Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 25 november
bron: Raad & Daad Frankrijk

Raad en Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

In deze update bepaal ik me tot de persconferentie van Olivier Veran en ander Covid nieuws.

1. Persconferentie Olivier Veran en Michel Blanquer

Vanmiddag hebben de minister van volksgezondheid Olivier Veran en de minister van Onderwijs Jean Michel Blanquer en de directeur-generaal van Volksgezondheid, professor Jérôme Salomon een persconferentie gehouden. Samen hebben de drie mannen de maatregelen toegelicht die de regering heeft genomen om de vijfde golf van Covid-19 te bestrijden en om te trachten de circulatie van het virus op het grondgebied vóór de eindejaarsvakantie een halt toe te roepen.

Dit is in samenvatting wat er gezegd is.

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-a-compter-du-15-janvier-le-passe-sanitaire-ne-sera-plus-valide-sans-la-dose-de-rappel-20211125

2. Geen lockdown, geen reisbeperkingen en geen avondklok zijn gepland in dit stadium

Hoe zorgwekkend de situatie ook is, zij rechtvaardigt niet dat de tussen het voorjaar van 2020 en de zomer van 2021 toegepaste circulatiebeperkingen opnieuw worden ingesteld. In dit stadium is er dus geen sluiting van winkels, restaurants, bars, musea, theaters, bioscopen enz gepland, evenmin als een herinvoering van de avondklok of een nieuwe lockdown.

3. Na overleg met de De Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) is besloten om de vaccinatiebooster open te stellen voor iedereen boven de 18 jaar oud, en wel vanaf vijf maanden na hun laatste dosis. Tot op heden gold de termijn van zes maanden. Deze nieuwe boosterinjectie is een voorwaarde voor iedereen! voor het geldig houden van de gezondheidspas vanaf medio januari. Voor senioren geldt dat deze maatregel in gaat vanaf 15 december. “In overeenstemming met de fasering en uitbreiding van het publiek dat in aanmerking komt voor de herhalingsvaccinatie, zal het gezondheidspasje dan vanaf 15 januari voor alle volwassenen afhankelijk zijn van deze nieuwe injectie”. Uw huidige gezondheidspas zal geldig blijven tot 7 maanden na de tweede injectie, stelt Véran.

U kunt zelf dus berekenen tot wanneer uw huidige gezondheidspas geldig blijft….uw laatste ‘booster’ + zeven maanden.

4. Negatieve tests voor niet-ingeënte personen zijn 24 uur geldig en moeten worden betaald

Het is bedoeld als een stimulerende maatregel om de vaccinatiegraad te verhogen. Om iedereen aan te moedigen om zich te laten vaccineren, zullen de zogenaamde “comfort”-tests betaald moeten worden. Bovendien zal de geldigheid van een negatieve uitslag vanaf aanstaande maandag 29 november worden teruggebracht tot 24 uur, tegen 72 uur tot nu toe.

Bovendien zal de controle op de gezondheidspas op plaatsen waar het publiek wordt ontvangen opnieuw verscherpt worden. Het is voor bars, restaurants en cafe’s de voorwaarde om open te blijven.

5. Als daartoe wordt besloten, kan de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen “begin 2022” beginnen

De Verenigde Staten, Canada en Israël zijn al begonnen met het vaccineren van kinderen.

Ook de Europese regelgever heeft zojuist zijn goedkeuring gehecht aan de injectie van het vaccin van Pfizer voor kinderen van 5-11 jaar. De regering zal nu het Nationaal Raadgevend Comité voor de ethiek en de Hoge Gezondheidsautoriteit raadplegen alvorens een besluit over deze mogelijkheid te nemen. Als een dergelijk besluit zou worden genomen, “zou het (echter) niet voor begin 2022 van start gaan”, stelt Olivier Véran.

6. Het dragen van een masker wordt ‘binnen’ weer verplicht

Het dragen van een masker, dat geleidelijk op bepaalde plaatsen facultatief was geworden, zal weer verplicht worden in alle gesloten ruimten (winkels, theaters bars enz enz), ook die plekken waarvoor een gezondheidspasje nodig is. De prefecten kunnen bovendien het gebruik van het masker in de buitenlucht opleggen waar zij dat nodig achten.

7. Nieuwe oproep tot strikte naleving van barrièregebaren, inclusief ventilatie van ruimtes

Dit blijft de meest beschermende maatregel. Terwijl handdrukken en omhelzingen weer frequenter zijn geworden, heeft Veran een nieuwe oproep gedaan tot strikte naleving van de barrièregebaren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ventilatie van ruimtes waar mensen samen zijn.

8. Maskers en gezondheidspas op kerstmarkten

Om de kerstmarkten te kunnen bezoeken, zal een gezondheidspasje moeten worden overlegd. “Voor de kerstmarkten zal de toegang afhankelijk worden gesteld van een gezondheidspasje”.

De prefecten zullen ook kunnen beslissen om het dragen van maskers verplicht te stellen voor deze traditionele winterevenementen, alsmede voor vlooienmarkten.

