Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 27 oktober
bron: Raad & Daad Frankrijk

logo Raad&Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. Olivier Véran en de ‘booster’

Op 41-jarige leeftijd wilde minister van Volksgezondheid Olivier Véran het goede voorbeeld geven door zijn derde dosis vaccin tegen Covid-19 te ontvangen. Deze keer was het Pfizer, ruim zes maanden na zijn tweede dosis, Moderna eind mei, dat was ruim zes weken na de eerste dosis AstraZeneca in februari. Veran voert al enkele dagen campagne om het tempo van de terugroepcampagne op te voeren. Voorlopig hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen van de 6,8 miljoen die in aanmerking komen, hun herhalingsvaccinatie gehad. Dit betreft vooral thuiswonende 65-plussers, mensen met ernstige ziekten en co-morbiditeit, bewoners van bejaardentehuizen en verplegend personeel. Op dit moment worden ongeveer 100.000 boosters per dag gegeven. Tot de moeilijkst te bereiken groepen behoren diegenen, die ervoor hebben gekozen het Janssen-vaccin met één injectie te krijgen. Dat zijn een miljoen mensen, van wie tot nu toe slechts 20% een nieuwe dosis heeft aangevraagd. De regering wacht nog steeds op wetenschappelijke aanbevelingen over de wijze waarop de booster in de gezondheidspas moet worden geïntegreerd. Volgens de minister van Volksgezondheid, komen die adviezen “binnen enkele dagen”.

https://www.20minutes.fr/sante/3158475-20211027-vaccination-olivier-veran-envoie-signal-mobilisation-recevant-troisieme-dose

2. Visserijoorlog Frankrijk-Engeland

In het geschil met Groot-Brittannië over de visvergunningen na de Brexit heeft Frankrijk gedreigd met vergeldingsmaatregelen “in de tweede helft van oktober”. De minister van Zeezaken, Annick Girardin, heeft een ontmoeting gehad met premier Jean Castex om deze kwestie te bespreken. Na de ministerraad stelde de regeringswoordvoerder GabrielAttal dat vanaf 2 november zullen “systematische douane- en gezondheidscontroles op in Frankrijk aangelande producten en een verbod op de aanlanding van zeevruchten” plaatsvinden. In een tweede fase, “in de komende weken”, zal een reeks “energie”-maatregelen worden genomen die betrekking hebben op de elektriciteitsvoorziening van de Kanaaleilanden, Jersey en Guernsey. De lijst zal in een gezamenlijk communiqué van de Quai d’Orsay en het Ministerie van de Zee worden gepreciseerd. Ons geduld heeft zijn grenzen,” zei Gabriel Attal. We zullen niet toestaan dat Groot-Brittannië zijn voeten veegt aan de Brexit-deal.” Volgens hem is aan bijna de helft van de vergunningsaanvragen van Franse vissers nog steeds niet voldaan, ondanks de verstrekking van de door de Britse autoriteiten gevraagde documenten. Er is vandaag ook een vergadering gehouden met de plaatselijke verkozenen van de betrokken regio’s, Hauts-de-France, Normandië en Bretagne, om de uitvoering van deze bepalingen te coördineren.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/peche-la-france-va-degainer-ses-mesures-de-retorsion-contre-la-grande-bretagne-20211027

3.Seksueel misbruik in de kerk: slachtoffers wijzen op “ontstellende traagheid”

In haar op 5 oktober gepubliceerde rapport raamt de onafhankelijke commissie voor seksueel misbruik in de ‘kerk’, dat tenminste 216.000 minderjarigen sinds de jaren vijftig het slachtoffer zijn geworden van een priester of religieus in Frankrijk. Het collectief van slachtoffers betreurt dat de Franse bisschoppenconferentie (CEF) “de dramatische omvang en de gevolgen van het seksueel misbruik in de bisdommen van Frankrijk” traag aanpakt. Zij uiten “hun diepe teleurstelling en ontzetting over het ontbreken van concrete antwoorden en oprechte empathie, die verder gaan dan de houterige taal van de meeste Franse bisschoppen”. Er is echter een “opmerkelijke” uitzondering, dat van het bisdom Luçon, in de Vendée. De slachtoffers prijzen “de voorbeeldige houding van de bisschop van dit diocees op het gebied van luisteren, begrijpen en erkennen van het lijden van de vele mensen die het slachtoffer zijn geworden van priesters, religieuzen of leken katholieken.

