Nieuws Algemeen

Netwerkbijeen­komst VBNGB, Stichting GOED, SNBN, en de FANF – Den Haag 19/10/2022

1e netwerkbijeenkomstHet doel van de informele bijeenkomst is elkaar beter te leren kennen, en daarmee samenwerking waar mogelijk te bevorderen, en een revue van welke onderwerpen op dit moment het meeste aandacht vragen van de diverse Belangenbehartigers.

De VBNGB besteedt het meeste aandacht aan fiscale onderwerpen, inclusief erfbelasting ( vroeger successierechten) en het verdragsrecht. Hoog scoort nu de KBB, de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Deze regeling maakt het mogelijk onder bepaalde condities als binnenlands belastingplichtige te worden beschouwd. Voordeel hiervan voor een aantal mensen is, dat dan ook Nederlandse aftrekmogelijkheden kunnen worden benut, zoals voor alimentatie of hypotheekrente. Het blijkt lastig te zijn om een noodzakelijke verklaring van het woonland te krijgen dat daar geen belasting wordt geheven. De VBNGB helpt waar mogelijk met advies hoe de noodzakelijke verklaring te krijgen.
VBNGB tezamen met GOED organiseerden recentelijk een webinar met de Belasting dienst; dit kan via website nog worden bekeken.

Stichting GOED is sterk bezig met emigratie/remigratie, in het bijzonder voor terugkerende Nederlanders en hun niet Nederlandse gezinsleden. Hoofdpunt is hier de noodzakelijke inburgering en vooral de hiermee gepaard gaande test, nodig voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Ook de SNBN besteedt veel aandacht aan het onderwerp dubbele nationaliteit, het verruimen van de mogelijkheden daartoe middels politieke lobby, maar ook, net als GOED, het weer terugkrijgen van ongemerkt/ongewild verloren Nederlandse nationaliteit.

Voor de FANF is het verdragsrecht (zorg) en zijn consequenties onderwerp van veel vragen. Nu speelt in het bijzonder het ontbreken van transparantie in de berekening van de woonlandfactor, in ons geval Frankrijk, en het idee dat die te hoog is. Ook de VBNGB besteedt aandacht aan de WLF, maar niet in het bijzonder Frankrijk. Zij hebben wel ervaring met het doen corrigeren van die voor Duitsland.

Ook aan de orde was het “niet verzekerd” zijn van verdragsgerechtigden buiten Europa. Hier loopt een procedure over; een eerste uitspraak wordt begin december van dit jaar verwacht. Afhankelijk hiervan moeten we vervolgstappen overwegen.

De bijeenkomst verliep in goede sfeer; afgesproken is weer bijeen te komen in Parijs op dezelfde datum als de FANF ALV. Wel zal dan de agenda/timing zo worden geregeld dat de twee elementen apart kunnen worden behandeld.

Tevens werd afgesproken om in combinatie aan de emigratie beurs deel te nemen in februari 2022 (VBNGB, GOED, en FANF). Ook zal de FANF vertegenwoordigd zijn op de zgn. Kasteeldag, georganiseerd door ’t blad Maison en France, gepland voor november 2021, maar uitgesteld i.v.m. Covid naar begin februari 2022.

Arjen van Geuns

Print Friendly, PDF & Email