Nieuws Algemeen

Nieuwsupdate 10 november
bron: Raad & Daad Frankrijk

Raad en Daad

  • Samenvatting & vertalingen: Gerard d’Olivat

1.Toespraak Emmanuel Macron

Macron heeft gisterenavond het Franse volk toegesproken. Dat is voor de negende keer sinds het begin van de Covid-19 crisis. Zijn toespraak is bekeken door 21 miljoen kijkers, met een ‘kijkdichtheid’ van bijna 80%. De president kondigde maatregelen aan om ‘de booster’ van het vaccin te bevorderen, om de gezondheidszorg toegankelijk te houden voor iedereen en de druk op de Ic’s te verminderen. Met het oog op de opleving van de epidemie verwacht Macron dat de druk op de zorg exponentieel zal toenemen. Het spookbeeld van een heropleving zoals die plaatsvindt in Duitsland, het VK en Nederland zou daarmee voorkomen moeten worden. Daarnaast sprak hij over de laatste maanden van zijn vijfjarige ambtstermijn en kondigde de bouw van nieuwe kerncentrales aan.

2. Er zijn nieuwe voorwaarden aangekondigd om de gezondheidspas ‘geldig’ te houden

Vanaf 15 december zullen “65-plussers” en mensen met co-morbiditeit een boosterdosis moeten hebben om de ‘gezondheids’pas te kunnen blijven gebruiken. Op dit moment zijn slechts 3,4 miljoen van de 7,7 miljoen mensen die voor deze booster in aanmerking komen (65-plussers, slachtoffers van co-morbiditeit, verzorgers, enz.) al opnieuw gevaccineerd.

De regeringswoordvoerder, Gabriel Attal, heeft de maatregel inmiddels nader toegelicht.

Vanaf 15 december zullen senioren, van wie de tweede dosis “zes maanden en vijf weken” eerder werd ingespoten, een boosterdosis moeten hebben. Voor degenen wier tweede dosis recenter was, zal hun gezondheidspas nog actief zijn tot zij dezelfde zes maanden en vijf weken bereiken. Concreet: “als u ouder bent dan 65 en u heeft zes maanden geleden uw tweede dosis gehad, dan heeft u vijf weken de tijd om uw booster te halen. Als u dat niet doet, zal de gezondheidspas gedeactiveerd worden,” zei Gabriel Attal.

3. Vaccinatiecampagne 50-64 jarigen

Naast deze groep zal er in december een uitgebreide vaccinatie strategie worden opgetuigd. Gezien de heropleving van het aantal gevallen is de regering van plan een nieuwe vaccinatie doelstelling te bepalen “In december zal een opkikkercampagne worden gelanceerd” voor 50-64-jarigen. Macron wees erop dat op dit moment “83% van de mensen op intensieve zorgen ouder is dan 50”. Hij deed een dringend beroep op de “verantwoordelijkheid” van Fransen die nog niet gevaccineerd zijn.

Op dit moment zijn er nog zes miljoen Fransen die nog geen enkele dosis vaccin hebben ontvangen”

Ook op deze maatregel is Gabriel Attal vandaag teruggekomen. 50-plussers, die ook in aanmerking komen voor de herhalingsvaccinatie vanaf “begin december”, zullen een afspraak kunnen maken “op dat tijdstip of iets eerder”. De opschorting van hun gezondheidspas is echter niet aan de orde. Dit laatste geldt evenmin voor mensen met een co-morbiditeit. De reden daarvoor is “zowel juridisch als technisch “. “De pas kent je leeftijd, maar niet je ziektebeelden”, stelde Attal.

Los daarvan stelde hij “ het is heel belangrijk dat deze mensen hun boostervaccinatie gaan halen.”