Al in oktober 2020 organiseerde de bisschop van Luçon, François Jacolin, in aanwezigheid van het collectief van de slachtoffers een openbare daad van berouw . Vervolgens onthulde hij op 14 maart 2021 een gedenkplaat in de kathedraal van Luçon en ging hij voor in een viering van inkeer.

Het slachtoffercollectief is nu van plan “krachtig op te treden” voor een “doeltreffende en snelle uitvoering” van de 45 aanbevelingen”, met name op het gebied van herstelbetalingen”. De Franse bisschoppenconferentie zal deze aanbevelingen bestuderen tijdens haar plenaire vergadering in Lourdes van 2 tot 8 november.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/abus-sexuels-dans-l-eglise-des-victimes-pointent-la-lenteur-consternante-des-eveques-20211026

4. Covid-19: stijging van het aantal besmettingen

De gezondheidsautoriteiten vrezen al enkele weken voor een nieuwe epidemie van Covid-19 in Frankrijk nu de winter nadert. Daling van de temperatuur, vochtigheid, gebrek aan ventilatie, verslapping van de barrières en dan de herfstvakantie. En dat is terug te zien in de cijfers.

In totaal hebben nu 39 departementen een incidentiegraad boven de drempel van 50 gevallen op 100.000 inwoners. In het zuidwesten en in Occitanië zijn Aveyron (95,2, het hoogste percentage op nationaal niveau), Lozère (51,1), Tarn (50,8), Aude (55,3), Lot-et-Garonne (62,7,1) en Pyrénées-Atlantiques (85,6) de departementen waar het virus boven de alarmdrempel ligt. Toch is het aantal IC opnames is nog steeds beperkt: 1.023 personen op 25 oktober tegen 2.294 op 1 september. Ook aantal mensen dat op de intensive care wordt opgenomen, blijft stabiel rond 50 personen per dag.

Olivier Veran stelt “we hebben nu 6 tot 8 maanden de tijd gehad om de doeltreffendheid van het vaccin tegen ernstige vormen in te schatten en die blijft op 90%. Het daalt licht bij ouderen en bij mensen met comorbiditeiten, vandaar het belang van de boosterdosis.”

https://www.ladepeche.fr/2021/10/26/carte-covid-19-les-contaminations-repartent-le-taux-dincidence-depasse-le-seuil-dalerte-dans-42-departements-9891579.php

5. De elektrische transitie kan de auto-industrie tenminste 65.000 banen kosten

Nu de Franse auto-industrie haar routekaart voor 2030 presenteerde, stonden de gevolgen van de overgang naar elektrische voertuigen voor de werkgelegenheid in het middelpunt van de discussies. De Metaalnijverheid schat dat de gevolgen van deze transitie in de orde van grootte van 65.000 tot 100.000 verloren banen zullen liggen op een totaal van 400.000 in de sector.

Voor de bouw van een elektromotor zijn geen industriële activiteiten zoals gieten of machinale bewerking nodig. Bovendien wordt het aantal onderdelen in een elektromotor door vier gedeeld in vergelijking met een verbrandingsmotor. De handel zal veranderen omdat we niet meer dezelfde onderdelen nodig hebben. De productie ervan neemt ook zeven keer minder tijd in beslag dan die van een verbrandingsmotor. “Hoe kan Frankrijk, dat de auto heeft uitgevonden, zich een plaats verwerven in de toekomst van de auto?”De uitdaging voor de industrie bestaat erin om samen met de overheid steun te verlenen aan de bedrijven en werknemers die hun baan zullen zien verdwijnen, maar ook om massaal opleidingen te ontwikkelen voor de banen van de toekomst van de automobielindustrie.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/automobile-pourquoi-la-transition-electrique-pourrait-faire-disparaitre-65-000-emplois-20211026

6. Macron ontvangt de Poolse president

Emmanuel Macron zal zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda ontvangen voor een lunch op het Élysée. De lunch vindt plaats in het midden van een touwtrekkerij tussen de Europese Unie en Polen over de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. Doel is “om de dialoog voort te zetten over manieren hoe de crisis in de rechtsstaat beëindigend kan worden”, stelt het Elysée.