9. Covid en de lagere school

De minister van Nationaal Onderwijs Jean-Michel Blanquer heeft aangekondigd dat bij vaststelling van een geval van Covid in een klas op een lagere school, alle leerlingen systematisch zullen worden getest. Er zullen speekseltesten worden gebruikt. Voorheen leidde een geval van Covid automatische tot sluiting van de klas.

Kinderen die negatief testen kunnen de lessen blijven volgen. Het geven van klassikaal onderwijs staat centraal in het beleid en is in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen.

Ongeveer 8.000 klassen zijn op dit moment gesloten in Frankrijk. Blanquer voegde er aan dat inmiddels 75% van de leerlingen tussen 11 en 17 jaar gevaccineerd is. Dit zou een van de hoogste percentages in Europa zijn.

10. Een nieuw geneesmiddel tegen Covid-19 beschikbaar vanaf begin december

Een nieuw geneesmiddel, molnupiravir, zal in de apotheek verkrijgbaar zijn voor mensen die het risico lopen op ernstige vormen van de ziekte. Het vaccin stond weliswaar centraal in de persconferentie van Olivier Véran, maar ook de behandelingen werden niet vergeten.

“In de komende weken zullen we een extra wapen hebben”. Hij kondigde aan dat er een nieuw geneesmiddel beschikbaar zal zijn. “Het onderzoek heeft ook op dit gebied aanzienlijke vooruitgang geboekt en Frankrijk loopt voorop door als een van de eersten ter wereld deze behandeling ter beschikking van de patiënten te stellen”, aldus Olivier Véran. Begin december kan een nieuw antiviraal geneesmiddel tegen Covid-19, Molnupiravir, door artsen worden voorgeschreven.

Het zal in de apotheek verkrijgbaar zijn en “voorbehouden zijn voor mensen die het risico lopen op ernstige vormen van de ziekte of vanwege hun leeftijd of omdat ze een chronische ziekte hebben”. Veran heeft “grote verwachtingen” van dit nieuwe wapen tegen Covid-19. Klinische studies hebben aangetoond dat “in de eerste vijf dagen na besmetting het risico van ziekenhuisopname gehalveerd wordt”, zei hij. Hij verwachtte bovendien dat er “andere behandelingen in de komende maanden zullen volgen”.

11. Aanbevelingen van de Gezondheidsautoriteit

Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) heeft gisteren een boosterdosis vaccin tegen Covid-19 aanbevolen voor alle personen ouder dan 18 jaar, en dit vanaf vijf maanden na de laatste injectie.

“Het HAS is van mening dat de zorgwekkende epidemische context een versnelling van de vaccinatiecampagne rechtvaardigt door de tijd tussen de eerste vaccinatie en de boosterdosis te verkorten”. Sinds enkele dagen neemt het aantal gevallen in Frankrijk snel toe. Op woensdag werden meer dan 32.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, een cijfer dat sinds 24 april niet meer is voorgekomen.

In een advies van slechts zes dagen eerder, vrijdag, had de HAS aanbevolen dat de boosterdosis wordt toegediend vanaf 40 jaar, zes maanden na de laatste injectie. Maar zij heeft besloten deze termijnen te verkorten, omdat de “hervatting van de epidemie” “nog sterker is dan verwacht”.

Het advies is gebaseerd op prognoses van het Pasteur-Instituut. Daarnaast baseert zij zich op “gegevens uit in Israël uitgevoerde real-life studies”. In dit verband interessant dat vandaag bekend is geworden dat er in Israël inmiddels serieus wordt overwogen een ‘vierde’ dosis beschikbaar te stellen.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/25/vaccination-contre-le-covid-19-la-haute-autorite-de-sante-recommande-une-dose-de-rappel-pour-tous-les-plus-de-18-ans_6103539_3244.html

12. Covid-19: Piek druk op de gezondheidszorg verwacht rond de kerst

De vijfde golf is hier en de piek ervan wordt in de komende weken verwacht net voor de feestdagen. Vooral voor ziekenhuisdiensten stelt Jean-François Delfraissy, voorzitter van de Wetenschappelijke dat deze golf “een aanzienlijke impact” zal hebben.

Hij schat het aantal ziekenhuisopnames op “1000 tot 1500 per dag”, en dit “gedurende verscheidene weken”. De laatste cijfers over de epidemie laten een zorgwekkende incidentie in het land te zien: gemiddeld 180 positieve gevallen per 100.000 inwoners in Frankrijk. In 28 departementen bedraagt dit aantal zelfs meer dan 200 gevallen per 100.000 inwoners.

https://www.midilibre.fr/2021/11/22/covid-19-le-pic-de-la-5e-vague-attendu-pour-les-fetes-delfraissy-predit-des-semaines-pas-faciles-a-noel-9944069.php

Het lijkt erop dat het afsprakenplatform doctolib inmiddels overstroomd is met boosteraanvragen.

U kunt ook afspraken maken met uw huisarts of apotheek