Juridisch Fiscaal

Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van zelfstandigen

  • door Nanno Wams

Radio KPMG
KPMG Avocats geeft in deze aflevering van “Radio KPMG” een overzicht van, en een toelichting op de juridische en fiscale maatregelen die in 2022 van kracht worden om de activiteiten van zelfstandigen te ondersteunen.

https://www.youtube.com/watch?v=Lk6ZsupLWMI

Als ondersteunende juridische maatregel gaat het met name om het afschermen van het privé-vermogen tegen verplichtingen die voortvloeien uit de professionele activiteiten zonder dat daarvoor een EIRL (‘Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée’) behoeft te worden gecreëerd. Vanaf 15 mei 2022 is het niet langer noodzakelijk een EIRL in het leven te roepen om deze bescherming te genieten. Alle na deze datum opgerichte eenmanszaken (‘Entreprises Individuelles’) genieten deze bescherming. Voor reeds bestaande eenmanszaken geldt dat voor schulden die nà deze datum worden aangegaan automatisch deze bescherming geldt.

Als fiscale maatregelen kunnen worden genoemd dat ook hier geldt dat zonder het bestaan van een EIRL voor de eenmanszaak gekozen kan worden voor het regime van de vennootschapsbelasting (IS: ‘impôt sur les sociétés’). De bestaande vrijstellingen van belasting op vermogenswinsten in het kader van een bedrijfsoverdracht worden verruimd.

Deze en andere maatregelen ten gunste van zelfstandigen waren in september 2021 door President Macron afgekondigd om de activiteiten van de ongeveer 3,0 miljoen zelfstandigen die Frankrijk kent te ondersteunen, dit met name tegen de achtergrond van de negatieve economische consequenties van de sanitaire crisis.

De presentatie van KPMG gaat met name in op de consequenties van juridische en fiscale ondersteunende maatregelen. Het totaaloverzicht van de maatregelen (van juridische, fiscale én sociale aard) kunt U lezen op de website van de Franse overheid met daarin een verwijzing naar zeer leesbare en overzichtelijke presentaties onder meer voor de pers. Het gaat hier om maatregelen die in 2022 van kracht worden.

https://www.gouvernement.fr/actualite/un-plan-pour-securiser-l-activite-des-travailleurs-independants

Print Friendly, PDF & Email