Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 20 juli bron: Raad & Daad Frankrijk

  • Vertaling van het origineel: Gerard d’Olivat

logo Raad en Daad

 

1. Een vierde golf?

Vanaf 21 juli treedt de ‘uitbreiding’ van de toepassing van de gezondheidspas in werking. De discussie hierover zal echter de komende dagen nog losbarsten in het parlement en dan vooral in de door rechts gedomineerde Senaat. Gabriel Attal spreekt daarnaast inmiddels van een ‘vierde golf’ door de snel oplopende besmettingsgraad. Het incidentiecijfer staat inmiddels op 86 in Frankrijk, een stijging van “bijna 125% in één week”. Een week geleden stond het cijfer op 38. “Een toename van de Delta variant is zo sterk en iets wat we nog nooit hebben gezien sinds het begin van de epidemie.” De Delta-variant vertegenwoordigd nu “80%” van de besmettingen in het land. Steeds meer prefecten gaan over tot ‘aanvullende beperkingen’ zoals het verplicht stellen van het dragen van maskers in de open lucht. Het is kortom een nogal chaotische situatie waarin de besmettingspercentages snel oplopen en de ‘spelregels’ van dag tot dag en van departement tot departement nogal uiteen zullen lopen. Bovendien neemt de polarisatie, door het ‘sanctie’ beleid van de regering, tussen voor- en tegenstanders toe.

2. Decreet “uitbreiding van de toepassing van de gezondheidspas”

De gezondheidspas is een instrument van de regering om een gecontroleerde heropening van activiteiten mogelijk te maken en wordt uitgebreid tot nieuwe plekken. Een decreet dat in het staatsblad is gepubliceerd en vanaf woensdag 21 juli van toepassing is, bevat een lange lijst van plaatsen waar men zijn ‘pas’ moet laten zien om naar binnen te mogen bij “50 personen of meer”. De oorspronkelijke drempel van 1.000 personen is dus aanzienlijk verlaagd.

Dit geldt voor “tentoonstellingen, beurzen of shows, auditoria, conferentiezalen en vergaderzalen”. Ook speelzalen zijn in de lijst opgenomen, evenals cruiseschepen. De gezondheidspas is ook van toepassing op kermissen “met meer dan 30 stands of attracties”. Ook op verschillende sportinrichtingen: openluchtinrichtingen, zoals stadions, sportvelden of openluchtzwembaden, en overdekte inrichtingen, zoals sporthallen, ijsbanen of overdekte zwembaden is het decreet van toepassing. Ook bibliotheken en documentatiecentra moeten het gezondheidspasje verplicht stellen. De gezondheidspas is niet van toepassing in plaatsen waar erediensten worden gehouden, zoals een kerk of een moskee… behalve voor “evenementen van niet-religieuze aard”.

In ruil is het dragen van maskers niet langer verplicht op die plekken. De prefect van het departement kan echter besluiten deze verplichting weer in te voeren, evenals de exploitant of de organisator van het evenement.

3. Controle op de ‘gezondheidspas’

De toegang wordt gecontroleerd door de uitbaters van het etablissement met behulp van de app. TousAntiCovidVérif. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zondag de prefecten opgeroepen om “steng toe te zien op de naleving van de controle”. Een “administratieve sluiting” van de plaats zou kunnen worden opgelegd indien de beheerders ‘lichtzinnigheid’ aan de dag leggen, stelde Gérald Darmanin. De boetes voor het niet overleggen van de gezondheidspas zijn verlaagd tot 1000 euro in plaats van de voorgestelde 9000 euro. Bij de derde recidive “wordt dit een misdrijf dat kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een boete van 9.000 euro voor een natuurlijke persoon, en een boete van een jaar en 45.000 euro voor een rechtspersoon”. Om te voorkomen dat er een sociale kloof ontstaat tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie, wordt er echter een extra versoepeling van de boetes overwogen.

Er is bovendien een ad hoc ontslagprocedure voorzien, die betrekking heeft op alle sectoren, met inbegrip van de medische. Werkgevers kunnen echter hun toevlucht nemen tot een tussenfase. Zij kunnen zij hun onwillige werknemers oproepen voor een ‘educatief’ gesprek om hen met klem te wijzen om de gezondheidspas te gebruiken. Als de werknemer zich niet aan de regels houdt, kan een procedure voor contract opschorting worden ingeleid. Dat kan leiden tot een ontslagprocedure twee maanden later.

 

4. Gezondheidspas, restaurants, bars en winkels

Voorlopig zijn restaurants, bars en winkels niet opgenomen in de lijst. De Raad is van mening “dat er voor de winkelcentra geen ‘aanzienlijk’ belang bestaat om de epidemie onder controle te houden”. Een uitbreiding van de pas tot deze plaatsen zou ook kunnen verhinderen dat niet-gevaccineerden toegang hebben tot “basisgoederen, met name voedsel”. Dat zou een onevenredige aantasting van het “gelijkheidsbeginsel” tot gevolg hebben.

De regering blijft echter bij haar voornemen om de pas uit te breiden tot grote winkelcentra.

Er bestaan inmiddels sterke maatschappelijke en politieke spanningen rond de door de regering gewenste uitbreiding van de pas, zoals bleek uit de demonstraties van afgelopen weekeinde .

Er is zonder enige twijfel de komende dagen een politieke, juridische en wetgevende strijd op komst. De regering is er echter van overtuigd dat zij gebruik zullen maken van “voorlichting en overtuiging” om de twijfelaars gerust te stellen en de tegenstellingen te verminderen.