4. Pensioenhervorming uitgesteld

Geconfronteerd met de verslechtering van de gezondheidssituatie en het verzet van de sociale partners, is Macron van mening dat “niet aan de voorwaarden is voldaan om deze hervormingen opnieuw op te starten voor het einde van zijn ambtsperiode”. Emmanuel Macron voegde er echter onmiddellijk aan toe dat “we vanaf 2022 duidelijke beslissingen moeten nemen” volgens “eenvoudige principes” om de pensioenen van onze gepensioneerden en de solidariteit tussen onze generaties te bereiken. Het zal nodig zijn, zo somde hij op, “om langer te werken door de wettelijke leeftijd op te schuiven, om naar een eerlijker systeem te gaan door speciale regelingen af te schaffen. De regels tussen de openbare en de particuliere sector moeten worden geharmoniseerd. Dat zou ervoor moeten zorgen dat aan het eind van een volledige loopbaan niemand minder dan 1000 euro aan pensioen ontvangt”.

Tenslotte noemde hij de mogelijkheid om “geleidelijk met pensioen te gaan en sneller rechten op te bouwen voor degenen die dat wensen” en om “het werken na de wettelijke leeftijd aan te moedigen voor degenen die dat willen”.

5. Opschorting werkloosheidsuitkeringen

De werkloosheidsuitkering worden opgeschort voor werkzoekenden die niet actief op zoek zijn naar werk.” Van werkzoekenden die geen blijk geven van een actieve zoektocht, zullen de uitkering worden opgeschort,” stelde Macron.”Ondernemers vertellen me dat ze vandaag moeite hebben om personeel aan te werven”, waarbij hij sectoren als de horeca, de bouw, ambachten en de industrie noemde. Hoewel de werkloosheid, op het “laagste peil sinds vijftien jaar is zijn er nog steeds meer dan 3 miljoen mensen werkloos. Macron “wil streven naar volledige werkgelegenheid”. Op dit moment zijn er ruim 300.000 onvervulde vacatures. Feitelijk bevat zijn uitspraken weinig nieuws omdat de wet sinds 2008 al voorziet in een stopzetting van de uitkering als er onvoldoende actief naar werk gezocht wordt. Macron wil ook de strijd aanbinden met het tekort aan arbeidskrachten en ‘de mars naar volledige werkgelegenheid versnellen’ door de “onontbeerlijke hervorming van de werkloosheidsverzekering”, die nu gefaseerd is ingevoerd. Macron was vol lof over de ‘jeugdwerkgarantie plannen’, waardoor volgens hem meer dan “3 miljoen jongeren” niet werkloos zullen worden. Dit heeft geleid tot het “laagste jeugdwerkloosheidscijfer” dat Frankrijk in lange tijd heeft gekend, stelt Macron

6. Nieuwe kernreactoren

Emmanuel Macron gaat het Franse nucleaire programma nieuw leven inblazen. Hij kondigde aan dat in de komende jaren nieuwe EPR-kernreactoren zullen worden gebouwd. “We gaan de bouw van kernreactoren in ons land voor het eerst in decennia weer op gang brengen en hernieuwbare energiebronnen blijven ontwikkelen. Als we onze energie voor een redelijke prijs willen houden moeten we investeren in de productie van koolstofvrije energie op onze bodem”.

Frankrijk haalt het grootste deel van zijn elektriciteit uit kernenergie. “Deze investeringen zullen ons in staat stellen onze verbintenissen na te komen op het moment dat de COP26 in Glasgow wordt afgesloten,” voegde hij eraan toe. Zijn aankondiging volgt op het eerder gepubliceerde verslag van de elektriciteitsnetbeheerder RTE, waarin de bouw van reactoren van het EPR-type werd aanbevolen om de energietransitie van het land te waarborgen. In het voorjaar heeft EDF bij de regering een rapport ingediend over de haalbaarheid van de bouw van zes nieuwe EPR’s. De rekenkamer heeft tegelijkertijd de “grote” financiële uitdaging van een dergelijk programma onderstreept door de kosten van de bouw van zes nieuwe generatie EPR’s (EPR2) te ramen op 46 miljard euro. Kernenergie is een van de thema’s van de presidentsverkiezingen. Sommige kandidaten pleiten voor een min of meer snelle uitstap uit de kernindustrie, terwijl anderen met name ter rechterzijde en uiterst rechts en bij de communistische partij voorstander zijn van deze energievorm.