De twee staatshoofden zullen vóór het Franse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2022 ook van gedachten wisselen over andere actuele Europese kwesties, waaronder “migratie, klimaat, energie en industriële aangelegenheden, alsook Europese defensie.” Deze uitwisseling vindt plaats voorafgaand aan een Europese top in Brussel. President Duda, die sinds 2015 in functie is en in juli 2020 werd herkozen, is een sleutelfiguur in de regerende conservatief-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van Warschau. Polen ligt al enkele jaren overhoop met Brussel over de justitiële hervormingen van PiS, die de onafhankelijkheid van de rechters zouden ondermijnen.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-recoit-mercredi-le-president-polonais-sur-fond-de-tensions-avec-l-ue-20211026

7. Alençon: politie doelwit tijdens nacht van stedelijk geweld

Na de incidenten in de wijk Duchère in Lyon (Rhône) zijn in Frankrijk opnieuw leden van de politie aangevallen. Vannacht was het raak in Alençon in het departement Orne waar twaalftal auto’s in brand werden gestoken en de ordestrijdkrachten en de brandweer zijn beschoten met mortieren toen zij trachtten tussenbeide te komen. Jongeren uit de achterstandswijk Perseigne zouden de rellen hebben veroorzaakt .De prefect van de Orne, Françoise Tahéri, sprak van “stedelijk geweld”.

Voor haar “zal het onderzoek uitwijzen wie er achter de branden en het geweld tegen brandweerlieden en politie zat”. Gisteren hebben politieagenten in Alençon drugshandelaars op heterdaad aangehouden. Uit onderzoek zal nu moeten blijken of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen.

https://actu.orange.fr/france/alencon-les-forces-de-l-ordre-prises-pour-cible-lors-d-une-nuit-de-violences-urbaines-magic-CNT000001FSRiz.html

8. Emmanuel Macron en ‘kapitein Dreyfus’

Na de opening van het museum Alfred Dreyfus in het Maison Zola in Médan (Yvelines) nam Emmanuel Macron deel een liefdadigheidsdiner van een netwerk van protestantse ondernemers.

De opperrabbijn van Frankrijk, Haim Korsia, stelde aan Macron voor om Dreyfus postuum tot generaal te benoemen. Moeilijk probleem en Emmanuel Macron hield de boot af. “Is het aan de president van de republiek om Dreyfus vandaag generaal te maken? Mijn antwoord zou in principe neen zijn”. Na zijn rehabilitatie in 1906 werd de kapitein kort voor het einde van de Eerste Wereldoorlog benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer en tot luitenant-kolonel. Tegen zijn kleinzoon had Alfred Dreyfus zijn leven samengevat : “Ik was slechts een artillerie-officier, die door een tragische vergissing zijn pad niet heeft kunnen volgen”. Emmanuel Macron wil deze affaire niet opnieuw oprakelen, maar suggereert dat zijn benoeming tot generaal vanuit het leger zelf moet komen. Wijs geworden door de ophef die er vorige week ontstond over herorientatie op de Algerijnse oorlog stelde hij “Het grote risico bestaat erin de militaire hiërarchie en de geschiedenis opnieuw te bekijken met de ogen van vandaag. Het is aan de militairen, in een dialoog met de vertegenwoordigers van het Franse volk, die dit moet doen”.

In juli 2019 had de minister van de Strijdkrachten, Florence Parly, de deur al opengezet voor een promotie van Alfred Dreyfus. “120 jaar later is het nog steeds tijd voor de strijdkrachten om Alfred Dreyfus alle eer en alle jaren terug te geven die hem zijn afgenomen.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nommer-dreyfus-general-oui-et-non-repond-macron-20211027