Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 19 november
bron: Raad & Daad Frankrijk

Raad en Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1. Macron stelt dat een lockdown voor niet-ingeënte mensen “niet nodig is in Frankrijk”

Aan de vooravond van een reis naar de regio Hauts-de-France heeft Emmanuel Macron een interview gegeven aan de krant La Voix du Nord.

Volgens Macron zijn de landen die niet-ingeënte mensen beperkingen opleggen, de landen die geen gezondheidspas hebben ingevoerd. Deze maatregel is dus niet nodig in Frankrijk.”Aan de andere kant denk ik dat we allemaal ambassadeurs voor vaccinatie moeten zijn. […] Help mij om hen te overtuigen die aarzelen, die zich hebben opgesloten in de loopgraven een hun eenzaam verzet.”

Frankrijk is ook getroffen door een nieuwe golf, maar in mindere mate. De regering hoopt de winter door te komen zonder aanvullende maatregelen. Gevraagd naar een eventuele veralgemening van de boosterdosis, zei Emmanuel Macron dat hij wacht op “het advies van de gezondheidsautoriteiten”. Net als Jacques Chirac in 1994 verwachten sommigen dat Macron zijn kandidatuur zou aankondigen. Maar dat gebeurde niet. Wel citeerde hij uit het interview van Jacques Chirac. Macron zei, “het is onze strijd, om hoop in de harten te brengen”. Terloops verwees hij ook naar Zemmour. “Ik denk niet dat Frankrijk zijn laatste woord heeft gezegd. Het heeft een duizend jaar geschiedenis voor zich”, stelde Macron

https://www.sudouest.fr/sante/covid-19-le-confinement-des-non-vaccines-n-est-pas-necessaire-en-france-annonce-macron-7016636.php

2. Thuiswerken

Het is nog steeds moeilijk te zeggen of de Franse vaccinatiegraad (87,5% van de bevolking ouder dan 12 jaar) voldoende is om een ernstige uitbraak te voorkomen. Jean-François Delfraissy, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, vindt dat alle middelen nu moeten nu uit de kast moeten worden gehaald om de overbelasting van het zorgstelsel te voorkomen. “Met het niveau van vaccinatie dat we hebben, kunnen we de vijfde golf aan. Op voorwaarde dat we alle instrumenten uit de gereedschapskist gebruiken”. Vooral telwerken ziet hij als een belangrijk middel. Toch aarzelt de regering. Olivier Véran, de minister van Volksgezondheid stelt: “telewerken is een instrument maar zo ver zijn we nog niet.

Voorlopig is de regering niet van plan iets op te leggen. Een verplichte terugkeer naar telewerk voor iedereen die dat kan “is niet actueel”, stelde Elisabeth Borne, de minister van Arbeid.

In de praktijk neemt telwerken steeds verder af. Nog maar 10% van de bedrijven legt nog maar tenminste één dag per week telewerken op.

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/5e-vague-jean-francois-delfraissy-plaide-pour-le-retour-massif-du-teletravail_AV-202111170204.html

3. David Lisnard voorzitter van vereniging van Franse burgemeesters, een nederlaag voor Macron

Na de overwinning en benoeming van de burgemeester van David Lisnard (LR) als voorzitter van de AMF (Association des Maires de France) stelde veel rechtse politici dat dit “een klap is in het gezicht van Emmanuel Macron, die de burgemeesters van Frankrijk op de knieën wilde dwingen”. Zij zien het als een nederlaag van ‘Parijs’ tengunste van de autonomie van de Provincie en de gemeentes. Lisnard, de burgemeester van Cannes won het bij de verkiezingen van de burgemeester van Sceaux Philippe Laurent, die als een aanhanger van Macron werd gezien.

“De verkiezing van David Lisnard betekent het Waterloo van het Macronisme” stelde Valerie Precresse.”Mijnheer Macron, uw poging is mislukt”, voegde Gilles Platret, nationaal vice-voorzitter van de Republikeinen en burgemeester van Chalons-sur-Saône, eraan toe.

