Nieuwsbrief

Nieuwsbrief FANF, november 2020

 

Overleg Belangenbehartigers

Zoals aangekondigd overlegde de Fanf met Stichting GOED, SNBN  en de VBNGB met als doel het verder verbeteren van de kennis van elkaar en elkaars prioriteiten in de behartiging van de belangen van Nederlanders in Frankrijk en elders buiten Nederland. Dit overleg vond plaats op 2 october, via video in verband met de Corona  situatie.
Belangrijkste uitkomst was de wens de samenwerking te intensiveren, wederzijds partnerships aan te gaan, en belanghebbenden te “verwijzen” naar waar de beste kennis is. Idee is minstens eens per jaar bijeen te komen, bijvoorbeeld in Parijs, samenvallend met de Fanf ALV. De Nieuwsbrieven van de partners worden op de wederzijdse website gepubliceerd.
Een verslag van de bijeenkomst op deze website

Samenstelling Bestuur Fanf

Nanno Wams

Recentelijk is het Fanf bestuur versterkt met Nanno Wams in de rol van vice voorzitter. Nanno brengt naast internationale bestuurservaring, een heel goede integratie in het Franse leven en belangstelling voor en kennis van haar cultuur.

Helaas dwong aanhoudende zorg over zijn gezondheid Wietze Erich, coördinator Zorg,  uit het bestuur terug te treden. Wij danken Wietze op deze plaats voor zijn bijdrage aan de Fanf en wensen hem vanzelfsprekend toe dat één en ander zich ten goede zal keren.

Vacatures

Het Fanf bestuur zoekt dus vrijwilligers met belangstelling  de rol van Coördinator Zorg te vervullen.

Daarnaast blijft er behoefte aan een webmaster/ bestuurslid Communicatie. Aanmelden bij secretariaat Fanf, aarzel niet!

Overleg met DNC

De Nederlandse Club (DNC) heeft helaas besloten zich niet opnieuw aan te sluiten bij de Fanf. Zij zegt daarvan niet voldoende voordeel voor de leden te zien.

Zo’n aansluiting blijft een doelstelling van de Fanf ten behoeve van een groter draagvlak onder de Nederlanders in Frankrijk, en de behartiging van hun belangen.

Publicaties Werkgroep Juridisch/Fiscaal.

Graag moedigen wij U aan de bijdragen van Anna Gerlach, coördinator Juridisch/Fiscaal te lezen.

In de meest recente, aandacht voor “Belangrijke beslissingen”, die genomen moeten worden wanneer dat (nog) goed kan!

Zorg

In de staatscourant nr 53972 van 20 oktober j.l. publiceerde de Minister van Medische Zorg de Woonlandfactoren voor het jaar 2021. Deze factoren bepalen de uiteindelijke bijdrageverplichting van Verdragsgerechtigden. Voor Frankrijk is de vastgestelde factor 0,8918, iets lager dan in het voorgaande jaar. De woonlandfactoren die zijn vastgesteld aan de hand van de kosten uit het meest recente jaar voorafgaand aan 2015 zijn geïndexeerd op basis van de meest gegevens van de WHO over de zorgkosten. De kosten uit het meest recente jaar voorafgaand aan 2015 zijn verwerkt in de woonlandfactoren voor het jaar 2018 of 2017. Lees hier meer.

Occitaans Dagboek “Staatsbemoeienis”.

In dit door velen gelezen dagboek deelt de schrijver Frits Baljé zijn visie op wat er gebeurt in ons woonland en daarbuiten.

Ook de uitslag van de recente verkiezingen in de VS en de invloed daarvan in Europa en dus ook Frankrijk zullen weer interessant blijken.

secretariaat@fanf.fr

aanmelden nieuwsbrief

Print Friendly, PDF & Email