 

5. Covid-19: incidentie stijgt in Franse toeristische gebieden

In Frankrijk ligt de incidentie in 39 departementen nu boven de alarmdrempel. De meeste van deze departementen liggen in toeristische gebieden, zoals de Atlantische kust, de Middellandse-Zeekust en de regio Île-de-France. In het zuiden, aan de Côte d’Azur en in Baskenland, die tijdens de zomervakantie zeer in trek zijn bij toeristen, neemt het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 explosief toe. De Pyrénées-Orientales hebben inmiddels een incidentie van 345. In de Hérault heeft de incidentie maandag de grens van 200 overschreden. De prefect Hugues Moutouh stelt “De epidemiologische situatie is zorgwekkend vooral aan de kust,” Hetzelfde geldt voor de Haute-Corse. Talrijke andere departementen hebben de grens overschreden , zoals Alpes-Maritimes (163), Haute-Garonne (144), Bouches-du-Rhône (135), Aude (131), Ariège (129), Gironde (112) en Pyrénées-Atlantique (101). In Île-de-France, een van de meest toeristische regio’s van het land, liggen alle departementen duidelijk boven de alarmdrempel.

Sommige departementen hebben besloten het dragen van maskers buitenshuis weer verplicht te stellen, zoals in Charente-Maritime. Ook in de Pyrénées-Orientales is het dragen van een masker weer verplicht, behalve op het strand en in natuurgebieden. Bovendien moeten bars en restaurants daar om 23.00 uur sluiten.

 

6.’Verpakking’ van de Arc de Triomphe

Als eerbetoon aan Christo zal de Arc de Triomphe met 25.000 vierkante meter blauwachtig zilveren stof en 3.000 meter rood touw worden omwikkeld. De inhuldiging is gepland op 18 september en het monument zal, volgens de wensen van Christo, tot 3 oktober ‘ingepakt’ blijven, Met de steun van het Centre Pompidou en met de goedkeuring van de stad Parijs en het Elysée, zal de grote droom van de kunstenaar die op 84-jarige leeftijd in New York overleed werkelijkheid worden. Vanaf 20 juli wordt een metalen gewelf onder de hoofdboog geïnstalleerd. De touwen en doeken worden eind augustus geleverd en de installatie vindt plaats in de week voor de opening (18 september). Het project, door de Charpentiers de Paris wordt uitgevoerd, wordt gefinancierd door de stichting van Vladimir Javacheff, uit de verkoop van werken van Christo: collages, voorbereidende tekeningen, maquettes en litho’s. Christo was al tientallen jaren met dit project bezig: “Het wordt als een levend object dat tot leven komt in de wind en het licht weerkaatst. De plooien zullen bewegen, het oppervlak van het monument zal sensueel worden. Mensen zullen de Arc de Triomphe willen aanraken,” zei hij.

 

7. Grote problemen in de hotel sector van Parijs

In augustus zou 70% van de Parijse hotels opnieuw hun deuren moeten sluiten, stelde Pascal Mousset, voorzitter van GNI Île-de-France. “Vandaag de dag is 40% van de Parijse hotels gesloten. In de komende twee weken zal naar schatting 70% van de Parijse hotels sluiten wegens een gebrek aan boekingen.” Volgens hem is de staatssteun “niet afgestemd op de hotelsector”: 25% van de leden van zijn vakbond hebben hun door de staat gegarandeerde lening al opgebruikt en dreigen in het najaar in gebreke te blijven. Volgens hem hebben vooral de viersterrenhotels, die “60 tot 65% van de ‘onafhankelijke’ Parijse hotels uitmaken”, te lijden onder de daling van het toerisme.

Hij verwacht niettemin dat het merendeel van de hotels eind augustus open zou moeten gaan, met de start van de internationale beurzen in Parijs begin september. De werkgeversorganisatie GNI vertegenwoordigt ongeveer 6.000 vestigingen in de regio Ile de France.

 

8. Pegasus-affaire: openbaar ministerie Parijs opent onderzoek

De Pegasus-affaire is nu in handen van de Franse justitie : het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar de klacht van journalisten wier infiltratie van telefoons aan het licht werd gebracht. Volgens het onderzoek dat is gepubliceerd, zou de Pegasus-software, die is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group, het mogelijk hebben gemaakt de nummers te bespioneren van ten minste 180 journalisten, 600 politici, 85 mensenrechtenactivisten en 65 bedrijfsleiders uit verschillende landen. De Pegasus spyware, die in een smartphone wordt ingebracht, kan berichten, foto’s en contacten achterhalen en zelfs meeluisteren met de gesprekken van de eigenaar.

Nu is onthuld dat meer dan 180 journalisten wereldwijd via de software werden bespioneerd in opdracht van verschillende overheden waaronder Marrokko. “Gedurende verschillende maanden heeft het repressieve apparaat van het Marrokaanse koninkrijk de privé-intimiteit van journalisten geschonden, de persvrijheid ondermijnd, en persoonlijke en professionele gegevens gestolen “. Volgens de nieuwssites was het de bedoeling te proberen “onafhankelijke journalisten in Marokko het zwijgen op te leggen. Het onderzoek in Parijs is gebaseerd op een lijst van tien mogelijke strafbare feiten, waaronder “inbreuk op de persoonlijke levenssfeer” en het “onderscheppen van correspondentie”. De onthullingen hebben in de hele wereld tot verontwaardiging geleid bij mensenrechtenorganisaties, media en politieke leiders.

NSO, dat er regelmatig van wordt beschuldigd autoritaire regimes in de kaart te spelen, houdt vol dat zijn software alleen wordt gebruikt om inlichtingen te verkrijgen over criminele of terroristische netwerken.