7. Grondwettelijke Raad valideert gezondheidspas tot de zomer

De laatste horde is genomen. De constitutionele raad heeft de verlenging van de gezondheidspas tot eind juli 2022 bekrachtigd. Zij is van mening dat het handhaven van de pas tot de zomer een “evenwichtige verzoening” is tussen de doelstelling van de bescherming van de gezondheid en de eerbiediging van de rechten en vrijheden.

Het wetsontwerp “waakzaamheid op gezondheidsgebied” verlengt daarmee het anti-covidsbeleid van de regering van 15 november tot 31 juli 2022 zonder een nieuwe stemming in het parlement, en omzeilt daarmee de presidentsverkiezingen van april en de parlementsverkiezingen van juni.

Na verhitte debatten in het Palais Bourbon en het Palais du Luxembourg hadden afgevaardigden en senatoren van rechts en links de zaak vrijdag voorgelegd aan de Constitutionele Raad.

De mogelijkheid voor schoolhoofden om toegang te krijgen tot informatie over de virologische status van leerlingen, hun contacten met besmette personen en hun vaccinatiestatus, werd wel door de Raad verworpen. Deze maatregel, die wordt voorgesteld als een middel om te voorkomen dat klassen worden gesloten of om vaccinatiecampagnes te organiseren, heeft een te ruime toepassingsbereik, zo oordeelde de Raad. Het zou een te grote inbreuk zijn op het medisch beroepsgeheim en de privacy.

https://www.20minutes.fr/societe/3168871-20211109-coronavirus-feu-vert-conseil-constitutionnel-recours-pass-sanitaire-jusqu-31-juillet-2022

8. Covid-19: maskers zijn vanaf maandag weer verplicht op scholen in heel Frankrijk

Het dragen van maskers zal vanaf maandag weer verplicht zijn op basisscholen in heel Frankrijk. Dat stelde het ministerie van Onderwijs. “Vanaf aanstaande maandag zullen alle afdelingen overschakelen op niveau 2 van het gezondheidsprotocol”, waarbij “alle leerlingen” op basisscholen weer maskers moeten dragen”. De reden daarvoor is dat “de vijfde golf in Europa begonnen is in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland en Nederland, waar dagelijks meer dan 30.000 nieuwe gevallen worden geregistreerd.” Macron wees op een “gunstiger situatie in Frankrijk”. Maar dat kan veranderen gezien een stijging van 40% in één week van het incidentiecijfer. Het dragen van de maskers op scholen wordt gezien als een effectieve preventieve maatregel.

Gerald Darmanin, de minister van Binnenlandsezaken kondigde op zijn beurt een verscherping aan van de controle maatregelen. In september werden wekelijks 50.000 personen en 8.000 bedrijven gecontroleerd. Vorige week was het de helft van dat aantal, d.w.z. 25.000 gecontroleerde personen en 4.000 etablissementen. Hij kondigde nu aan de controles van de gezondheidspas te verscherpen “zoals in september”. Volgens hem is dit op verzoek van Macron.

https://www.ladepeche.fr/2021/11/10/covid-19-le-masque-a-nouveau-obligatoire-a-lecole-dans-toute-la-france-lundi-9919511.php

9. Morgen is de nationale herdenkingsdag van de wapenstilstand 1914-18 (armistice)

Dan heb ik ‘verplichtingen’ in ons dorp en vrijdag sla ik net als velen ‘de brug’ naar het weekeinde. De volgende nieuwsupdate zal daarom maandag de 15de zijn.

Het wordt, naar ze voorspellen mooi weer, in ieder geval hier in de Montagnes Ardeche.

Ik wens u prettige en hopelijk zonnige dagen toe.