Nieuws Algemeen

Nieuwsbrief Eelco Keij 7 maart 2018

Referendum 21 maart // wetsvoorstel vereenvoudiging stemmen vanuit buitenland

Eelco Keij’s Updates. In deze nieuwsbrief ga ik in op de situatie rondom het referendum van 21 maart a.s. (hoeveel NLers uit het buitenland hebben zich geregistreerd?), en over het nieuwe wetsvoorstel ter vereenvoudiging van het stemmen vanuit het buitenland – als reactie op de chaos van vorig jaar.

Over dit nieuwe wetsvoorstel: positief is de vroegere toezending van stembescheiden, en natuurlijk de al eerder ingevoerde permanente registratie. Negatief is de handhaving van de 6-weken-termijn voor registratie, en het uitblijven van plannen om stembureaus toe te voegen in die landen waar het echt nodig is.

Van Rijksoverheid: Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vernieuwing van deze wet. 

Wet uit 2002 volstaat niet meer

Nederland is een democratische, open samenleving. En we willen met z’n allen dat dit zo blijft. Bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid (PDF, 3,3 MB) moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend en bestreden. Deze taak ligt voor een belangrijk deel bij onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voorbeelden van bedreigingen zijn de voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen. Daarnaast zijn inlichtingen nodig om veilige en effectieve militaire operaties uit te voeren. De AIVD en de MIVD hebben diverse bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Die wet stamt uit de jaren negentig van de vorige eeuw en werd in 2002 van kracht.

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. Verzamelen mag alleen als er een reden is, met een onafhankelijke toetsing vooraf en toezicht achteraf. De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Die zorgen ervoor dat de privacy van Nederlandse burgers zo goed mogelijk beschermd blijft.

Over de auteur

Redactie FANF

Laat een bericht achter