“Onze oude vereniging van Burgemeesters blijft onafhankelijk en staat uitsluitend ten dienste van de gemeenten en niet ten dienste van het uithollen van de macht van de gemeentes,”. Ook Marine le Pen stelde in een verklaring dat “de verkiezing van David Lisnard tot hoofd van het AMF een zware nederlaag is voor Emmanuel Macron.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/david-lisnard-president-amf-un-camouflet-pour-emmanuel-macron-selon-la-droite_fr_61961a1de4b0ae9a429beaa2

4. Kernenergie: de Rekenkamer waarschuwt voor “onzekerheden” rond de bouw van nieuwe reactoren

De Rekenkamer heeft gewaarschuwd voor de “onzekerheden en financiële problemen” om een nieuw nucleair park te bouwen “binnen redelijke termijnen en tegen redelijke kosten”. Hun waarschuwing komt op het moment dat Emmanuel Macron aankondigde om een nieuw kernprogramma op te starten. De bouw van nieuwe vormen van elektriciteitsproductie “vereist dat nu dringend beslissingen moeten worden genomen om onze energie voorziening voor het decennium 2040 veilig te stellen”. De netwerkbeheerder RTE was al tot een soortgelijke conclusie gekomen nu de Franse nucleaire vloot veroudert.

Frankrijk bouwt momenteel aan selchts één EPR-reactor van de nieuwe generatie in Flamanville. EDF heeft de staat een voorstel gedaan voor de bouw van zes nieuwe EPR-modellen (EPR2) tegen een geraamde bouwsom van 46 miljard euro. Maar de rekenkamer stelt dat er veel meer nodig is om een aandeel van 50% kernenergie in de elektriciteitsproductie na 2050 te handhaven.

Dit zou “een versnelde mobilisatie- en herstelinspanning van onze nucleaire industrie” vereisen en zou “de kwestie van het aantal beschikbare locaties” doen rijzen. Zij stellen dat EDF niet in staat zal zijn de nieuwe constructies alleen te financieren en dat “risicodeling met de staat” noodzakelijk zal zijn. De rekenkamer schat dat er tenminste 30 miljard extra nodig is.

https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/nucleaire-la-cour-des-comptes-alerte-sur-les-incertitudes-autour-de-cette-industrie_4849431.html

5. Het inflatiespook

In de begrotingswet van de Franse regering, die in eerste lezing door de Assemblée Nationale is aangenomen, wordt het tekort geraamd op 5% van het bbp in 2022, een negatief saldo van 155 miljard euro. Toch “hoeft er niet gevreesd te worden voor een automatische besmetting van de Europese Unie door de stijging van de inflatie in de Verenigde Staten”, stelde de minister van Economie Bruno Le Maire. “Wij hebben het vooruitzicht van een dynamisch economisch herstel met Frankrijk als voortrekker van de eurozone”. Er wordt uitgegaan van een groei van 6,25% in 2021 en 4% in 2022. Ook de OESO, raamt dat de Franse economie dit jaar met ongeveer 6,8% zal groeien en verrwacht in 2022 een groei van 4,2% .

Bruno Le Maire ziet “de terugkeer van de pandemie als het grootste risico. Het tweede risico voor de Franse groei is een tekort aan arbeidskrachten en componenten, met name elektronische componenten en halfgeleiders”. Wat het inflatierisico betreft is zijn inschatting dat de inflatie tijdelijk is en voornamelijk wordt aangedreven door de energieprijzen. “Het Amerikaanse model is niet het Europese model. Daarom hoeft niet gevreesd te worden voor een automatische besmetting naar de Europese Unie”. In oktober bereikte de inflatie in de Verenigde Staten het hoogste peil in 30 jaar: +6,2% op jaarbasis.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/inflation-bruno-le-maire-demine-le-risque-d-une-contagion-americaine-20211118

6. Petitie van 35 journalistenverenigingen

Vijfendertig verenigingen van journalisten willen dat de regering “alle politieke krachten” bundelt tegen “bedreigingen en intimidatie door extreem-rechts” die “in aantal toenemen tegen de pers”.

Het gaat om “doodsbedreigingen, oproepen tot verkrachting, beledigingen, cyberpesten verboden om politieke evenementen te verslaan, intimidatie tijdens demonstraties, enz.

