Nieuws Algemeen

Nieuwsbrief stichting GOED

Nieuwsbrief St GOED Feb 2020  

We hebben weer interessant nieuws en updates voor Nederlanders in het buitenland

  1. Uitspraak Raad van State geeft hoop aan veel mensen dieSt GOED onbewust het Nederlanderschap verloren
  2. Deelname aan 5de DigiD Burgerpanel
  3. Update Brexit noodwet
  4. Deelname Emigratiebeurs
  5. Mobiele paspoort/DigiD aanvraagstations

1. Uitspraak Raad van State geeft hoop aan veel mensen die onbewust het Nederlanderschap verloren.

 
Belangrijk nieuws voor oud-Nederlanders in het buitenland. De uitspraak van de Raad van State (12/02) oordeelt dat het verlies van de Nederlandse nationaliteit kan worden heroverwogen. De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), waarin is geregeld wie Nederlander is, moet voortaan met een meer menselijke maat worden toegepast. Dat is goed nieuws voor (oud-) Nederlanders in het buitenland, die onbewust hun Nederlanderschap kwijt zijn geraakt, omdat zij te laat waren hun paspoort te vernieuwen, de beruchte 10-jaren klok. Men zal moeten beoordelen of het verlies van de Nederlandse nationaliteit jegens hen mogelijk onevenredig was.

Lees verder

2. Deelname aan 5de DigiD Burgerpanel


MijnOverheid wil graag goed toegankelijk zijn voor iedere burger. Daarom is er een burgerpanel in het leven geroepen met afgevaardigden van verschillende maatschappelijke organisaties die de belangen van grote groepen burgers vertegenwoordigen. MIjnOverheid vraagt waar hun achterban tegenaan loopt en neemt dit mee in de verdere ontwikkelingen van MijnOverheid.

Nederlanders in het buitenland worden gaandeweg erkent en gehoord betreffende de behoeften en problemen die zij ondervinden met DigiD en MijnOverheid. Een stap in de goede richting.
Hoewel er nog een lange weg te gaan is.
Lees verder