarbij vijf beroepen in het bijzonder onder druk staan”: (operatie) verpleegkundigen, anesthesisten, radiologisch technici en fysiotherapeuten.

“De situatie is complex, maar ik weiger fatalistisch te zijn,” stelde Olivier Véran.

Er wordt al enkele jaren alarm geslagen over de barre arbeidsomstandigheden in ziekenhuizen.

Het in juli 2020 gesloten gezondheidsakkoord Segur, dat tot doel had de sector te hervormen en aantrekkelijker te maken, met name door loonsverhogingen, heeft de malaise van het ziekenhuispersoneel niet kunnen oplossen. Vóór het akkoord van Ségur lagen de salarissen van verpleegkundigen 20% onder het gemiddelde Europese salaris,” stelde Thierry Amouroux, woordvoerder van de nationale vakbond van verpleegkundigen CFE-CGC Sinds de hervormingen is dat nog steeds op -10%.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/27/difficultes-a-recruter-absenteisme-et-demissions-a-l-origine-de-la-fermeture-des-lits-dans-les-hopitaux-selon-olivier-veran_6100123_3224.html

6. De Facebook groep verandert zijn naam in Meta

Mark Zuckerberg kondigde aan dat het Californische concern, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger en Oculus, met onmiddellijke ingang zijn naam wijzigt. “Ons merk was te zeer gebonden aan een van onze diensten,” stelde de CEO van de groep uit. “Deze nieuwe naam markeert ons nieuwe doel: helpen het ‘metaversum’ tot leven te brengen.”

Drie maanden geleden zette Mark Zuckerberg deze term uit de sciencefictionliteratuur op de kaart. De oprichter van de groep denkt dat dit het toekomstige grote platform zal zijn om verbinding te maken met het internet, dat tegen het einde van het decennium smartphones zal verdringen. “Het internet is voortdurend in ontwikkeling. We zijn van desktop-pc’s naar laptops naar smartphones gegaan, en van tekst naar foto’s naar video,” zegt de CEO. “De metaverse is de volgende grens. Het Metaverse project van Zuckerberg is ondergebracht in de afdeling Reality Labs van Facebook (augmented, virtual en mixed reality) Er werken momenteel 10.000 werknemers in de Verenigde Staten aan de ontwikkeling van dit neuwe ‘universum’. De komende vijf jaar zullen ook 10.000 ingenieurs en ontwikkelaars in Europa worden aangeworven.

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/le-groupe-facebook-se-renomme-meta-20211028

7. Ontmoeting tussen Macron en Biden

Voor de opening van de G20 in Rome, zullen de Amerikaanse en de Franse president elkaar eindelijk in levende lijve ontmoeten. Het zal de eerste keer zijn dat de twee staatshoofden elkaar ontmoeten sinds de crisis over de levering van onderzeeërs aan Australië uitbrak, waardoor de Amerikaans-Franse betrekkingen werden vergiftigd. De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan stelde dat de “twee bondgenoten die ondanks alles nauwe banden onderhouden, hun contacten nooit hebben verbroken”. Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, maakte begin oktober al een reis naar de Quai d’Orsay om een begin te maken met de ‘verzoening’. Bovendien moeten de twee landen blijven samenwerken op het gebied van brandende internationale vraagstukken. Hoog op de agenda staan het bereiken van gemeenschappelijke standpunten over Afghanistan. Bovendien verwacht de Franse regering steun van de Verenigde Staten steun voor het Franse plan om verder te gaan met de oprichting van een Europese defensiemacht. Een oud probleem dat nu al drie decennia op tafel ligt.

https://www.bfmtv.com/international/a-rome-une-premiere-rencontre-macron-biden-symbolique-depuis-la-crise-des-sous-marins_AN-202110290015.html

8. COP26: Welke ambities heeft Emmanuel Macron in Glasgow?

Emmanuel Macron is maandag in Glasgow voor de opening van COP26, de jaarlijkse conferentie over de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zes jaar na de Overeenkomst van Parijs, die tot doel heeft de opwarming van de aarde “ruim onder de 2°C” te houden. Wat Frankrijk betreft, gaat men er van uit dat de klimaatwet, die deze zomer definitief is aangenomen, en het pact van de Europese Unie “Fit for 55″ (voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% op continentale schaal) voldoende zullen zijn. Frankrijk behoort tot de Europese landen die de minste broeikasgassen uitstoten in de Europese Unie”, stelt Maud Bregeon, de woordvoerster van La République en marche. Als ik zie wat er allemaal al is gedaan om het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, wat er wordt gedaan aan woningisolatie… Dat zijn krachtige en concrete daden.” Zij ziet het glas liever als halfvol, ook al blijkt dat de klimaatwet Frankrijk niet in staat zal stellen zijn doelstellingen te halen. De EELV (de groenen) vinden het allemaal te weinig. Parlementslid Marie Toussaint stelt dat het quinquennat een “vijfjarige periode van gemiste afspraken is”. “Emmanuel Macron heeft voortdurend liever naar zijn communicatieadviseurs geluisterd dan naar wetenschappers en heeft geregeerd met slogans, Clément Sénéchal van Greenpeace vindt het al helemaal niets.”De klimaatwet stelt Frankrijk niet eens in staat om zijn doelstelling van -40% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halen”.

https://www.20minutes.fr/politique/3158847-20211029-cop26-ambitions-emmanuel-macron-glasgow