De ondertekenaars geven verschillende voorbeelden. Journalisten van Street Press en Le Media TV werden bedreigd door een neonazigroepering met schietschijven op hun hoofd, te midden van racistische tekeningen waarop moslims, joden en zwarten waren afgebeeld,” Tijdens een openbare vergadering van Eric Zemmour op 12 november in Bordeaux werd journalisten van Sud-Ouest de toegang ontzegd. Zemmour stelde dat de verslaggeving door het regionale dagblad hem niet beviel. “Op Mediapart werd een journalist die verslag deed van extreem-rechts geconfronteerd met een golf van oproepen van moord tot verkrachting. De vereniging van journalisten roepen “de regering van Jean Castex en alle politieke krachten op om de vrijheid van informatie echt te verdedigen en de ernst van de situatie niet te onderschatten.

https://www.lefigaro.fr/medias/35-associations-de-journalistes-signent-une-tribune-contre-les-menaces-de-l-extreme-droite-20211118

7. De inflatievergoeding van 100 euro

De Senaat heeft het door de regering voorgestelde en door de Assemblee goedgekeurde ‘inflatiesteun’ weggestemd. De Senaat, met een rechtse meerderheid, vond het een verkiezingsstunt. De senaat wilde als alternatief een steun van 150 euro voor werknemers en diegenen die sociale minimumuitkeringen of de activiteitspremie ontvangen.

Dat zou betekenen dat de groep van 38 miljoen Fransen aan wie premier Jean Castex 100 euro had beloofd zou worden gereduceerd tot een groep van 6 à 7 miljoen burgers die 150 euro zouden krijgen. Toch komt die ‘kerstbonus’ er vast wel. Olivier Dussopt, minister van financiën, stelde “Ik betreur de stemming van de Senaat en ik denk dat de meerderheid van de Assemblée Nationale de inflatievergoeding opnieuw zal invoeren. Wij willen 38 miljoen mensen steunen vooral met het oog op de stijgende energiekosten. Bij de door de Senaat aangenomen ‘oplossing’ zullen gepensioneerden, zelfstandigen, werkzoekenden en studenten buiten de boot vallen.

https://www.lindependant.fr/2021/11/19/indemnite-inflation-de-100-euros-pourquoi-la-prime-supprimee-par-le-senat-devrait-finalement-etre-retablie-9937233.php

8. Vijfjarenplan voor het toerisme

Jean Castex zal morgen het ‘master plan’ bekendmaken om het toerisme ‘een boost’ te geven.

Dat moet onder meer bereikt worden door het erfgoed (patrimoine) beter te promoten, het aanbod op te waarderen, innovatie en digitalisering aan te moedigen…

Het uiteindelijke doel is om de positie van Frankrijk als ’s werelds belangrijkste toeristische bestemming te versterken. In 2019 kwamen 90 miljoen buitenlandse toeristen naar Frankrijk, die 170 miljard euro aan inkomsten genereerde.

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de Franse staat 38 miljard euro steun geïnvesteerd in de toeristische sector. Over dit vijfjarenplan is overleg gepleegd met de sector en de plaatselijke overheden, onder leiding van de staatssecretarissen voor KMO’s, Alain Griset, en voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Hervé Becam, vice-voorzitter van de belangrijkste werkgeversorganisatie van de horeca, Umih zou graag zien dat de opleiding wordt verbetert, vooral voor “langdurig werklozen”. De sector heeft door de gezondheidscrisis 237 000 banen verloren en heeft moeite om personeel aan te werven. Bovendien wil de Umih dat het plan erin voorziet dat de terugbetaling van door de staat gegarandeerde leningen wordt gespreid over 10 tot 12 jaar, in plaats van de huidige vier jaar.

De minister van Economie Bruno Le Maire leek dinsdag de deur dicht te gooien voor een maatregel om de PGE’s te spreiden of af te schaffen. De terugbetaling moet in maart 2022 beginnen. Le Maire stelde dat de PGE’s “693.000 privaatrechtelijke contracten zijn waaraan de Staat alleen zijn garantie heeft verleend”.

https://www.lefigaro.fr/voyages/tourisme-jean-castex-annonce-samedi-un-plan-de-reconquete-20211119