Juridisch Fiscaal

Nieuwe meldingsplicht in 2023 voor eigenaren van onroerend goed

Banniere GMBI

Alle eigenaren van onroerend goed dat in Frankrijk is gelegen, zijn onderworpen aan een nieuwe meldingsplicht. Voor 1 juli 2023 moeten eigenaren (privé personen en ondernemingen) van onroerend goed met een woonbestemming de bezetting van hun woonruimtes op de website impots.gouv.fr in de sectie “Gérér mes biens immobiliers” melden.

Deze nieuwe meldingsplicht maakt deel uit van de afschaffing van de woonbelasting (“taxe d’habitation”) en dient om de belastingautoriteiten in de gelegenheid te stellen de eigenaren voor wie de woonbelasting nog steeds geldt, te identificeren. Het gaat hier om tweede woningen, tijdelijk verhuurde woonruimte of de belasting op niet bewoonde woonruimtes voor welke categorieën de woonbelasting nog steeds geldt.

Wat is de doelgroep?
De meldplicht betreft alle eigenaren, mede-eigenaren inbegrepen, vruchtgebruikers en onroerend goed personenvennootschappen (SCI “société civiles immobilière”).

Wat te melden?
Alle eigenaren, natuurlijke personen of rechtspersonen, van de eigen woning, tweede huis, verhuurde woonruimte of leegstaande woonruimte, moeten voor elk van hun bezittingen, opgeven in welke hoedanigheid zij de woonruimte in gebruik is en wanneer zij niet zelf de woonruimte gebruiken, de identiteit van de bewoners melden en de periode van het gebruik vanaf 1 januari 2023.

Hoe te melden?
De melding moet on-line plaatsvinden, onder “Gérér mes biens immobiliers » toegankelijk op Uw privé of professionele account op de impots.gouv.fr website. Na deze eerste melding is in de toekomst alleen een actualisering verplicht indien zich een verandering van de situatie voordoet.

Eigenaren die niet in Frankrijk woonachtig zijn en nog geen account hebben op de site “impots.gouv.fr” moeten deze nu creëren: men moet daarvoor rekenen op een duur van 2 maanden.

Hoe een account op “impôts.gouv.fr” te creën?
Ga naar de site en klik op de homepage op het blokje “votre espace particulier” aan de rechterbovenkant van Uw beeldscherm, en vul daarna onder de rubriek “connexion ou creation votre espace” uw fiscaal identiteits-nummer in (‘numéro fiscal’).

Indien U nog geen ‘numéro fiscal’ heeft:
Op dezelfde als de hiervoor genoemde pagina is de rubriek «Aide » afgebeeld, klik op « Vous n’avez pas encore un numéro fiscal » en dan op de link « Centre des Finances Publiques ». Daar vindt U een in te vullen contact formulier https://www.impots.gouv.fr/contacts?778. Niet in Frankrijk woonachtige personen moeten hier hun Franse postadres vermelden.

 

Wat zijn de toegepaste sancties?
In geval van niet-melden, fout of onvolledig melden, zal een vaste boete van 150 € per object worden opgelegd.

Print Friendly, PDF & Email